Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
2)
p.a. (per annum)
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
3)
Q.D. (quaque die)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
 
4)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
proti vůli
doslovně
 
5)
i.e. (id est)
označení
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
6)
C.V. or CV (curriculum vitae)
z milosti Boží
dá-li Bůh
životopis
 
7)
D.V. (Deo volente)
z milosti Boží
a další
dá-li Bůh
 
8)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
kapitola
životopis
 
9)
pro tem. (pro tempore)
každý den
v současné době
po tom, co bylo
 
10)
ibid. (ibidem)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
mimo jiné
 
11)
nem. con. (nemine contradicente)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
12)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
13)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
v současné době
pomocí čeho
 
14)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
kapitola
dopoledne
 
15)
per cent. (per centum)
tisíc
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
 
16)
PRN (pro re nata)
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
 
17)
J.D. (Juris Doctor)
Mistr svobodných umění
lékař
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
 
18)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
životopis
 
19)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
co bylo uvedeno výše
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
 
20)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
filuta
právník
 
21)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
a další
atd. a tak dále
 
22)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
23)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
24)
etc. (et cetera)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
 
25)
R.I.P. (requiescat in pace)
mír
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
 
26)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
odpoledne
pomocí čeho
 
27)
Re (in re)
který byl
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
odpočívej v pokoji
 
28)
vs nebo v. (versus)
proto
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
konec
 
29)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
Mistr svobodných umění
 
30)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
31)
et al. (et alii)
a další
atd. a tak dále
např. například
 
32)
P.S. (post scriptum)
konec textu
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
33)
viz. (videlicet)
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
 
34)
e.g. (exempli gratia)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
35)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
 
36)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
pokud jde o
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
37)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
 
38)
REG (regina)
království
královna
král

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet