Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
náš (s.m.)
le nostre
la nostra
il nostro
 
2)
il loro
jejich (s.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
3)
její (s.f.)
la sua
i loro
le loro
 
4)
jeho (pl.f.)
i suoi
il suo
le sue
 
5)
le mie
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
 
6)
jejich (s.m.)
la mia
il loro
le mie
 
7)
moji (pl.m.)
il nostro
il mio
i miei
 
8)
il vostro
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
9)
tvůj (s.m.)
le vostre
il vostro
il tuo
 
10)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
11)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
12)
i suoi
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
13)
jejich (pl.f.)
la loro
le loro
i loro
 
14)
il mio
náš (s.m.)
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
 
15)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
16)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
tvoji (pl.m.)
 
17)
i miei
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
 
18)
tvé (pl.f.)
la tua
i tuoi
le tue
 
19)
le nostre
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
20)
la loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
 
21)
vaši (pl.m.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
22)
la sua
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
23)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
24)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
25)
il tuo
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
tvůj (s.m.)
 
26)
tvoji (pl.m.)
i tuoi
il tuo
il vostro
 
27)
naše (s.f.)
le tue
la nostra
i nostri
 
28)
vaše (s.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
29)
naše (pl.f.)
la nostra
le nostre
i nostri
 
30)
jejich (s.f.)
il loro
le mie
la loro
 
31)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
32)
la mia
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
 
33)
il nostro
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
34)
le loro
jejich (pl.f.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
35)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
36)
můj (s.m.)
il mio
il nostro
le nostre
 
37)
mé (pl.f.)
la mia
i miei
le mie
 
38)
jejich (pl.m.)
il loro
i loro
la loro
 
39)
jeho (pl.m.)
il suo
i suoi
la sua
 
40)
i vostri
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
 
41)
la vostra
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
42)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
43)
váš (s.m.)
la vostra
il vostro
le vostre
 
44)
moje/má (s.f.)
i miei
la mia
il mio
 
45)
tvoje/tvá (s.f.)
i tuoi
la tua
il tuo
 
46)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
47)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
48)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY