Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
2)
viz. (videlicet)
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
 
3)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
4)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
 
5)
nem. con. (nemine contradicente)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
6)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
životopis
 
7)
A.D. (anno Domini)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
 
8)
lb. (libra)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
 
9)
N.B. (nota bene)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
10)
C.V. or CV (curriculum vitae)
dá-li Bůh
životopis
z milosti Boží
 
11)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
např. například
 
12)
e.g. (exempli gratia)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
13)
i.e. (id est)
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
označení
 
14)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
v současné době
podle potřeby
 
15)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
např. například
a další
 
16)
P.S. (post scriptum)
konec textu
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
nový text
 
17)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
18)
M.O. (modus operandi)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
19)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
 
20)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
21)
PRN (pro re nata)
v současné době
po tom, co bylo
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
22)
D.V. (Deo volente)
a další
dá-li Bůh
z milosti Boží
 
23)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
který byl
odpočívej v pokoji
 
24)
pro tem. (pro tempore)
po tom, co bylo
v současné době
každý den
 
25)
i.a. ("inter alia")
doslovně
mimo jiné
proti vůli
 
26)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
27)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
atd. a tak dále
a další
 
28)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
29)
R.I.P. (requiescat in pace)
mír
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
 
30)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
desátek
 
31)
Cap. (capitulus)
kapitola
životopis
dá-li Bůh
 
32)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
33)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
pokud jde o
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
34)
REG (regina)
královna
král
království
 
35)
vs nebo v. (versus)
konec
proto
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
 
36)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
37)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
filuta
právník
 
38)
p.m. (Post Meridiem)
pomocí čeho
odpoledne
posmrtně, po smrti

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet