Odkaz na latinské citáty

Popis stránky *
• Odkaz na latinské citáty
• Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsah
Info
Odkaz na latinské citáty •
• Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
citaty-img Na této stránce byly použity citáty z knihy, kterou napsala paní Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc, Dr. Jana Zachová, CSc. a Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Kniha obsahuje i přesné určení odkud citát (pokud nejde o stručné ustálené obraty) pochází a můžete jí zakoupiti zde.Citáty začínající písmeny:
A - B | C - D | E - F | G - H | I - L | M - N | O - P | Q - R - S | T - U - V

T

TABIDA CONSUMIT FERRUM LAPIDEMQUE VETUSTAS // ... SCRIPTA FERUNT ANNOS - Kámen i železo stráví ty zžíravé předlouhé věky // ...napsaná díla uchovají roky

TAM MARTE, QUAM MINERVA - Jak Martem, tak Minervou

TAM PARVUS NEMO, QUI NOCERE NEQUEAT-Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit

TAM SUBITO CORVUS, QUI MODO CYGNUS ERAT - Havranem náhle se stal  nedávno labutí byl

TAM TURPE EST MORTEM FUGERE QUAM AD

TANTA VIS PROBITATIS EST, UT EAM VEL IN EIS, QUOS NUMQUAM VIDIMUS, VEL QUOD MAIUS EST,    IN    HOSTE    ETIAM    DILIGAMUS  -  Síla poctivosti je tak velká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a také což je ještě důležitější  u nepřítele

TANTAE MOLIS ERAT ROMANAM CONDERE GENTEM - Tolik námahy stálo dát základy římskému státu

TANTALUS IN FLUVIIS NEC AQUA FRUITUR NEQUE POMO; / / SIC IN DIVITIIS ARDET AVARUS HOMO - Tantalus ve vlnách z vody ni z jablka užitku nemá; / / právě tak lakomý člověk uprostřed bohatství schne

TANTI ERIS ALIIS, QUANTI TIBI FUERIS -  Ostatními budeš ceněn tak, jak si budeš ce-nit sám sebe

TANTO BREVIUS OMNE, QUANTO FELICIUS TEMPUS -Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější

TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM -Pro tak velké jméno není žádná chvála dost velká

TANTUM IURIS  HABET UNUSQUISQUE, QUANTUM POTENTIA VALET - Každý má tolik práva, kolik má moci

TANTUM NE NOCEAS, CUM VIS PRODESSE, MEMENTO -Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět

TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS - Můžeme tolik, kolik známe

TERTIUM NON DATUR - Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje


U

ULTOREM ULCISCITUR ULTOR - Mstitele pomstí mstitel

URGET DIEM NOX ET DIES NOCTEM - Noc pohaní den a den zase noc.

USQUE AD FINEM - Až do konce.

USUSU EST TYRANUS - Zvyk je tyran.

USUS MAGISTER -  Konání nejlépe naučí.

UT AMERIS,AMABILIS ESTO - Chceš-li býti milován, tak buď milování hodný.

UT DESINT VIRES,TAMEN EST LAUDANDA VOLANTUS - I když síly nestačí, snahu třeba chválit.


V

VELOX - Pohyblivý, rychlý, hbitý

VERUS AMOR NULLUM NOVIT HABERE MODUM - Pravá láska nezná míru (Propertius)

VESTIS VIRUM REDDIT - šaty dělají člověka.

VITA HUMANA BREVIS EST - Lidský život je krátký

VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - životem vládne štěstěna, ne moudrost

VITAQUE MANCIPIO NULLI DATUR, OMNIBUS USU. -Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. nebo Život nevlastní nikdo, však užívat může ho každý.(Ovidius)

VIVERE - MILITARE EST - Žít znamená bojovat (Seneca)

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet