Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny

Popis stránky *
• Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsah
Info
Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny •
• - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
sie
wisst
weißt
wissen
 
2)
wir
müssen
muss
müsst
 
3)
sie
dürfen
darf
dürft
 
4)
er
soll
sollen
sollt
 
5)
wir
wissen
wisst
weißt
 
6)
du
soll
sollen
sollst
 
7)
du
müssen
musst
muss
 
8)
er
mag
mögt
mögen
 
9)
wir
sollst
sollen
sollt
 
10)
du
mag
mögen
magst
 
11)
du
darfst
dürfen
darf
 
12)
wir
kann
könnt
können
 
13)
ihr
muss
müssen
müsst
 
14)
ich
wollen
willst
will
 
15)
er
wisst
wissen
weiß
 
16)
du
wollen
will
willst
 
17)
er
kann
können
könnt
 
18)
ihr
mögen
mögt
mag
 
19)
sie
müsst
muss
müssen
 
20)
sie
können
kann
könnt
 
21)
er
muss
müsst
müssen
 
22)
er
darf
dürft
dürfen
 
23)
wir
mag
mögen
mögt
 
24)
ich
müssen
musst
muss
 
25)
ich
darf
darfst
dürfen
 
26)
ihr
wollt
willst
wollen
 
27)
ich
weißt
wissen
weiß
 
28)
ihr
können
kann
könnt
 
29)
du
wissen
weiß
weißt
 
30)
ihr
wissen
wisst
weißt
 
31)
ihr
dürfen
darf
dürft
 
32)
ihr
sollt
sollst
sollen
 
33)
sie
mag
mögt
mögen
 
34)
ich
können
kann
kannst
 
35)
ich
sollen
soll
sollst
 
36)
er
wollt
wollen
will
 
37)
sie
wollt
willst
wollen
 
38)
wir
dürfen
dürft
darf
 
39)
sie
sollt
sollst
sollen
 
40)
ich
magst
mögen
mag
 
41)
du
kannst
können
kann
 
42)
wir
wollt
wollen
willst

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,420 sekundy
Dat:
2020-02-03 09:33:26 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet