Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
2)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
3)
pro tem. (pro tempore)
každý den
po tom, co bylo
v současné době
 
4)
ibid. (ibidem)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
na stejném místě (kniha, apod.)
 
5)
REG (regina)
království
královna
král
 
6)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
co bylo uvedeno výše
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
 
7)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o
 
8)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
a další
z milosti Boží
atd. a tak dále
 
9)
N.B. (nota bene)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
10)
e.g. (exempli gratia)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
11)
c., ca., ca or cca. (circa)
životopis
přibližně, asi , zhruba
kapitola
 
12)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
lékař
Mistr svobodných umění
 
13)
M.O. (modus operandi)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
14)
C.V. or CV (curriculum vitae)
životopis
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
15)
p.a. (per annum)
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
16)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
právník
filuta
 
17)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
18)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
mír
 
19)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
 
20)
lb. (libra)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
 
21)
A.D. (anno Domini)
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
 
22)
viz. (videlicet)
hledej
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
 
23)
vs nebo v. (versus)
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
proto
konec
 
24)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
kapitola
životopis
 
25)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
26)
Re (in re)
který byl
odpočívej v pokoji
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
27)
PRN (pro re nata)
po tom, co bylo
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
28)
i.e. (id est)
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
označení
 
29)
P.S. (post scriptum)
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
nový text
 
30)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
doslovně
proti vůli
 
31)
p.p. and per pro. (per procurationem)
v současné době
podle potřeby
pomocí čeho
 
32)
p.m.a. (post mortem auctoris)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
 
33)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
odpoledne
pomocí čeho
 
34)
et al. (et alii)
a další
atd. a tak dále
např. například
 
35)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
tisíc
 
36)
etc. (et cetera)
atd. a tak dále
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
 
37)
id. (idem)
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
 
38)
D.V. (Deo volente)
a další
dá-li Bůh
z milosti Boží

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet