Číslovky

Popis stránky *
• Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
1
jekh
pandž
ochto
 
2)
3
trin
saranda
tranda
 
3)
2
duj
efta
eňa
 
4)
21
bišuochto
bišupandž
bišujekh
 
5)
19
dešujekh
dešueňa
dešuochto
 
6)
9
eňa
jekh
ochto
 
7)
25
bišuštar
bišušov
bišupandž
 
8)
8
ochto
pandž
saranda
 
9)
30
trin
tranda
saranda
 
10)
12
dešuduj
dešueňa
dešuefta
 
11)
100
šov
štar
šel
 
12)
4
štar
tranda
trin
 
13)
13
efta
dešutrin
duj
 
14)
5
šov
saranda
pandž
 
15)
17
dešuefta
dešujekh
dešueňa
 
16)
24
bišuštar
deš
bišutrin
 
17)
27
bišujekh
bišuefta
bišueňa
 
18)
500
dújšel
eftašel
pandžšel
 
19)
20
bišuduj
biš
bišuefta
 
20)
10
dešuefta
dešuduj
deš
 
21)
7
jekh
efta
eňa
 
22)
15
dešuštar
dešupandž
dešušov
 
23)
23
bišutrin
dešuduj
deš
 
24)
14
duj
dešuštar
dešutrin
 
25)
40
saranda
šov
štar
 
26)
200
dújšov
dújšel
dújštar
 
27)
11
dešuochto
dešujekh
dešupandž
 
28)
29
bišujekh
bišuochto
bišueňa
 
29)
6
šov
štar
tranda
 
30)
18
dešupandž
dešuochto
dešušov
 
31)
22
bišueňa
bišuefta
bišuduj
 
32)
16
dešutrin
dešuštar
dešušov
 
33)
28
bišupandž
bišušov
bišuochto
 
34)
26
bišušov
bišuštar
bišutrin
 
35)
1000
ezer
jekh
efta

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 15,2340 sekundy
Dat:
2019-12-06 19:34:36 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet