Fráze zdvořilostní

Popis stránky *
• Fráze zdvořilostní - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
Miluji tě (chci tě)
Nakames man
Kames man
Kamav tut
 
2)
Nechoď pryč
An o vas
Avarde
Nadža ňikhaj
 
3)
Dobrou chuť
Lačho chaviben
Sar sal?
Lačho džives
 
4)
Co děláš?
So pes ačhija?
So keres?
So kames?
 
5)
Jak se máš?
Sar sal?
Sar san?
Sar avri?
 
6)
Polib mě
Čumide man
Achajuvav
Mangav tut
 
7)
Bože můj
So kames
So keres
Devla miro
 
8)
Děkuji
Paľikerav
Sar sal
Nalačho
 
9)
Nechápu; nerozumím
Naachajuvav
Džungales
Nadža ňikhaj
 
10)
Rozumím; chápu
Somnakaj
Achajuvav
Ačhen Devleha
 
11)
Ne
Na
He
Nane
 
12)
Pojď sem
Mangav tut
Čumide man
Av ade; avarde
 
13)
Vkusné; pěkné
Namištes
Džungales
Šukares
 
14)
Dobrý den
Sar san
Lačho džives
Sar sal
 
15)
Sbohem; nashledanou
Ačhen Devleha
Achajuvav
Mangav tut
 
16)
Co se stalo?
So keres?
So kames?
So pes ačhija?
 
17)
Nevkusné
Džungales
Šukar
Av kema
 
18)
Nedělej to
Nadža ňikhaj
Naachajuvav
Naker oda
 
19)
Pojď ke mně
Čumide man
Av kemande; Av kema
Av ade; avarde
 
20)
Co chceš?
So kames?
So keres?
So pes ačhija?
 
21)
Ano
Hij
He
So
 
22)
Jdeme ven
Kamav tut
Džas avri
Kames man
 
23)
Prosím tě
Ačhen Devleha
Achajuvav
Mangav tut
 
24)
Jak se máte?
Sar san?
So sal?
Kames man?
 
25)
Podej mi ruku
Av kema
An o vas
Avarde
 
26)
Miluješ mě? (chceš mě)
Sar kames?
Kames man?
Kamav tut?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 16,709 sekundy
Dat:
2019-12-03 22:47:29 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet