Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
per cent. (per centum)
desátek
tisíc
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
2)
etc. (et cetera)
atd. a tak dále
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
 
3)
A.D. (anno Domini)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
léta Páně (od narození Krista)
 
4)
lb. (libra)
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
Mistr svobodných umění
 
5)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
 
6)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
podle potřeby
v současné době
 
7)
i.e. (id est)
a nakonec
označení
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
8)
Cap. (capitulus)
životopis
kapitola
dá-li Bůh
 
9)
P.S. (post scriptum)
konec textu
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
10)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
kapitola
 
11)
REG (regina)
královna
král
království
 
12)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
13)
s.o.s. ("si opus sit")
co bylo uvedeno výše
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
 
14)
pro tem. (pro tempore)
každý den
po tom, co bylo
v současné době
 
15)
C.V. or CV (curriculum vitae)
dá-li Bůh
životopis
z milosti Boží
 
16)
ibid. (ibidem)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
17)
p.m.a. (post mortem auctoris)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
 
18)
Re (in re)
odpočívej v pokoji
který byl
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
19)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
20)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
mír
podepsáno v míru
 
21)
PRN (pro re nata)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
v současné době
 
22)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
23)
viz. (videlicet)
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
 
24)
Q.D. (quaque die)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
 
25)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
lékař
 
26)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
a další
z milosti Boží
atd. a tak dále
 
27)
vs nebo v. (versus)
proto
konec
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
 
28)
et al. (et alii)
např. například
a další
atd. a tak dále
 
29)
p.a. (per annum)
za století
za rok, a je používán ve smyslu ročně
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
30)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
právník
učitel filozofie
filuta
 
31)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
32)
c., ca., ca or cca. (circa)
přibližně, asi , zhruba
životopis
kapitola
 
33)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
proti vůli
doslovně
 
34)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
posmrtně, po smrti
pomocí čeho
 
35)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
36)
D.V. (Deo volente)
z milosti Boží
a další
dá-li Bůh
 
37)
e.g. (exempli gratia)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
38)
id. (idem)
mimo jiné
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet