Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
 
2)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
3)
p.m. (Post Meridiem)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti
odpoledne
 
4)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
 
5)
vs nebo v. (versus)
konec
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
proto
 
6)
e.g. (exempli gratia)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
 
7)
P.S. (post scriptum)
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
nový text
 
8)
etc. (et cetera)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
 
9)
pro tem. (pro tempore)
po tom, co bylo
v současné době
každý den
 
10)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, "jestliže okolnosti vyžadují", "v případě potřeby"
co bylo uvedeno výše
"proti"
 
11)
Re (in re)
který byl
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
odpočívej v pokoji
 
12)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
13)
nem. con. (nemine contradicente)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
14)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
atd. a tak dále
z milosti Boží
a další
 
15)
REG (regina)
království
král
královna
 
16)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
17)
M.O. (modus operandi)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
18)
PRN (pro re nata)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
v současné době
po tom, co bylo
 
19)
N.B. (nota bene)
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
20)
i.e. (id est)
označení
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
21)
op. cit. (opere citato)
ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
22)
per cent. (per centum)
desátek
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
 
23)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
způsob činnosti
 
24)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
v současné době
podle potřeby
 
25)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
životopis
 
26)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
filuta
právník
učitel filozofie
 
27)
et al. (et alii)
a další
např. například
atd. a tak dále
 
28)
p.a. (per annum)
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za století
 
29)
p.m.a. (post mortem auctoris)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
 
30)
C.V. or CV (curriculum vitae)
z milosti Boží
dá-li Bůh
životopis
 
31)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
kapitola
 
32)
D.V. (Deo volente)
dá-li Bůh
z milosti Boží
a další
 
33)
Q.D. (quaque die)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
 
34)
Cap. (capitulus)
kapitola
životopis
dá-li Bůh
 
35)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
doslovně znamená "učitel práva / práv".
Mistr svobodných umění
 
36)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
mír
 
37)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
38)
i.a. ("inter alia")
proti vůli
doslovně
mimo jiné

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY