Fráze - italština

Popis stránky *
• Fráze - italština
• - nejdůležitější italské fráze.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Můžete kliknout na text v cizím jazyce a uslyšíte výslovnost - pokud jí Váš prohlížeč podporuje, pokud ne stáhněte si Google Chrome

Výslonost italštiny

Italsko anglické fráze

Zdvořilostní fráze (kliknout pro posunutí na fráze)

Nemoci - pomoc - problémy

Nakupování

Porucha vozidla

Cestování


ano
ne
no
no
no

asi, možná, snad
forse
forse
forse

kde je ...?
dov'e ...?
dove ...?
dové ...?

promiňte, kde je ...?
mi scusi, dov'è ...?
mi skuzi, dove ...?
mi skuzi, dové ...?

autobusová zastávka
stazione degli autobus
statsijone deʎ autobus
stacijone delli autobus

letiště
l'aereoporto
laairoporto
laajroporto

vlakové nádraží
la stazione
la statsijone
la stacijone

kde si můžu zavolat taxi?
dove posso trovare un taxi?
dove poso trovare un taxi?
dove poso trovare un taxi?

autobus
l'autobus
la autobus
la autobus

vůz
il pullman
il pullman
il pullman

letadlo
l'aereo
la ereo
la ereo

vlak
il treno
il treno
il treno

loď, člun
la nave
la nave
la nave

převoz
il traghetto
il traɡetto
il tragetto

taxi
il taxi
il taxi
il taxi

auto
l'auto
la auto
la auto

bicykl
la bicicletta
la bitʃikletta
la bičikletta

autobusem
in autobus
in autobus
in autobus

letadlem
in aereo
in ereo
in ereo

vlakem
in treno
in treno
in treno

lodí
in nave
in nave
in nave

pěšky
a piedi
a pjedy
a pjedy

vlevo
a sinistra
a sinistra
a sinistra

vpravo
a destra
a destra
a destra

rovně
sempre dritto
sempre drito
sempre drito

šťastnou cestu!
buon viaggio!
bwn viadʒo!
bon viadžo!

Zdvořilostní fráze


prosím (smím se na něco zeptat?)
per favore
per favore
per favore

prosím (račte dál)
prego
preɡo
prego

děkuji
grazie
ɡradtsia
gracija

děkuji moc
grazie tante
ɡradtsia tante
gracija tante

děkuji velmi
molte grazie
molte ɡradtsia
molte gracia

ahoj, čau
ciao
tʃao
čao

zdravím
salve
salve
salve

dobré ráno, poledne do 15:00
buongiorno
bwndʒorno
bondžorno

dobré odpoledne (mezi 15. až 18. hodinou)
buon pomeriggio
bwn pomeridʒo
bon pomeridžo

dobrý večer (po 18. hodině)
buona sera
bwna sera
bona sera

nashle
ciao
tʃao
čao

sbohem
arrivederci
arrivedertʃiʃ
arrivederči

ahoj!
ci vediamo!
tʃi vediamo!
či vedyamo!

mějte hezký den!
buona giornata!
bwna dʒornata!
bona džornata!

mějte hezký večer!
buona serata!
bwna serata!
bwna serata!

dobrou noc
buonanotte
bwnanotte
buonanotte

promiň
scusa
skuza
skuza

promiň
scusami
skuzami
skuzami

promiňte, je mi líto
scusi
skuzi
skuzi

promiňte, je mi líto
mi scusi
mi skuzi
mi skuzi

není problém
non c'è problema
non tʃe problema
non čé problema

všechno v pořádku / není vše v pořádku
fa niente / non fa niente
fa njente / non fa njente
fa njente / non fa njente

Nakupování fráze


kolik to stojí?
quanto costa?
qwanto kosta?
qvanto kosta?

berete kreditní karty? (je možno platit kartou?)
accettate carte di credito?
aktʃettate karte di kredito?
akčettate karte dy kredito?

můžete dodat tohle do domu? (roznášíte do domů?)
potete consegnarlo a casa?
potete konseɲarlo a kaza?
potete konseňarlo a kaza?

chcete sáček, tašku?
vuole un sacchetto?
vwole un sakkhetto?
vvole un sakkhetto?

mohu dostat sáček, tašku?
mi da un sacchetto, per favore?
mi da un sakketo, per favore?
mi da un sakketo, per favore?

mohu dostat ještě jednu tašku prosím?
mi può dare un altro sacchetto, per favore?
mi può dare un altro sakketto, per favore?
mi può dare un altro sakketto, per favore?

obchod, shop
il negozio
il neɡodtsio
il negodcio

obchodní centrum, shopping centre
il centro commerciale
il tʃentro kommertʃale
il čentro kommerčale

kdy zavíráte?
a che ora chiudete?
a ke ora kiudete?
a ke ora kjudete?

máte otevřeno v sobotu?
siete aperti il sabato?
sjete aperti il sabato?
sjete aperti il sabato?

máte otevřeno v neděli?
siete aperti la domenica?
sjete aperti la domenika?
sjete aperti la domenika?

Nemoci problémy pomoc fráze


Pomoc!
Aiuto!
ayuto!
ajuto!

Záchranka! (Pohotovost!)
Emergenza!
emerdʒentsa!
emerdženca!

Zavolejte policii!
Chiamate la polizia!
khiamate la politsia!
kiamate la policia!

Zavolejte záchranku! (pohotovost, sanitku)
Chiamate un ambulanza!
khiamate un ambulantsa!
kiamate un ambulanca!

Kde je (tady) nemocnice?
Dov’è l’ospedale?
dove lo spedale?
do ve lo spedale?

Cítím se velmi špatně.
Mi sento molto male.
mi sento molto male.
mi sento molto male.

necítím se dobře
non mi sento bene
non mi sento bene
non mi sento bene

není mi nejlépe (necítím se moc dobře)
non mi sento molto bene
non mi sento molto bene
non mi sento molto bene

potřebuji doktora
ho bisogno di un dottore
o bisoɲo di un dottore
o bisoňo dy un dottore

mám bolení hlavy
ho mal di testa
o mal di testa
o mal dy testa

bolí mě hlava
mi fa male la testa
mi fa male la testa
mi fa male la testa

máš nějaké léky proti bolesti, prosím? (hovorově)
hai un antidolorifico, per favore?
ai un antidolorifiko, per favore?
ai jun antidolorifiko, per favore?

máte nějaké léky proti bolesti, prosím? (zdvořile)
ha un antidolorifico, per favore?
a un antidolorifiko, per favore?
a un antidolorifiko, per favore?

Problémy s vozidlem fráze


promiňte, je zde čerpací stanice nedaleko odsud?
scusi, c'è un benzinaio qui vicino?
skusi, tʃe: un benzinajo kwi vitʃino?
skusi, čé un benzinajo kwi vičino?

promiňte, je zde v okolí čerpací stanice?
scusi, sa dov'è un benzinaio nei dintorni?
skusi, sa dovè un benzinajo nei dintorni?
skusi, sa dove un benzinajo nei dintorny?

pokazil se mi vůz
mi si è guastata la macchina
mi si è ɡwastata la makkhina
mi si è guastata la makkhina

došel mi benzín
ho finito la benzina
o finito la benzina
o finito la benzina

chtěl bych benzin za 20 eur
mi faccia 20 euro di benzina
mi fatʃa 20 euro di benzina
mi fačča 20 euro dy benzina

chtěl bych naftu v hodnotě 20 eur
mi faccia 20 euro di gasolio
mi fatʃa 20 euro di ɡasolijo
mi fačča 20 euro dy gasolijo

mohu dostat motorový olej?
mi può dare dell'olio per il motore?
mi po dare dell olijo per il motore?
mi pó dare dell olijo per il motore?

autoservis
area di servizio
area di servitsijo
area dy servicijo

voda
acqua
akwa
akva

vzduch
aria
aria
ariafacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet