Základní fráze s IPA výslovností

Popis stránky *
• Nemčina zakladní fráze ....
• Němčina online - fráze a výslovnost.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Můžete kliknout na text v cizím jazyce a uslyšíte výslovnost - pokud jí Váš prohlížeč podporuje, pokud ne stáhněte si Google Chrome


dobré ráno!
guten morgen!
gutən̩ morgn!
gutən morgn!

dobrý den!
guten tag!
gutən̩ tag!
gutən tag!

dobrý večer!
guten abend!
gutən̩ abnd!
gutən abnd!

mně není dobře. (necítím se dobře.)
mir geht’s nicht gut.
mir geht’z nicht gut.
mir geht’z nicht gut.

já přicházím z USA. (já jsem z USA)
ich komme aus USA.
ich kome aus USA.
ich kome aus USA.

jak dlouho se zdržíte v USA?
wie lange bleiben sie in USA?
wiː laŋe blaɪbən̩ ziː in USA?
wí lange blajbən zí in USA?

budu zde dva týdny.
ich bin da für zwei wochen..
ich bin da fyr tzwaɪ wochen..
ich bin da fyr cwaj wochen..

na shledanou! (uvidíme se později)
bis später!
biz ʃpɛtr!
biz špetr!

ahoj (při odchodu - bye bye)
tschüß
tʃuz
čuz

jak se máte?
wie gehts?
wiː getz?
wí gec?

dobře, díky.
gut, danke.
gut, danke.
gut, danke.

jak se jmenujete?
wie heißen sie?
wiː haɪzn̩ ziː?
wí hajzn zí?

rád vás poznávám
nett sie kennenzulernen
net ziː kenentzulernn̩
net zí kenenculernn

děkuji
vielen dank
fiːln̩ dank
fíln dank

prosím, pěkné!
bitte schön!
bitte ʃøn!
bitte šen!

mluvíte anglicky?
sprechen sie englisch?
ʃprechn̩ ziː eŋliʃ?
šprechn zí engliš?

kdo jste?
wer sind sie?
wer zind ziː?
wer zind zí?

můžete mluvit pomaleji?
können sie bitte langsamer sprechen?
kønn̩ ziː bitte laŋzamər ʃprechn?
kenn zí bitte langzamr šprechn?

můžete to prosím opakovat?
können sie das bitte wiederholen?
kønn̩ ziː daz bitte wiːderholn?
kenn zí daz bitte wíderholn?

můžete mi pomoct, prosím?
können sie mir bitte helfen?
kønn̩ ziː mir bitte helfn?
kenn zí mir bitte helfn?

mohu používat váš telefon?
kann ich dein/ihr telefon benutzen?
kan ich daɪn/ihr telefon benutzn?
kan ich dajn/ihr telefon benucn?

mohu používat telefon?
kann ich dein/ihr handy benutzen?
kan ich daɪn/ihr handy benutzn?
kan ich dajn/ihr handy benucn?

můžete mi to ukázat na mapě?
können sie mir das auf der karte zeigen?
kønn̩ ziː mir daz auf der karte tzaɪgn?
kenn zí mir daz auf der karte cajgn?

jsou zde nějaké pokoje volné?
sind noch zimmer frei?
zind noch tzimər fraɪ?
zind noch cimr fraj?

můžeš mě vzbudit v ... hodinu?
können sie mich um ... uhr wecken?
kønn̩ ziː mich um ... uhr wekn?
kenn zí mich um ... uhr wekn?

přijímáte americké dolary / australské / kanadské dolary?
nehmen sie us-dollar/australische/kanadische dollar an?
nehmn̩ ziː us-dollar/australiʃe/kanadiʃe dollar an?
nehmn zí us-dollar/australiše/kanadiše dollar an?

mohu platit kreditní kartou?
kann ich mit kreditkarte zahlen?
kan ich mit kreditkarte tzahln?
kan ich mit kreditkarte cahln?

můžete mi směnit?
können sie mir geld wechseln?
kønn̩ ziː mir geld weksln?
kenn zí mir geld weksln?

máte alkoholické nápoje?
haben sie alkoholische getränke?
habn̩ ziː alkoholiʃe getrɛnke?
habn zí alkoholiše getrenke?

kam mě vezmeš?
wohin bringen sie mich?
wohin briŋn̩ ziː mich?
wohin bringn zí mich?

je všechno v pořádku s vámi? (jste v pořádku?)
ist alles in ordnung mit dir?
iʃt allez in ordnuŋ mit dir?
išt allez in ordnung mit dir?

můžete to opravit?
können sie es reparieren?
kønn̩ ziː ez repariːrn?
kenn zí ez reparírn?

gratuluji vám k narozeninám
meinen glückwunsch zu ihrem geburtstag
maɪnn̩ glyckwunʃ tzu ihrm̩ geburtʃtag
majnn glyckwunš cu ihrm geburctag

mohu se vás na něco zeptat?
dürfte ich sie etwas fragen?
dyrfte ich ziː etwaz fragn?
dyrfte ich zí etwaz fragn?

můžete ...?
können sie ...?
kønn̩ ziː ...?
kenn zí ...?

můžete mi pomoci?
können sie mir helfen?
kønn̩ ziː mir helfn?
kenn zí mir helfn?

máte ...?
haben sie ...?
habn̩ ziː ...?
habn zí ...?

mluvíte jazykem?
sprechen sie "language"?
ʃprechn̩ ziː .....?
šprechn zí .....?

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet