Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
per cent. (per centum)
tisíc
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
 
2)
nem. con. (nemine contradicente)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
3)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
atd. a tak dále
 
4)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
5)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o
 
6)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
7)
i.a. ("inter alia")
doslovně
mimo jiné
proti vůli
 
8)
P.S. (post scriptum)
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
nový text
 
9)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
lékař
 
10)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
co bylo uvedeno výše
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
 
11)
id. (idem)
mimo jiné
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
12)
i.e. (id est)
a nakonec
označení
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
13)
R.I.P. (requiescat in pace)
podepsáno v míru
odpočívej v pokoji
mír
 
14)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
atd. a tak dále
a další
 
15)
p.m.a. (post mortem auctoris)
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
pomocí čeho
 
16)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
podle potřeby
v současné době
 
17)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
 
18)
c., ca., ca or cca. (circa)
přibližně, asi , zhruba
životopis
kapitola
 
19)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
např. například
a další
 
20)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
pomocí čeho
odpoledne
 
21)
ibid. (ibidem)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
22)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
 
23)
C.V. or CV (curriculum vitae)
z milosti Boží
životopis
dá-li Bůh
 
24)
op. cit. (opere citato)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
25)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
kapitola
dopoledne
 
26)
REG (regina)
královna
království
král
 
27)
e.g. (exempli gratia)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
např. například
 
28)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
životopis
kapitola
 
29)
pro tem. (pro tempore)
po tom, co bylo
každý den
v současné době
 
30)
Q.D. (quaque die)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
 
31)
vs nebo v. (versus)
proto
konec
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
 
32)
viz. (videlicet)
hledej
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
 
33)
PRN (pro re nata)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
v současné době
 
34)
D.V. (Deo volente)
dá-li Bůh
z milosti Boží
a další
 
35)
N.B. (nota bene)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
36)
Re (in re)
odpočívej v pokoji
který byl
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
37)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
způsob činnosti
 
38)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
filuta
učitel filozofie
právník

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY