Odkaz na latinské citáty


Popis stránky

Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
citaty-img Na této stránce byly použity citáty z knihy, kterou napsala paní Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc, Dr. Jana Zachová, CSc. a Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Kniha obsahuje i přesné určení odkud citát (pokud nejde o stručné ustálené obraty) pochází a můžete jí zakoupiti zde.Citáty začínající písmeny:
A - B | C - D | E - F | G - H | I - L | M - N | O - P | Q - R - S | T - U - V

O

OMNES AEQUO ANIMO PARENT, UBI DIGNI IMPERANT - Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády (Publilius Syrus)

OMNIA CUM AMICO DELIBERA, SED DE IPSO PRIMUS. -O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém nebo O všem se poraď s přítelem, ale nejprve přemýšlej o něm samém. )

OMNIS POTESTAS IMPATIENS CONSORTIS - Žádná moc nesnese společníka (Walther)

OVEM LUPO COMMITTERE -Svěřit ovci vlkovi :-))


P

PANEM ET CIRCENSES - Chléb a hry

PANEM ET CIRCENSES-Chleb a hry :-))

PARVA AVIS -PARVUS NIDUS - Malý pták -malé hnízdo :-))

PATRIA EST, UBICUMQUE EST BENE - Vlast je tam, kde je dobře ( Cicero)

PER NEFAS - Neprávem

PESSIMUS QUIDEM PUDOR EST VEL PARSIMONIAE VEL PAUPERTATIS - Nejhorší stud je stud za šetrnost či chudobu (Livius)

PLERIQUE TAM PRUDENTES EUNT DELPHIS QUAM DELPHOS- Velmi mnoho lidí jde z Delf stejně moudrých jako do Delf

PLORATUR LACRIMIS AMISSA PECUNIA VERIS-Ztratí-li majetek,smutní a roní skutečné slzy.

POETA NASCITUR, NON FIT - Básníkem se člověk nestavá, ale rodí

PONS ASINORUM-Oslí můstek

PORTATUR LEVITER, QUOD PORTAT QUISQUE LIBENTER- Břemeno lehko se nese tomu, kdo nese ho rád

POST MAXIMA NUBILA PHOEBUS-Po největších mracích Slunce

POTESTAS REGIA-Královská moc

POTIUS SERO QUAM NUMQUAM-Lepší pozdě,jak nikdy

PRAESTAT CAUTELA QUAM MEDELA-Lepší je opatrnost než léčení

PRAGA CAPUT REGNI-Praha hlava království

PRIMO LOCO - Na prvním místě

PRIMUM NON NOCERE-Především neškodit

PRIMUS INTER PARES- První mezi rovnými

PROPRIUM HUMANI INGENII EST ODISSE, QUEM LAESERIS - Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet