Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
i suoi
jeho (s.m.)
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
 
2)
le vostre
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
 
3)
jeho (pl.f.)
le sue
i suoi
il suo
 
4)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
5)
naše (s.f.)
i nostri
la nostra
le tue
 
6)
jejich (pl.m.)
i loro
il loro
la loro
 
7)
i miei
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
8)
tvůj (s.m.)
le vostre
il tuo
il vostro
 
9)
můj (s.m.)
il mio
le nostre
il nostro
 
10)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
 
11)
la vostra
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
12)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
13)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
14)
le nostre
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
naše (pl.f.)
 
15)
jejich (s.f.)
il loro
la loro
le mie
 
16)
tvoje/tvá (s.f.)
i tuoi
il tuo
la tua
 
17)
jejich (s.m.)
il loro
la mia
le mie
 
18)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
19)
la sua
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
20)
il loro
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
21)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
22)
il vostro
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
 
23)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
24)
il mio
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
25)
vaše (pl.f.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
26)
le tue
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
 
27)
i nostri
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
28)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei
 
29)
její (s.f.)
i loro
le loro
la sua
 
30)
i loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
 
31)
il tuo
vaše (pl.f.)
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)
 
32)
le mie
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
33)
vaše (s.f.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
34)
moje/má (s.f.)
il mio
la mia
i miei
 
35)
jeho (s.m.)
le loro
la sua
il suo
 
36)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
37)
tvé (pl.f.)
i tuoi
la tua
le tue
 
38)
naše (pl.f.)
la nostra
i nostri
le nostre
 
39)
la mia
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
40)
jejich (pl.f.)
i loro
la loro
le loro
 
41)
náš (s.m.)
le nostre
la nostra
il nostro
 
42)
le loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
43)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
44)
váš (s.m.)
il vostro
le vostre
la vostra
 
45)
vaši (pl.m.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
46)
i vostri
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
47)
il nostro
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
naše (s.f.)
 
48)
moji (pl.m.)
il mio
i miei
il nostro

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 54,6089 sekundy
Dat:
2020-12-24 14:19:34 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet