Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
la mia
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
2)
jeho (pl.m.)
la sua
i suoi
il suo
 
3)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
 
4)
jejich (s.f.)
la loro
il loro
le mie
 
5)
jejich (pl.f.)
la loro
le loro
i loro
 
6)
la vostra
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
7)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
 
8)
i tuoi
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
 
9)
i vostri
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
 
10)
le loro
jejich (pl.f.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
11)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
12)
moje/má (s.f.)
la mia
il mio
i miei
 
13)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
14)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei
 
15)
jeho (pl.f.)
le sue
il suo
i suoi
 
16)
tvé (pl.f.)
le tue
la tua
i tuoi
 
17)
le nostre
naši (pl.m.)
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
 
18)
i suoi
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
její (s.f.)
 
19)
naše (pl.f.)
la nostra
i nostri
le nostre
 
20)
la sua
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
její (s.f.)
 
21)
jejich (pl.m.)
la loro
i loro
il loro
 
22)
il mio
můj (s.m.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
23)
le sue
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
jeho (s.m.)
 
24)
můj (s.m.)
il nostro
il mio
le nostre
 
25)
naše (s.f.)
i nostri
le tue
la nostra
 
26)
i miei
náš (s.m.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
27)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
28)
váš (s.m.)
il vostro
le vostre
la vostra
 
29)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua
 
30)
tvůj (s.m.)
il tuo
il vostro
le vostre
 
31)
vaši (pl.m.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
32)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
33)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
34)
náš (s.m.)
le nostre
la nostra
il nostro
 
35)
tvoji (pl.m.)
i tuoi
il tuo
il vostro
 
36)
le mie
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
 
37)
jejich (s.m.)
il loro
le mie
la mia
 
38)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
39)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
40)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
i tuoi
la tua
 
41)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
42)
moji (pl.m.)
il nostro
il mio
i miei
 
43)
il loro
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
44)
il nostro
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
náš (s.m.)
 
45)
vaše (s.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
46)
naši (pl.m.)
la tua
i nostri
le tue
 
47)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
48)
le tue
tvé (pl.f.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 54,6089 sekundy
Dat:
2020-12-24 14:19:34 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet