Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
tvé (pl.f.)
la tua
i tuoi
le tue
 
2)
její (s.f.)
le loro
la sua
i loro
 
3)
jejich (pl.m.)
il loro
i loro
la loro
 
4)
jejich (s.m.)
le mie
il loro
la mia
 
5)
moji (pl.m.)
il nostro
il mio
i miei
 
6)
la vostra
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
7)
vaše (pl.f.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
8)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
9)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
10)
la nostra
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
 
11)
i suoi
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
její (s.f.)
 
12)
le mie
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
13)
il vostro
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
14)
le loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
15)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
16)
jeho (s.m.)
le loro
il suo
la sua
 
17)
i nostri
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
naši (pl.m.)
 
18)
vaše (s.f.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
19)
il loro
jejich (s.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
20)
moje/má (s.f.)
i miei
il mio
la mia
 
21)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
 
22)
vaši (pl.m.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
23)
jeho (pl.m.)
il suo
i suoi
la sua
 
24)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
25)
váš (s.m.)
la vostra
il vostro
le vostre
 
26)
le sue
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.f.)
 
27)
le nostre
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
28)
i vostri
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
29)
il nostro
náš (s.m.)
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
 
30)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
 
31)
i miei
náš (s.m.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
32)
naše (pl.f.)
le nostre
la nostra
i nostri
 
33)
la tua
tvoje/tvá (s.f.)
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
 
34)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
35)
naše (s.f.)
la nostra
le tue
i nostri
 
36)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
37)
můj (s.m.)
le nostre
il nostro
il mio
 
38)
jejich (s.f.)
la loro
le mie
il loro
 
39)
il mio
naše (pl.f.)
můj (s.m.)
náš (s.m.)
 
40)
la sua
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
41)
la mia
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
 
42)
jeho (pl.f.)
i suoi
le sue
il suo
 
43)
tvoje/tvá (s.f.)
la tua
il tuo
i tuoi
 
44)
mé (pl.f.)
i miei
la mia
le mie
 
45)
jejich (pl.f.)
la loro
le loro
i loro
 
46)
il suo
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
47)
tvoji (pl.m.)
il vostro
il tuo
i tuoi
 
48)
náš (s.m.)
le nostre
il nostro
la nostra

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 54,6089 sekundy
Dat:
2020-12-24 14:19:34 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet