Předložky s 3. a 4. pádem - test

Popis stránky *
• Gramatika němčina - předložky, které se pojí s 3. a 4. pádem - test z němčiny

3. pád - Dativ – Wem oder was – Komu? Čemu? Co?
mit, nach, bei, von, zu, aus, seit, gegenüber, an, auf, über, unter, vor zwischen, hinter, in, neben

4. pád - Akuzativ – Wen oder was – Koho? Co?
an, auf, hinter, in, neben, zwischen, vor unter, über, bis, durch, gegen, ohne, wider, um, entlang, für

Vyberte správnou možnost.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

mit ( mit dem Zug ) 3.pád

zwischen 3.pád (KDE?): Es liegt zwischen zwei Aktentaschen. 4.pád(KAM?): Ich lege es zwischen zwei Aktentaschen.

neben 3.pád (KDE?): Es liegt neben der Aktentasche. 4.pád(KAM?): Ich lege es neben die Aktentasche.

von ( von 1 bis 30 ) 3.pád

auf 3.pád (KDE?): Das Buch liegt auf dem Tisch. 4.pád(KAM?): Ich lege es auf den Tisch.

außer ( außer Hause ) 3.pád

gemäß ( gemäß dem Beschluss ) 3.pád

binnen ( binnen drei Jahren ) 3.pád

bis ( bis Montag ) 4.pád

in 3.pád (KDE?): Das Buch liegt in der Aktentasche. 4.pád(KAM?): Ich lege das in die Aktentasche.

über 3.pád (KDE?): Der Schal liegt über dem Stuhl. 4.pád(KAM?): Ich lege ihn über den Stuhl.

aus ( aus allen Bereichen ) 3.pád

zu ( zum Geburtstag ) 3.pád

um ( um 8 Uhr morgens ) 4.pád

für ( für alle Zeiten ) 4.pád

hinter 3.pád (KDE?): Es liegt hinter der Aktentasche. 4.pád(KAM?): Ich lege es hinter die Aktentasche.

bei ( beim Angeln ) 3.pád

seit ( seit gestern ) 3.pád

unter 3.pád (KDE?): Es liegt unter dem Tisch. 4.pád(KAM?): Ich lege es unter den Tisch.

gegen ( gegen alle ) 4.pád

nach ( nach 10 Minuten ) 3.pád

ohne ( ohne Geld ) 4.pád

an 3.pád (KDE?): Ich sitze am Tisch. 4.pád(KAM?): Ich setze mich an den Tisch.

durch ( durch den Tunnel ) 4.pád

gegenüber ( gegenüber dem Garten ) 3.pád

vor 3.pád (KDE?): Das Buch liegt vor dem Tisch. 4.pád(KAM?): Ich lege es vor den Tisch.

wider ( wider den Strom ) 4.pád

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet