Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny

Popis stránky *
• Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsah
Info
Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny •
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
er
mögt
mögen
mag
 
2)
sie
wisst
weißt
wissen
 
3)
sie
mögt
mögen
mag
 
4)
wir
sollen
sollt
sollst
 
5)
ich
soll
sollen
sollst
 
6)
ich
darf
dürfen
darfst
 
7)
ihr
dürft
darf
dürfen
 
8)
ich
kann
kannst
können
 
9)
wir
kann
können
könnt
 
10)
du
sollen
sollst
soll
 
11)
wir
müsst
muss
müssen
 
12)
wir
weißt
wissen
wisst
 
13)
er
soll
sollt
sollen
 
14)
du
magst
mögen
mag
 
15)
du
darf
darfst
dürfen
 
16)
ich
wollen
will
willst
 
17)
wir
wollen
willst
wollt
 
18)
wir
darf
dürfen
dürft
 
19)
du
will
wollen
willst
 
20)
sie
müsst
muss
müssen
 
21)
sie
können
kann
könnt
 
22)
ich
magst
mögen
mag
 
23)
wir
mögt
mögen
mag
 
24)
er
will
wollt
wollen
 
25)
er
wisst
weiß
wissen
 
26)
du
kann
kannst
können
 
27)
ihr
weißt
wissen
wisst
 
28)
ihr
sollst
sollen
sollt
 
29)
sie
dürfen
dürft
darf
 
30)
er
dürft
dürfen
darf
 
31)
sie
sollst
sollt
sollen
 
32)
er
müssen
müsst
muss
 
33)
ihr
mögen
mag
mögt
 
34)
du
weiß
weißt
wissen
 
35)
ich
müssen
musst
muss
 
36)
ich
weißt
wissen
weiß
 
37)
er
könnt
kann
können
 
38)
sie
wollt
willst
wollen
 
39)
du
muss
musst
müssen
 
40)
ihr
willst
wollen
wollt
 
41)
ihr
muss
müsst
müssen
 
42)
ihr
können
könnt
kann

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,420 sekundy
Dat:
2020-02-03 09:33:26 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet