Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny

Popis stránky *
• Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsah
Info
Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny •
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
wir
müsst
muss
müssen
 
2)
ihr
wisst
weißt
wissen
 
3)
ich
mag
mögen
magst
 
4)
du
wissen
weißt
weiß
 
5)
sie
dürft
darf
dürfen
 
6)
wir
wollen
wollt
willst
 
7)
er
sollt
soll
sollen
 
8)
ich
musst
muss
müssen
 
9)
ich
darfst
darf
dürfen
 
10)
er
mag
mögt
mögen
 
11)
ihr
wollen
willst
wollt
 
12)
ihr
sollst
sollen
sollt
 
13)
wir
kann
könnt
können
 
14)
du
willst
will
wollen
 
15)
du
kannst
kann
können
 
16)
sie
mögt
mögen
mag
 
17)
ihr
können
könnt
kann
 
18)
sie
müsst
muss
müssen
 
19)
sie
willst
wollen
wollt
 
20)
wir
mögt
mögen
mag
 
21)
ich
kannst
kann
können
 
22)
wir
sollt
sollst
sollen
 
23)
du
mag
mögen
magst
 
24)
ihr
mag
mögt
mögen
 
25)
er
wissen
weiß
wisst
 
26)
sie
können
könnt
kann
 
27)
ich
willst
will
wollen
 
28)
wir
weißt
wisst
wissen
 
29)
er
darf
dürfen
dürft
 
30)
ich
weiß
wissen
weißt
 
31)
er
müssen
müsst
muss
 
32)
er
können
kann
könnt
 
33)
du
sollen
sollst
soll
 
34)
ich
sollen
sollst
soll
 
35)
wir
dürft
dürfen
darf
 
36)
ihr
müsst
muss
müssen
 
37)
du
müssen
musst
muss
 
38)
ihr
dürfen
darf
dürft
 
39)
sie
sollen
sollst
sollt
 
40)
sie
wissen
wisst
weißt
 
41)
du
darf
dürfen
darfst
 
42)
er
will
wollt
wollen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,420 sekundy
Dat:
2020-02-03 09:33:26 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet