Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
právník
filuta
 
2)
id. (idem)
mimo jiné
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
3)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
4)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
atd. a tak dále
z milosti Boží
a další
 
5)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
po tom, co bylo
každý den
 
6)
Re (in re)
odpočívej v pokoji
který byl
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
7)
R.I.P. (requiescat in pace)
podepsáno v míru
mír
odpočívej v pokoji
 
8)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
kapitola
životopis
 
9)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
10)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
životopis
 
11)
per cent. (per centum)
desátek
tisíc
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
12)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
hledej
 
13)
REG (regina)
království
král
královna
 
14)
p.p. and per pro. (per procurationem)
v současné době
podle potřeby
pomocí čeho
 
15)
nem. con. (nemine contradicente)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
16)
p.m.a. (post mortem auctoris)
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
pomocí čeho
 
17)
C.V. or CV (curriculum vitae)
z milosti Boží
dá-li Bůh
životopis
 
18)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
a další
např. například
 
19)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
pomocí čeho
odpoledne
 
20)
i.e. (id est)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
označení
a nakonec
 
21)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
 
22)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
23)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
Mistr svobodných umění
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
 
24)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
25)
PRN (pro re nata)
v současné době
po tom, co bylo
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
26)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
 
27)
M.O. (modus operandi)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
28)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
např. například
 
29)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
 
30)
op. cit. (opere citato)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
31)
lb. (libra)
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
Mistr svobodných umění
 
32)
D.V. (Deo volente)
dá-li Bůh
a další
z milosti Boží
 
33)
e.g. (exempli gratia)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
34)
P.S. (post scriptum)
konec textu
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
35)
vs nebo v. (versus)
konec
proto
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
 
36)
i.a. ("inter alia")
proti vůli
mimo jiné
doslovně
 
37)
A.D. (anno Domini)
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
 
38)
a.m. (Ante Meridiem)
kapitola
přibližně, asi , zhruba
dopoledne

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet