Výslovnost - maďarština

Popis stránky *
• Výslovnost - maďarština
• - výuka maďarského jazyka výslovnost - testy - seznam stránek.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- výuka maďarského jazyka výslovnost - testy - seznam stránek.

Spřežky

ABECEDA (ÁBÉCÉ)

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs.

 • ny = ň (nyúl [ňúl] =zajíc)
 • gy = ď (gyerek [děrek] =dítě)
 • ly = j (hely [hej] =místo]
 • ty = ť (tyúk [ťúk] =slepice)
 • cs = č (család [čolád] =rodina)
 • sz = s (szép [síp] =krásný, krásná, krásné)
 • s = š (sajt [šojt] =sýr)
 • dzs = dž (dzsem [džem] =džem, jam)
 • zs = ž (zseb [žeb] =kapsa)

POZOR! (FIGYELEM!)

 • di, ni, ti = [dy, ny, ty]
 • gyi, nyi, tyi = [di, ni, ti]
 • de, ne, te = [de, ne, te]
 • gye, nye, tye = [dě, ně, tě]

Zvlášností maďarštiny je, že s se vyslovuje jako š a sz jako s; je to tedy přesný opak výslovnosti v polštině.

Krátké a se vysloví tak, že rty nastavíte na naše U, ale vyslovíte temné O - například ve slově Budapest /Budɒpešt/.
-tsz, -dsz, -gysz jako cc == látsz lácc, tudsz tucc, egyszer eccer
ts, ds jako čč taníts tonýčč, szabadság soboččág
tj, dj, nj jako ťť, ďď, ňň == menjen meňňen
tyj, gyj, nyj jako ťť, ďď, ňň == bátyja báťťo, anyja oňňo


ö - velmi zaokrouhlené rty na naše U a zkuste říct naše E, nebo jako v němčině nebo anglické ə - temné e (sör - pivo)
ő - dlouhá varianta ö - velmi temné ééé (bőr - kůže)
ü - velmi zaokrouhlené, spodní ret předsunutý, jako v němčině - temné y(ül - sedí)
ű - dlouhá varianta ü - temné ý (tűz - oheň)
zdroj Katalinky Bloček - výslovnost maďařštiny
letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet