Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny


Popis stránky

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
wir
mögt
mag
mögen
 
2)
wir
wollt
wollen
willst
 
3)
ihr
wollen
willst
wollt
 
4)
du
wollen
will
willst
 
5)
ich
weiß
weißt
wissen
 
6)
er
kann
können
könnt
 
7)
sie
weißt
wissen
wisst
 
8)
ich
magst
mag
mögen
 
9)
er
sollen
soll
sollt
 
10)
ich
musst
muss
müssen
 
11)
ihr
muss
müsst
müssen
 
12)
er
darf
dürft
dürfen
 
13)
sie
sollt
sollen
sollst
 
14)
ich
sollen
sollst
soll
 
15)
wir
sollen
sollst
sollt
 
16)
wir
muss
müsst
müssen
 
17)
ihr
mögt
mögen
mag
 
18)
du
sollst
soll
sollen
 
19)
er
wisst
weiß
wissen
 
20)
er
mögt
mögen
mag
 
21)
ihr
darf
dürfen
dürft
 
22)
ihr
weißt
wisst
wissen
 
23)
sie
mag
mögen
mögt
 
24)
er
wollen
wollt
will
 
25)
du
darf
darfst
dürfen
 
26)
du
mag
magst
mögen
 
27)
du
weißt
wissen
weiß
 
28)
er
müsst
müssen
muss
 
29)
wir
wisst
weißt
wissen
 
30)
ich
wollen
will
willst
 
31)
ich
kannst
können
kann
 
32)
ihr
sollt
sollst
sollen
 
33)
sie
dürfen
dürft
darf
 
34)
sie
wollt
wollen
willst
 
35)
wir
könnt
kann
können
 
36)
sie
kann
können
könnt
 
37)
du
kann
kannst
können
 
38)
du
musst
muss
müssen
 
39)
sie
müsst
müssen
muss
 
40)
ihr
könnt
können
kann
 
41)
wir
dürft
darf
dürfen
 
42)
ich
dürfen
darf
darfst

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 4,3319 sekundy
Dat:
2020-01-06 17:08:56 Nick: zztou

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet