Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
vaši (pl.m.)
le vostre
i vostri
la vostra
 
2)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua
 
3)
le nostre
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
 
4)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
5)
jejich (s.m.)
la mia
le mie
il loro
 
6)
la loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
 
7)
il nostro
naše (s.f.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
8)
váš (s.m.)
le vostre
la vostra
il vostro
 
9)
i nostri
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
10)
il vostro
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
11)
i miei
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
12)
la mia
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
 
13)
moje/má (s.f.)
la mia
i miei
il mio
 
14)
tvé (pl.f.)
la tua
i tuoi
le tue
 
15)
il tuo
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
tvůj (s.m.)
 
16)
jeho (pl.f.)
le sue
i suoi
il suo
 
17)
la sua
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
18)
vaše (s.f.)
le vostre
i vostri
la vostra
 
19)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
20)
tvůj (s.m.)
il tuo
il vostro
le vostre
 
21)
jejich (s.f.)
il loro
la loro
le mie
 
22)
jeho (s.m.)
le loro
la sua
il suo
 
23)
mé (pl.f.)
le mie
la mia
i miei
 
24)
il mio
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
můj (s.m.)
 
25)
náš (s.m.)
la nostra
il nostro
le nostre
 
26)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
27)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
28)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
29)
moji (pl.m.)
il mio
il nostro
i miei
 
30)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
31)
vaše (pl.f.)
le vostre
la vostra
i vostri
 
32)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro
 
33)
la vostra
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
34)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
35)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
la tua
i tuoi
 
36)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
37)
le mie
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
38)
naši (pl.m.)
i nostri
le tue
la tua
 
39)
la tua
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
 
40)
i vostri
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
41)
il suo
jejich (pl.f.)
jeho (s.m.)
její (s.f.)
 
42)
jeho (pl.m.)
il suo
la sua
i suoi
 
43)
jejich (pl.m.)
il loro
la loro
i loro
 
44)
il loro
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
jejich (s.m.)
 
45)
jejich (pl.f.)
le loro
la loro
i loro
 
46)
naše (pl.f.)
la nostra
i nostri
le nostre
 
47)
naše (s.f.)
le tue
i nostri
la nostra
 
48)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet