Odkaz na latinské citáty

Popis stránky *
• Odkaz na latinské citáty
• - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsah
Info
Odkaz na latinské citáty •
• - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
citaty-img Na této stránce byly použity citáty z knihy, kterou napsala paní Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc, Dr. Jana Zachová, CSc. a Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Kniha obsahuje i přesné určení odkud citát (pokud nejde o stručné ustálené obraty) pochází a můžete jí zakoupiti zde.Citáty začínající písmeny:
A - B | C - D | E - F | G - H | I - L | M - N | O - P | Q - R - S | T - U - V

A

A DEO VOCATUS RITE PARATUS - Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum.

ABSIT VIOLENTIA REBUS - Násilí budiž vzdáleno věcem ( J.A.Komenský)

AD FINEM SAECULORUM Nikdo není povinen dělat nemožné.

ADAMANTE DURIOR - Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)

AEQUALITAS NON PARIT BELLUM-Rovnost neplodí války

AFFIRMANTI, NON NEGANTI, INCUMBIT PROBATIO - Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá (Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba, práv)

AGE, SI QUID AGIS - Dělej,děláš-li něco.

ALIENA NE CURES- O cizí se nestarej

ALMA MATER - Živná matka, (universita)

AMANTES- AMENTES - milenci - šílenci

AMICITIA VERA IN CALAMITATE AGNOSCITUR - Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství

AMICOS SECUNDAE RES PARANT, ADVERSAE (CERTISSIME) PROBANT. -Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří. nebo Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. )

ARS AMANDI - umění milovat (Ovidius)

ARS HOMINEM FORMAT NEC SINIT ESSE MALUM. -Umění zkrášluje člověka a nedovolí mu být špatný. )

ARS MEDICA MAGNA EST - umění lékařské je mocné

 

B

BACCHUS ET ARGENTUM MUTANT MORES SAPIENTUM - Víno a peníze, mění i mravy mudrce

BENE MERlTUS - Plně po zásluze

BENE NATIS TURPE EST MALE VIVERE - Je potupné,když žijí špatně lidé urození

BENEFICIUM DARE EST DEUM IMITARI - Prokazovat dobra znamena napodobovat boha

BENEFICIUM REGALE - Královské dobrodirn

BIDUUM - Doba dovou dnu nasledujicích po sobě

BIENNIUM - Dvouletí

BIS AD EUNDEM LAPIDEM OFFENDERE - Dvakrát zakopnout o tentýš kámen

BIS DAT, QUI CITO DAT - Dvakrát dává, kdo rychle dává

BIS EMORI EST ALTERIUS ARBITRIO MORI - Umírá dvakrát, kdo umířá z cizí vůle

BIS INTERIMITUR, QUI SUIS ARMIS PERIT - Dvakrát umírá ,kdo svými zbraněmi

BONA MENTE - V dobré víře, úmyslu.

BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST - Dobrá pověst je jistější než peníze.

BONA TURPITUDO EST, QUAE PERICULUM VINDICAT- Je dobrá hanebnost, jež nebezpečí odvrací

BONA VENIA VESTRA - S vaším svolením

BONI MORES CONSTANT VOLUNTATE - Dobre mravy se udrzují vůlí

BONI MORES CONSTANT VOLUNTATE - Dobré mravy se udržují vůlí

BONUM PRINCIPIUM FACIT BONUM FINEM - Dobrý začátek vede k dobrému konci

BONUS VIR SEMPER TIRO- Dobrák je stale prosťáček

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet