Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
il mio
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
2)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
3)
la vostra
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
 
4)
le loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
5)
jeho (pl.f.)
le sue
i suoi
il suo
 
6)
i suoi
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
7)
moji (pl.m.)
il mio
i miei
il nostro
 
8)
i vostri
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
 
9)
la sua
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
10)
jeho (s.m.)
la sua
il suo
le loro
 
11)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
12)
tvé (pl.f.)
i tuoi
le tue
la tua
 
13)
tvoji (pl.m.)
il tuo
i tuoi
il vostro
 
14)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
15)
il tuo
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
tvůj (s.m.)
 
16)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
i tuoi
la tua
 
17)
jejich (pl.f.)
la loro
le loro
i loro
 
18)
i miei
náš (s.m.)
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
 
19)
naše (s.f.)
le tue
la nostra
i nostri
 
20)
naše (pl.f.)
i nostri
le nostre
la nostra
 
21)
la mia
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
 
22)
le vostre
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
 
23)
vaši (pl.m.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
24)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
25)
le nostre
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
26)
váš (s.m.)
le vostre
la vostra
il vostro
 
27)
il suo
jeho (s.m.)
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
28)
i nostri
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
29)
i tuoi
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)
tvoji (pl.m.)
 
30)
vaše (s.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
31)
le mie
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
32)
il loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
 
33)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
34)
jejich (pl.m.)
la loro
i loro
il loro
 
35)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
 
36)
la nostra
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
 
37)
naši (pl.m.)
i nostri
le tue
la tua
 
38)
mé (pl.f.)
i miei
le mie
la mia
 
39)
jejich (s.f.)
le mie
la loro
il loro
 
40)
její (s.f.)
la sua
le loro
i loro
 
41)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
42)
náš (s.m.)
il nostro
la nostra
le nostre
 
43)
la loro
jejich (s.m.)
mé (pl.f.)
jejich (s.f.)
 
44)
moje/má (s.f.)
i miei
il mio
la mia
 
45)
můj (s.m.)
il nostro
le nostre
il mio
 
46)
jejich (s.m.)
il loro
le mie
la mia
 
47)
il nostro
naše (s.f.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
48)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.m.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet