Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
jejich (pl.m.)
il loro
la loro
i loro
 
2)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua
 
3)
le mie
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
 
4)
jejich (s.m.)
il loro
le mie
la mia
 
5)
la nostra
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
6)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
7)
i vostri
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
8)
il tuo
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
9)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
10)
naše (pl.f.)
i nostri
le nostre
la nostra
 
11)
tvé (pl.f.)
la tua
le tue
i tuoi
 
12)
jejich (s.f.)
il loro
le mie
la loro
 
13)
můj (s.m.)
il nostro
il mio
le nostre
 
14)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
15)
la sua
jejich (pl.m.)
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
16)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
17)
moje/má (s.f.)
i miei
la mia
il mio
 
18)
tvůj (s.m.)
il vostro
il tuo
le vostre
 
19)
moji (pl.m.)
il mio
il nostro
i miei
 
20)
i miei
náš (s.m.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
21)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
tvoji (pl.m.)
 
22)
il mio
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
23)
jeho (pl.f.)
i suoi
il suo
le sue
 
24)
náš (s.m.)
la nostra
le nostre
il nostro
 
25)
i nostri
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
26)
vaši (pl.m.)
le vostre
la vostra
i vostri
 
27)
i tuoi
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
 
28)
vaše (pl.f.)
le vostre
i vostri
la vostra
 
29)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
30)
il nostro
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
naše (s.f.)
 
31)
váš (s.m.)
le vostre
il vostro
la vostra
 
32)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
33)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
 
34)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
35)
jejich (pl.f.)
le loro
i loro
la loro
 
36)
tvoji (pl.m.)
i tuoi
il tuo
il vostro
 
37)
naše (s.f.)
le tue
i nostri
la nostra
 
38)
le nostre
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
39)
il loro
moje/má (s.f.)
jejich (s.m.)
mé (pl.f.)
 
40)
la vostra
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
 
41)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei
 
42)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
43)
la mia
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
 
44)
tvoje/tvá (s.f.)
i tuoi
la tua
il tuo
 
45)
il suo
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
46)
vaše (s.f.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
47)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
48)
naši (pl.m.)
la tua
le tue
i nostri

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet