Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny


Popis stránky

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
ihr
können
kann
könnt
 
2)
sie
wisst
weißt
wissen
 
3)
du
weiß
wissen
weißt
 
4)
ihr
wollt
willst
wollen
 
5)
du
müssen
musst
muss
 
6)
er
wollt
wollen
will
 
7)
wir
wollt
wollen
willst
 
8)
ihr
sollst
sollt
sollen
 
9)
sie
müssen
muss
müsst
 
10)
du
magst
mag
mögen
 
11)
wir
müsst
muss
müssen
 
12)
ich
kann
kannst
können
 
13)
wir
können
könnt
kann
 
14)
ihr
mögen
mag
mögt
 
15)
wir
mögt
mögen
mag
 
16)
er
mag
mögt
mögen
 
17)
sie
könnt
kann
können
 
18)
ihr
darf
dürft
dürfen
 
19)
sie
wollt
wollen
willst
 
20)
sie
sollen
sollst
sollt
 
21)
er
wisst
wissen
weiß
 
22)
sie
darf
dürfen
dürft
 
23)
ihr
weißt
wissen
wisst
 
24)
du
dürfen
darf
darfst
 
25)
sie
mag
mögen
mögt
 
26)
wir
weißt
wissen
wisst
 
27)
ihr
müssen
muss
müsst
 
28)
ich
sollst
soll
sollen
 
29)
wir
sollst
sollt
sollen
 
30)
du
kann
kannst
können
 
31)
er
sollen
soll
sollt
 
32)
er
darf
dürfen
dürft
 
33)
er
kann
können
könnt
 
34)
er
muss
müsst
müssen
 
35)
ich
müssen
musst
muss
 
36)
ich
mögen
mag
magst
 
37)
ich
dürfen
darf
darfst
 
38)
du
will
willst
wollen
 
39)
wir
darf
dürft
dürfen
 
40)
du
sollst
soll
sollen
 
41)
ich
wissen
weiß
weißt
 
42)
ich
wollen
willst
will

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 18,8299 sekundy
Dat:
2019-11-01 10:30:22 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet