Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
le mie
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
2)
jeho (pl.f.)
i suoi
il suo
le sue
 
3)
la mia
můj (s.m.)
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
 
4)
le tue
tvé (pl.f.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
5)
i miei
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
 
6)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
7)
il vostro
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
8)
tvé (pl.f.)
le tue
la tua
i tuoi
 
9)
vaši (pl.m.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
10)
il nostro
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
naše (s.f.)
 
11)
il tuo
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
12)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
13)
moje/má (s.f.)
il mio
i miei
la mia
 
14)
moji (pl.m.)
i miei
il nostro
il mio
 
15)
jeho (s.m.)
le loro
la sua
il suo
 
16)
jejich (s.m.)
le mie
la mia
il loro
 
17)
le loro
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
jejich (s.f.)
 
18)
i tuoi
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
 
19)
tvůj (s.m.)
il tuo
il vostro
le vostre
 
20)
váš (s.m.)
la vostra
le vostre
il vostro
 
21)
la vostra
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
 
22)
můj (s.m.)
il mio
il nostro
le nostre
 
23)
vaše (pl.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
24)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
25)
jejich (pl.f.)
i loro
le loro
la loro
 
26)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
27)
le nostre
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
28)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
29)
il mio
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
30)
jeho (pl.m.)
i suoi
la sua
il suo
 
31)
il suo
jeho (s.m.)
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
32)
il loro
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
jejich (s.m.)
 
33)
její (s.f.)
la sua
le loro
i loro
 
34)
naše (s.f.)
le tue
la nostra
i nostri
 
35)
naši (pl.m.)
le tue
i nostri
la tua
 
36)
i suoi
jeho (s.m.)
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
 
37)
vaše (s.f.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
38)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
39)
le vostre
vaše (pl.f.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
40)
naše (pl.f.)
la nostra
i nostri
le nostre
 
41)
la sua
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
její (s.f.)
 
42)
jejich (pl.m.)
i loro
la loro
il loro
 
43)
mé (pl.f.)
i miei
la mia
le mie
 
44)
náš (s.m.)
il nostro
la nostra
le nostre
 
45)
tvoje/tvá (s.f.)
la tua
i tuoi
il tuo
 
46)
la loro
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
47)
jejich (s.f.)
la loro
il loro
le mie
 
48)
i vostri
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY