Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
2)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
 
3)
per cent. (per centum)
desátek
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
 
4)
PRN (pro re nata)
v současné době
po tom, co bylo
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
5)
lb. (libra)
označení libra (hmotnost)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
 
6)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
kapitola
dopoledne
 
7)
et al. (et alii)
a další
např. například
atd. a tak dále
 
8)
P.S. (post scriptum)
konec textu
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
9)
op. cit. (opere citato)
ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
10)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
doslovně
proti vůli
 
11)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
např. například
 
12)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
13)
N.B. (nota bene)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
14)
REG (regina)
královna
král
království
 
15)
C.V. or CV (curriculum vitae)
životopis
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
16)
viz. (videlicet)
hledej
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
 
17)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
odpočívej v pokoji
který byl
 
18)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
"proti"
co bylo uvedeno výše
 
19)
Q.D. (quaque die)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
každý den, ( užívání léku)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
20)
p.a. (per annum)
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
21)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
22)
D.V. (Deo volente)
dá-li Bůh
a další
z milosti Boží
 
23)
vs nebo v. (versus)
proto
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
konec
 
24)
id. (idem)
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
 
25)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
životopis
přibližně, asi , zhruba
 
26)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
Mistr svobodných umění
 
27)
pro tem. (pro tempore)
každý den
po tom, co bylo
v současné době
 
28)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
právník
učitel filozofie
filuta
 
29)
Cap. (capitulus)
životopis
kapitola
dá-li Bůh
 
30)
e.g. (exempli gratia)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
31)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
posmrtně, po smrti
pomocí čeho
 
32)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
pomocí čeho
v současné době
 
33)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
34)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
lékař
 
35)
R.I.P. (requiescat in pace)
mír
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
 
36)
M.O. (modus operandi)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
37)
i.e. (id est)
a nakonec
označení
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
38)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
a další
atd. a tak dále

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet