Jídlo, restaurace, nákupy - maďaršitna

Popis stránky *
• Jídlo, pití, nakupování, placení - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině
• Maďarština online.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Stul pro jednu/dvě osoby prosím.
egy ember/két ember számára kérek asztalt.
ɛɟ ɛmbɛr/keːt ɛmbɛr saːmaːrɒ keːrɛk ɒstɒlt.
eď ember/kít ember sámáro kírek ostolt.

Mohu vidět menu, prosím?
megnézhetném a menüt, kérem?
mɛgneːzhɛtneːm ɒ mɛnyt, keːrɛm?
megnízhetním o menyt, kírem?

Mohu nahlédnout do kuchyně?
benézhetek a konyhába?
bɛneːzhɛtɛk ɒ koɲhaːbɒ?
benízhetek o koňhábo?

Jsou tam nějaké domácí speciality?
van házi specialitásuk?
vɒn haːzi ʃpɛt͡ʃiɒlitaːʃuk?
von házi špeciolitášuk?

Jsou tam (nabízí) nějaké místní speciality?
van helyi specialitásuk?
vɒn hɛji ʃpɛt͡ʃiɒlitaːʃuk?
von heji špeciolitášuk?

Jsem vegetarian.
vegetárius/vegetáriánus vagyok.
vɛgɛtaːriuʃ/vɛgɛtaːriaːnuʃ vɒɟok.
vegetáriuš/vegetáriánuš voďok.

Nejím vepřové.
nem eszem disznóhúst.
nɛm ɛsɛm disnoːhuːʃt.
nem esem disnóhúšt.

Nejím hovězí.
nem eszem marhahúst.
nɛm ɛsɛm mɒrhɒhuːʃt.
nem esem morhohúšt.

Jím pouze košér jídla.
csak kóser ételt eszem.
t͡ʃɒk koːʃɛr eːtɛlt ɛsɛm.
čok kóšer ítelt esem.

Můžete to udělat "lite", prosím? (bez oleje, másla, vepřového tuku)
el tudja készíteni "könnyűnek"? (kevesebb olajjal/vajjal/zsírral)
ɛl tuɟɟɒ keːsiːtɛni "kønɲyːnɛk"? (kɛvɛʃɛbb olɒjjɒl/vɒjjɒl/ʒiːrrɒl)
el tuďďo kísíteni "kenňýnek"? (kevešebb olojjol/vojjol/žírrol)

Jídlo se pevnou cenou.
kötöttáras/fix áras fogás
køtøttaːrɒʃ/fiks aːrɒʃ fogaːʃ
ketettároš/fiks ároš fogáš

a la carte (volný výběr jídla - není vázaný na menu)
à la carte
à lɒ t͡ʃɒrtɛ
à lo corte

snídaně
reggeli
rɛggɛli
reggeli

oběd
ebéd
ɛbeːd
ebíd

čaj o páté / lehké jídlo
uzsonna
uʒonnɒ
užonno

večeře
vacsora
vɒt͡ʃorɒ
vočoro

přeji si _____.
kérek _____-t.
keːrɛk _____-t.
kírek _____-t.

přeji si nádobí _______ (např. talíř, misku)
egy olyan fogást kérek, amiben van _____.
ɛɟ ojɒn fogaːʃt keːrɛk, ɒmibɛn vɒn _____.
eď ojon fogášt kírek, omiben von _____.

kuře
csirkehús
t͡ʃirkɛhuːʃ
čirkehúš

maso (hovězí)
marhahús
mɒrhɒhuːʃ
morhohúš

ryba
hal
hɒl
hol

šunka
sonka
ʃonkɒ
šonko

klobása/jitrnice
virsli/kolbász
virʃli/kolbaːs
viršli/kolbás

sýr
sajt
ʃɒjt
šojt

vajíčka
tojás
tojaːʃ
tojáš

salát
saláta
ʃɒlaːtɒ
šoláto

(čerstvá) zelenina
(friss) zöldség
(friʃʃ) zølt͡ʃt͡ʃeːg
(frišš) zelččíg

(čerstvé) ovoce
(friss) gyümölcs
(friʃʃ) ɟymølt͡ʃ
(frišš) ďymelč

chléb
kenyér
kɛɲeːr
keňír

toust/topinka
pirítós
piriːtoːʃ
pirítóš

nudle
galuska/nudli
gɒluʃkɒ/nudli
goluško/nudli

rýže
rizs
riʒ
riž

fazole
bab
bɒb
bob

mohu dostat sklenici _____? (vody,minerálky...)
kaphatok egy pohár _____-t?
kɒphɒtok ɛɟ pohaːr _____-t?
kophotok eď pohár _____-t?

mohu dostat šálek _____?
kaphatok egy csésze _____-t?
kɒphɒtok ɛɟ t͡ʃeːsɛ _____-t?
kophotok eď číse _____-t?

mohu dostat láhev _____?
kaphatok egy üveg _____-t?
kɒphɒtok ɛɟ yvɛg _____-t?
kophotok eď yveg _____-t?

káva
kávé
kaːveː
káví

čaj (pití)
tea
tɛɒ
teo

džus
gyümölcslé
ɟymølt͡ʃleː
ďymelčlí

(perlivá) voda
(szénsavas/buborékos) víz
(seːnʃɒvɒʃ/buboreːkoʃ) viːz
(sínšovoš/buboríkoš) víz

voda
víz
viːz
víz

pivo
sör
ʃør
šer

červené/bílé víno
vörös/fehér bor
vørøʃ/fɛheːr bor
vereš/fehír bor

mohu dostat _______?
kaphatok egy kevés _____-t?
kɒphɒtok ɛɟ kɛveːʃ _____-t?
kophotok eď kevíš _____-t?

sůl

ʃoː
šó

černý pepř
feketebors
fɛkɛtɛborʃ
feketeborš

máslo
vaj
vɒj
voj

pane vrchní! (upozorníte, že něco potřebujete)
pincér, kérem!
pint͡ʃeːr, keːrɛm!
pincír, kírem!

skončil jsem. (hotovo)
végeztem.
veːgɛztɛm.
vígeztem.

bylo to výtečné
nagyon finom volt.
nɒɟon finom volt.
noďon finom volt.

prosím, očistěte talíře.
kérem törölje el a tányérokat.
keːrɛm tørøljɛ ɛl ɒ taːɲeːrokɒt.
kírem terelje el o táňírokot.

platit prosím! (zaplatím)
a számlát kérem.
ɒ saːmlaːt keːrɛm.
o sámlát kírem.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet