Slovenčina vybrané slová po M TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po M TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď


Test

, prudkým pohybom poťahovať;

božie melú pomaly, ale isto;

krátky pohyb je ;

mesto Liptovský ;

horský ;

, vypúšťať dym;

je mesto;

, trápna situácia;

pasca na ;

stláčať, skrúcať, ;

, hemžiť sa, mrviť sa;

prírodná veda;

obsahujú zvyšky jedál;

na vodu;

vojnového loďstva;

sa o to postaráme;

bezkrídly ;

jeho je zaujatá;

štátu;

bylina lekárska;

je meno;

hvezdárstvo je ;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

okom;

mesto ;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY