Časování sloves

Popis stránky *
• Časování sloves já jsem, dělám, jdu - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
vy jdete
amen džas
tumen džan
jon džan
 
2)
ty jsi
tu sal
jov hino, nebo ov hin
joj hiňi, nebo oj hin
 
3)
ona je
amen sam
joj hiňi, nebo oj hin
tumen san
 
4)
my jsme
tumen san
amen sam
jon hine, nebo on hin
 
5)
já jdu
jov džal
me džav
tu džas
 
6)
ty děláš
tu keres
jov kerel
amen keras
 
7)
my děláme
amen keras
jon keren
tumen keren
 
8)
oni dělají
me džav
tu džas
jon keren
 
9)
vy děláte
me džav
tumen keren
jon keren
 
10)
já jsem
jov hino, nebo ov hin
me som
tu sal
 
11)
já dělám
me kerav
jov kerel
tu keres
 
12)
oni i ony jsou
me kerav
jon hine, nebo on hin
tu keres
 
13)
on jde
tumen džan
jov džal
amen džas
 
14)
on dělá
jov kerel
amen keras
tumen keren
 
15)
on je
amen sam
jov hino, nebo ov hin
joj hiňi, nebo oj hin
 
16)
my jdeme
tumen džan
amen džas
jon džan
 
17)
ty jdeš
amen džas
jov džal
tu džas
 
18)
oni jdou
jov džal
amen džas
jon džan
 
19)
vy jste
tumen san
jon hine, nebo on hin
me kerav

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 47,7610 sekundy
Dat:
2020-10-01 12:53:39 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet