Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (koho, čeho, čí) - test z němčiny


Popis stránky

Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (koho, čeho, čí) - test z němčiny2. pád – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
Němčina online - vyberte data česko-německého testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
abzüglich
vzhledem k, tváří v tvář
bez (po odečtení něčeho)
(na)místo
 
2)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
zugunsten
během
ve prospěch, pro
poblíž
 
3)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
ungeachtet
poblíž, nedaleko
nedbaje, nehledě k
pod
 
4)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
inmitten
uprostřed
uvnitř, během, v rámci
na druhé straně
 
5)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
wegen
kvůli, pro
poblíž
nedaleko
 
6)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
längs
podél
nad
skrze, prostřednictvím
 
7)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
anstatt
mimo; vně; nad rámec;
na základě(čeho)
místo (čeho)
 
8)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
unweit
poblíž, nedaleko
během
kvůli, pro
 
9)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
einschließlich
vyjma
podél
včetně
 
10)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
diesseits
podél
na této straně
včetně
 
11)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
innerhalb
z moci, podle
uvnitř, během, v rámci
na druhé straně
 
12)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
exklusive
vyjma
kvůli, v důsledku
včetně
 
13)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
kraft
podél
včetně
z moci, podle
 
14)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
unterhalb
pod
během
poblíž, nedaleko
 
15)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
mittels
od, ze strany
skrze, prostřednictvím
nad
 
16)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
oberhalb
(na)místo
nad
od, ze strany
 
17)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
entlang
podél
kvůli, v důsledku
vyjma
 
18)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
seitens
od, ze strany
navzdory
(na)místo
 
19)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
trotz
ze strany
navzdory
pod
 
20)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
bezüglich
ohledně, vzhledem k
včetně
na této straně
 
21)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
jenseits
na druhé straně
z moci, podle
podél
 
22)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
außerhalb
ohledně, vzhledem k
na této straně
mimo; vně; nad rámec;
 
23)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
aufgrund
ohledně, vzhledem k
mimo; vně; nad rámec;
na základě (čeho)
 
24)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
infolge
uprostřed
včetně
kvůli, v důsledku
 
25)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
angesichts
(na)místo
vzhledem k; tváří v tvář; ohledně;
na základě(čeho)
 
26)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
statt
navzdory
místo (něčeho...)
nedbaje, nehledě k
 
27)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
während
ve prospěch
kvůli, pro
během
 
28)Předložky pojí se s 2. pádem – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?)
inklusive
uvnitř, během, v rámci
včetně
uprostřed

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,9320 sekundy
Dat:
2014-07-04 18:55:39 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY