Předložky s druhým pádem - test z němčiny

Popis stránky *
• Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (wessen - čí) - test z němčiny
• 2. pád – ČÍ?(WESSEN?)
Němčina online - vyberte data česko-německého testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

2. pád – ČÍ?(WESSEN?)
Němčina online - vyberte data česko-německého testu.
Chyba
 
1)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
inmitten
uvnitř, během, v rámci
uprostřed
na druhé straně
 
2)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
inklusive
uprostřed
uvnitř, během, v rámci
včetně
 
3)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
zugunsten
poblíž
ve prospěch, pro
během
 
4)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
außerhalb
na této straně
ohledně, vzhledem k
mimo; vně; nad rámec;
 
5)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
mittels
nad
od, ze strany
skrze, prostřednictvím
 
6)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
statt
navzdory
místo (něčeho...)
nedbaje, nehledě k
 
7)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
infolge
včetně
uprostřed
kvůli, v důsledku
 
8)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
bezüglich
včetně
na této straně
ohledně, vzhledem k
 
9)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
während
během
ve prospěch
kvůli, pro
 
10)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
innerhalb
z moci, podle
na druhé straně
uvnitř, během, v rámci
 
11)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
jenseits
na druhé straně
podél
z moci, podle
 
12)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
entlang
kvůli, v důsledku
podél
vyjma
 
13)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
unweit (Das Hotel liegt unweit des Nationalparks.)
kvůli, pro
poblíž, nedaleko
během
 
14)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
anstatt
mimo; vně; nad rámec;
místo (čeho)
na základě(čeho)
 
15)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
angesichts
na základě(čeho)
vzhledem k; tváří v tvář; ohledně;
(na)místo
 
16)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
abzüglich
vzhledem k, tváří v tvář
bez (po odečtení něčeho)
(na)místo
 
17)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
seitens
od, ze strany
(na)místo
navzdory
 
18)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
exklusive
kvůli, v důsledku
vyjma
včetně
 
19)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
einschließlich
včetně
vyjma
podél
 
20)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
kraft
z moci, podle
podél
včetně
 
21)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
oberhalb
(na)místo
nad
od, ze strany
 
22)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
diesseits
včetně
podél
na této straně
 
23)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
aufgrund
u; blízko;
na základě (čeho)
mimo; vně; nad rámec;
 
24)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
ungeachtet
pod
poblíž, nedaleko
nedbaje, nehledě k
 
25)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
längs
nad
podél
skrze, prostřednictvím
 
26)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
trotz
ze strany
navzdory
pod
 
27)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
unterhalb
poblíž, nedaleko
během
pod
 
28)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
wegen
kvůli, pro
nedaleko
poblíž

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet