Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
moji (pl.m.)
il nostro
i miei
il mio
 
2)
jeho (pl.f.)
i suoi
le sue
il suo
 
3)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
4)
jeho (pl.m.)
i suoi
la sua
il suo
 
5)
il nostro
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
6)
vaši (pl.m.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
7)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
8)
le nostre
naši (pl.m.)
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
 
9)
můj (s.m.)
il nostro
il mio
le nostre
 
10)
moje/má (s.f.)
la mia
i miei
il mio
 
11)
vaše (pl.f.)
le vostre
la vostra
i vostri
 
12)
její (s.f.)
la sua
le loro
i loro
 
13)
il tuo
vaše (pl.f.)
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)
 
14)
tvé (pl.f.)
i tuoi
la tua
le tue
 
15)
i miei
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
 
16)
váš (s.m.)
le vostre
il vostro
la vostra
 
17)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
18)
le mie
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
 
19)
naši (pl.m.)
le tue
i nostri
la tua
 
20)
la sua
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
 
21)
la mia
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
moje/má (s.f.)
 
22)
la loro
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
23)
i vostri
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
24)
jejich (s.f.)
le mie
la loro
il loro
 
25)
naše (s.f.)
i nostri
la nostra
le tue
 
26)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
27)
i loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
28)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
i tuoi
la tua
 
29)
náš (s.m.)
il nostro
la nostra
le nostre
 
30)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
31)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
32)
jejich (pl.m.)
la loro
i loro
il loro
 
33)
mé (pl.f.)
le mie
i miei
la mia
 
34)
il loro
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
35)
la vostra
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
36)
il mio
můj (s.m.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
37)
la tua
tvoje/tvá (s.f.)
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
 
38)
vaše (s.f.)
le vostre
la vostra
i vostri
 
39)
jejich (s.m.)
il loro
la mia
le mie
 
40)
jejich (pl.f.)
la loro
i loro
le loro
 
41)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
42)
naše (pl.f.)
la nostra
le nostre
i nostri
 
43)
la nostra
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
44)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
45)
il suo
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jeho (s.m.)
 
46)
i tuoi
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
 
47)
i suoi
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
48)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet