Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny

Popis stránky *
• Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsah
Info
Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny •
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
ich
kannst
kann
können
 
2)
ich
weiß
wissen
weißt
 
3)
er
sollt
sollen
soll
 
4)
ihr
wisst
wissen
weißt
 
5)
wir
mag
mögen
mögt
 
6)
wir
wissen
wisst
weißt
 
7)
wir
muss
müsst
müssen
 
8)
ich
willst
will
wollen
 
9)
ihr
kann
können
könnt
 
10)
sie
mag
mögen
mögt
 
11)
ihr
darf
dürfen
dürft
 
12)
ich
mögen
mag
magst
 
13)
ich
dürfen
darf
darfst
 
14)
er
kann
könnt
können
 
15)
wir
wollt
wollen
willst
 
16)
wir
sollen
sollt
sollst
 
17)
sie
könnt
können
kann
 
18)
du
mögen
magst
mag
 
19)
ich
musst
muss
müssen
 
20)
ihr
müssen
müsst
muss
 
21)
wir
dürft
dürfen
darf
 
22)
du
darf
darfst
dürfen
 
23)
sie
wollt
willst
wollen
 
24)
sie
dürft
darf
dürfen
 
25)
sie
sollen
sollt
sollst
 
26)
sie
wisst
weißt
wissen
 
27)
er
weiß
wisst
wissen
 
28)
ich
sollst
soll
sollen
 
29)
wir
könnt
können
kann
 
30)
du
sollen
soll
sollst
 
31)
er
muss
müssen
müsst
 
32)
du
will
wollen
willst
 
33)
ihr
sollst
sollen
sollt
 
34)
ihr
mag
mögen
mögt
 
35)
sie
muss
müsst
müssen
 
36)
du
können
kann
kannst
 
37)
er
dürft
darf
dürfen
 
38)
er
mögt
mag
mögen
 
39)
du
wissen
weißt
weiß
 
40)
du
muss
musst
müssen
 
41)
er
wollen
will
wollt
 
42)
ihr
willst
wollt
wollen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,420 sekundy
Dat:
2020-02-03 09:33:26 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet