Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
2)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
 
3)
jejich (pl.f.)
i loro
la loro
le loro
 
4)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
5)
naše (pl.f.)
la nostra
le nostre
i nostri
 
6)
la vostra
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
7)
la nostra
naše (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
8)
la loro
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
9)
vaše (s.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
10)
la mia
můj (s.m.)
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
 
11)
le mie
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
12)
le nostre
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
13)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
14)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
15)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
16)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
17)
jeho (pl.f.)
il suo
le sue
i suoi
 
18)
mé (pl.f.)
la mia
i miei
le mie
 
19)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro
 
20)
tvoje/tvá (s.f.)
i tuoi
la tua
il tuo
 
21)
náš (s.m.)
il nostro
le nostre
la nostra
 
22)
la sua
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
23)
naše (s.f.)
la nostra
le tue
i nostri
 
24)
moje/má (s.f.)
il mio
i miei
la mia
 
25)
le loro
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
jejich (s.f.)
 
26)
il loro
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
27)
i vostri
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
28)
vaše (pl.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
29)
tvé (pl.f.)
la tua
le tue
i tuoi
 
30)
i nostri
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
naši (pl.m.)
 
31)
il suo
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
32)
jeho (s.m.)
il suo
le loro
la sua
 
33)
vaši (pl.m.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
34)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
35)
i miei
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
36)
il mio
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
37)
i suoi
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
38)
i tuoi
váš (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
 
39)
il nostro
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
naše (s.f.)
 
40)
jejich (s.m.)
la mia
le mie
il loro
 
41)
jejich (pl.m.)
i loro
il loro
la loro
 
42)
váš (s.m.)
le vostre
la vostra
il vostro
 
43)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
44)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
45)
naši (pl.m.)
la tua
le tue
i nostri
 
46)
moji (pl.m.)
i miei
il mio
il nostro
 
47)
její (s.f.)
le loro
la sua
i loro
 
48)
jejich (s.f.)
la loro
le mie
il loro

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet