Předložky

Popis stránky *
• Vietnamština předložky - IPA i česká výslovnost

Předložky s překladem, IPA fonetickým převodem a převodem na přibližnou českou výslovnost např.

Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky


před (domem)
trước mặt
t∫ɨớk mặt
čuớk mặt

za (něčím)
phía sau
fíaː saːʊ
fíá sáú

před (začátkem času)
trước khi
t∫ɨớk khi
čuớk khi

po (skončení času)
sau
saːʊ
sáú

uvnitř (něčeho)
bên trong
ɓen t∫ɔŋ
bein čong

s (kým čím)
với
với
với

bez (koho čeho)
mà không cần
mà khoŋ kần
mà khong kần

mimo (venku)
bên ngoài
ɓen ŋɔài
bein ngoài

na vrcholu (něčeho)
trên đầu của
t∫en ɗầʊ kủaː
čein dầú kủá

pod (něčím)
bên dưới
ɓen zɨới
bein zuới

o (v souvislosti s)
về (liên quan đến)
về (lien kwaːn ɗến)
về (liein kván dến)

proti
chống lại
t∫ốŋ lại
čống lại

a
jako (pracuje jako kuchař)
như (tương tự)
ɲɨ (tɨɜ:ŋ tự)
ňu (tuůng tự)

mezi (dvěma objekty)
giữa
zữaː
zữá

ale
nhưng
ɲɨŋ
ňung

pro
cho
t∫ɔ
čo

z (odněkud)
từ
từ
từ

v
trong
t∫ɔŋ
čong

namísto (náhradou za)
thay vì
thaːi vì
tái vì

u (vedle)
gần
ɣần
gần

z (koho, čeho)
của
kủaː
kủá

nebo
hoặc
hɔaː̣k
hoạ́k

od té doby
kể từ
kể từ
kể từ

tak/takže
vì vậy
vì və̣i
vì vại

na, do
đến
ɗến
dến

dokud
cho đến khi
t∫ɔ ɗến khi
čo dến chi


Tạm biệt và hẹn gặp lại (tam biet vá hen gap lai).
Nashledanou a opět naviděnou.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet