Cesta, jízda, značky - test z ruštiny

Popis stránky *
• Cesta, jízda, značky - test z ruštiny
• - ruština online - vyberte data německo-českého testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- ruština online - vyberte data německo-českého testu.
Chyba
 
1)
přechod pro chodce
пешеходный переход
пешехёдный перехёд
пёшоходной перёход
 
2)
most
мость
маст
мост
 
3)
zajížďka
зоезд
заезд
заёзд
 
4)
jízdní kolo
велосипед
велёсипед
велосыпед
 
5)
předjíždět
гонят
обгонять
обгонйат
 
6)
rychlá jízda
резвайа езда
резвая езда
рёзвая езда
 
7)
chodník
тротуар
тратюр
тротур
 
8)
pokuta
штроф
штриф
штраф
 
9)
nákladní auto
грузовик
грузавик
грузёвик
 
10)
železniční přejezd
железнодорожный переезд
желёзной преезд
железнь перезд
 
11)
vozovka
алик
дело
мостовая
 
12)
bezpečnostní pás
ремень безопасности
ремен безопосности
ремень безопасти
 
13)
auto
овтомошино
автомашина
автомашына
 
14)
objížďka
обезд
объезд
обёзд
 
15)
dopravní špička
час пиек
час пык
часы пик
 
16)
ulice
улица
улца
улыц
 
17)
brzdit
тормозыть
тормозить
тёрмозить
 
18)
benzínová stanice
автозаправочная станция
бензиновайа станцийа
гидростанцыя
 
19)
jednosměrka
дорога с ровным двыженыем
дорога с односторонним движением
дорог с одинным движением
 
20)
dálnice
аутострад
автострад
автострада
 
21)
chodec
пешеход
пешыход
пёшоход
 
22)
silnice
дорога
дарёга
дарог
 
23)
dodávka auto
автофургон
автофюргон
аутофургон
 
24)
práce na silnici
работа на дороге
робота на дороге
работа на дорогье
 
25)
rychloměr
спидометр
спыдметр
спидеметер
 
26)
ulička
перелок
переулка
переулок
 
27)
nabourat
разбить
розбить
разбыть
 
28)
kruhový objezd
кольцев развйазка
кольцовой развйаз
кольцевая развязка
 
29)
dopravní zácpa
пробка
пробк
прюбка
 
30)
zastavit
остановить
остановыт
остоновить
 
31)
autobus
автобус
автобюс
овтобус
 
32)
parkoviště
стойанка
стёянка
стоянка
 
33)
obchvat
хват
охват
обхвот
 
34)
policejní hlídka
полыцейскый патрол
полицейский потрул
полицейский патруль
 
35)
křižovatka
перкрёсток
перекрестёк
перекресток
 
36)
semafory
светофор
свётофор
светафёр
 
37)
nadjezd
путепрёвод
путепровод
пютепровод
 
38)
dopravní značka
дорожный знок
дорожный знак
дорёжоной знак
 
39)
doprava silniční
транспёрт
транспорт дорожний
транспорт автодорожный
 
40)
zatáčka
поворот
пёвёрт
поворт
 
41)
tunel
тюнел
туннель
туннёль
 
42)
dopravní zácpa
прюбка
пробка
пробоко
 
43)
parkovat
стойать на стойанке
стоять на стоянку
стоять на стоянке
 
44)
hlavní silnice
главная дарога
главная дорога
главнайа дорога

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet