Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah



Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
2)
C.V. or CV (curriculum vitae)
životopis
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
3)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
pomocí čeho
v současné době
 
4)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
pokud jde o
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
5)
id. (idem)
mimo jiné
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
6)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
způsob činnosti
 
7)
Re (in re)
odpočívej v pokoji
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
který byl
 
8)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
právník
filuta
 
9)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
10)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
11)
p.m.a. (post mortem auctoris)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
 
12)
P.S. (post scriptum)
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
nový text
 
13)
R.I.P. (requiescat in pace)
mír
podepsáno v míru
odpočívej v pokoji
 
14)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
Mistr svobodných umění
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
 
15)
PRN (pro re nata)
v současné době
po tom, co bylo
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
16)
nem. con. (nemine contradicente)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
17)
M.O. (modus operandi)
způsob činnosti
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
18)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
 
19)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
atd. a tak dále
a další
z milosti Boží
 
20)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
21)
Cap. (capitulus)
kapitola
životopis
dá-li Bůh
 
22)
p.a. (per annum)
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za století
 
23)
REG (regina)
král
královna
království
 
24)
i.a. ("inter alia")
proti vůli
mimo jiné
doslovně
 
25)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
životopis
 
26)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
 
27)
vs nebo v. (versus)
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
proto
konec
 
28)
i.e. (id est)
označení
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
a nakonec
 
29)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
"proti"
co bylo uvedeno výše
 
30)
op. cit. (opere citato)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
ve stejném článku, knize atd.
 
31)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
každý den
po tom, co bylo
 
32)
Q.D. (quaque die)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
 
33)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
pomocí čeho
posmrtně, po smrti
 
34)
D.V. (Deo volente)
a další
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
35)
etc. (et cetera)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
 
36)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
desátek
 
37)
e.g. (exempli gratia)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
38)
et al. (et alii)
např. například
a další
atd. a tak dále





Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí






KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet