Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
i.e. (id est)
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
označení
 
2)
ibid. (ibidem)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
3)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
např. například
 
4)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
5)
REG (regina)
král
královna
království
 
6)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
proti vůli
doslovně
 
7)
A.D. (anno Domini)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
léta Páně (od narození Krista)
 
8)
C.V. or CV (curriculum vitae)
z milosti Boží
životopis
dá-li Bůh
 
9)
et al. (et alii)
např. například
atd. a tak dále
a další
 
10)
op. cit. (opere citato)
ve stejném článku, knize atd.
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
11)
M.O. (modus operandi)
způsob činnosti
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
12)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
právník
filuta
učitel filozofie
 
13)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
14)
N.B. (nota bene)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
15)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
a další
atd. a tak dále
 
16)
Cap. (capitulus)
životopis
kapitola
dá-li Bůh
 
17)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
18)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
19)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
20)
Re (in re)
který byl
odpočívej v pokoji
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
21)
P.S. (post scriptum)
konec textu
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
nový text
 
22)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
 
23)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
"proti"
co bylo uvedeno výše
 
24)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
podle potřeby
v současné době
 
25)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
 
26)
D.V. (Deo volente)
z milosti Boží
dá-li Bůh
a další
 
27)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
odpoledne
pomocí čeho
 
28)
per cent. (per centum)
desátek
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
 
29)
nem. con. (nemine contradicente)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
30)
vs nebo v. (versus)
konec
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
proto
 
31)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
 
32)
p.a. (per annum)
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
33)
e.g. (exempli gratia)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
např. například
 
34)
R.I.P. (requiescat in pace)
mír
podepsáno v míru
odpočívej v pokoji
 
35)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
po tom, co bylo
každý den
 
36)
viz. (videlicet)
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
 
37)
c., ca., ca or cca. (circa)
životopis
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
38)
PRN (pro re nata)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
v současné době
po tom, co bylo

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet