Odkaz na latinské citáty

Popis stránky *
• Odkaz na latinské citáty
• Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsah
Info
Odkaz na latinské citáty •
• Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
citaty-img Na této stránce byly použity citáty z knihy, kterou napsala paní Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc, Dr. Jana Zachová, CSc. a Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Kniha obsahuje i přesné určení odkud citát (pokud nejde o stručné ustálené obraty) pochází a můžete jí zakoupiti zde.Citáty začínající písmeny:
A - B | C - D | E - F | G - H | I - L | M - N | O - P | Q - R - S | T - U - V

C

CACATUM NON EST PICTUM - Naděláno není malováno ( O falešném umění, pokrytectví ap.)

CARERE PATRIA INTOLERABILE EST - Být bez vlasti je nesnesitelné (Seneca)

CASUS BELI - Důvod k válce, příčina sporu

CAVE CANEM - pozor pes

CAVE TIBI A CANE MUTO ET AQUA SILENTE-Varuj se němého psa a tiché vody

CAVE, NE CADAS- Dej pozor, abys nepadl

CENA COMESSA VENIRE-Přijít po hodech (přijít pozdě)

CLARA PACTA -BONI AMICI Jasné dohody -dobří přátelé

COMMUNE NAUFRAGIUM OMNIBUS SOLACIUM Společné neštěstí je pro všechny utěchou

CONSUMMATUM EST Dokonano jest

CONTRA FACTUM NON DATUR ARGUMENTUM Proti tomu, co uz se stalo, se neargumentuje

COPIA CIBORUM SUBTILITAS ANIMI IMPEDITUR Nadměrné papání,překáží bystrosti ducha

CRESCIT AMOR NUMMI, QUANTUM IPSA PECUNIA CREVIT - Láska k penězům roste, jak samo bohatství vzrůstá (Iuvenalis)

CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE,NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSEVERARE. -Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. nebo Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává. ) Horatius

CUM CECIDERO, SURGAM - Kdykoliv upadnu, vstanu

CURRICULUM VITAE - životopis

 

D

DAMNAT , QUAE NON INTELLIGUNT - Odsuzují to, čemu nerozumějí

DE MORTUIS NIHIL NISI BENE - O mrtvých jenom dobré

DIES IRAE - Soudný den, den hněvu

DIVES, QUI SAPIENS EST- Bohaty je ten ,kdo je rozumný

DIVIDE ET IMPERA- Rozděl a panuj

DUBIA FORTUNA - Pochybné štěstí

DULCIA NON NOVIT, QUI NON GUSTA VIT AMARA Nepozná sladké, kdo neokusil hořké

DURA LEX, SED LEX - Tvrdý zákon, ale zákonfacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet