Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
19
dešueňa
dešujekh
dešuochto
 
2)
12
dešuduj
dešueňa
dešuefta
 
3)
3
tranda
saranda
trin
 
4)
29
bišuochto
bišujekh
bišueňa
 
5)
16
dešušov
dešuštar
dešutrin
 
6)
27
bišujekh
bišuefta
bišueňa
 
7)
1
jekh
pandž
ochto
 
8)
23
deš
bišutrin
dešuduj
 
9)
10
dešuefta
deš
dešuduj
 
10)
28
bišupandž
bišuochto
bišušov
 
11)
15
dešuštar
dešušov
dešupandž
 
12)
11
dešuochto
dešupandž
dešujekh
 
13)
14
dešutrin
dešuštar
duj
 
14)
9
ochto
jekh
eňa
 
15)
25
bišušov
bišupandž
bišuštar
 
16)
22
bišuduj
bišuefta
bišueňa
 
17)
21
bišuochto
bišupandž
bišujekh
 
18)
2
efta
duj
eňa
 
19)
40
štar
šov
saranda
 
20)
1000
efta
jekh
ezer
 
21)
18
dešuochto
dešušov
dešupandž
 
22)
6
štar
tranda
šov
 
23)
5
saranda
pandž
šov
 
24)
17
dešujekh
dešueňa
dešuefta
 
25)
24
deš
bišutrin
bišuštar
 
26)
7
efta
jekh
eňa
 
27)
500
pandžšel
eftašel
dújšel
 
28)
100
šel
šov
štar
 
29)
13
duj
efta
dešutrin
 
30)
200
dújšov
dújšel
dújštar
 
31)
4
trin
štar
tranda
 
32)
30
tranda
trin
saranda
 
33)
26
bišuštar
bišutrin
bišušov
 
34)
20
bišuefta
biš
bišuduj
 
35)
8
saranda
ochto
pandž

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 15,2340 sekundy
Dat:
2019-12-06 19:34:36 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet