Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny

Popis stránky *
• Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsah
Info
Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny •
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
wir
weißt
wisst
wissen
 
2)
wir
müssen
müsst
muss
 
3)
er
kann
können
könnt
 
4)
ich
weiß
weißt
wissen
 
5)
ihr
wissen
weißt
wisst
 
6)
sie
dürft
darf
dürfen
 
7)
ihr
darf
dürfen
dürft
 
8)
du
wollen
willst
will
 
9)
er
weiß
wissen
wisst
 
10)
du
wissen
weißt
weiß
 
11)
du
musst
muss
müssen
 
12)
wir
darf
dürfen
dürft
 
13)
ihr
sollst
sollen
sollt
 
14)
sie
mag
mögen
mögt
 
15)
sie
sollst
sollen
sollt
 
16)
ich
musst
müssen
muss
 
17)
ihr
müssen
muss
müsst
 
18)
wir
willst
wollen
wollt
 
19)
ihr
wollen
willst
wollt
 
20)
sie
kann
können
könnt
 
21)
er
dürft
dürfen
darf
 
22)
er
sollen
soll
sollt
 
23)
er
müsst
müssen
muss
 
24)
ich
kannst
kann
können
 
25)
wir
sollst
sollt
sollen
 
26)
ich
sollst
sollen
soll
 
27)
sie
müsst
müssen
muss
 
28)
du
sollst
sollen
soll
 
29)
er
mögt
mögen
mag
 
30)
sie
wollt
willst
wollen
 
31)
du
können
kannst
kann
 
32)
ihr
mag
mögen
mögt
 
33)
du
mag
magst
mögen
 
34)
ich
mag
mögen
magst
 
35)
du
darf
darfst
dürfen
 
36)
sie
weißt
wissen
wisst
 
37)
ich
will
willst
wollen
 
38)
ihr
könnt
können
kann
 
39)
ich
dürfen
darf
darfst
 
40)
er
will
wollt
wollen
 
41)
wir
könnt
kann
können
 
42)
wir
mag
mögen
mögt

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,420 sekundy
Dat:
2020-02-03 09:33:26 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet