Čas, dny, měsíce - maďaršitna

Popis stránky *
• Hodiny, dny, čas, datum - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině
• Maďarština online.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
nyní
most
moʃt
mošt

později
később
keːʃøːbb
kíšůbb

před (např. před zahájením filmu)
előbb
ɛløːbb
elůbb

časné ráno (před východem slunce)
hajnal
hɒjnɒl
hojnol

ráno (po východu slunce do 9 hodin)
reggel
rɛggɛl
reggel

dopoledne
délelőtt
deːlɛløːtt
dílelůtt

odpoledne
délután
deːlutaːn
dílután

večer
este
ɛʃtɛ
ešte

noc
éjszaka/éjjel
eːjsɒkɒ/eːjjɛl
íjsoko/íjjel

jedna hodina ráno ( v noci)
hajnali egy óra
hɒjnɒli ɛɟ oːrɒ
hojnoli eď óro

dvě hodiny (v noci)
hajnali két óra
hɒjnɒli keːt oːrɒ
hojnoli kít óro

9 hodin (dopoledne)
kilenc óra
kilɛnt͡ʃ oːrɒ
kilenc óro

poledne
dél
deːl
díl

jedna hodina (13 hodin PM)
délután egy óra
deːlutaːn ɛɟ oːrɒ
dílután eď óro

dvě hodiny (odpoledne)
délután két óra
deːlutaːn keːt oːrɒ
dílután kít óro

9 hodin (večer, PM)
este kilenc óra
ɛʃtɛ kilɛnt͡ʃ oːrɒ
ešte kilenc óro

půlnoc
éjfél
eːjfeːl
íjfíl

_____ minuta (y)
_____ perc
_____ pɛrt͡ʃ
_____ perc

_____ hodina(y)
_____ óra
_____ oːrɒ
_____ óro

_____ den(dny)
_____ nap
_____ nɒp
_____ nop

_____ týden(týdny)
_____ hét
_____ heːt
_____ hít

_____ měsíc(měsíce)
_____ hónap
_____ hoːnɒp
_____ hónop

_____ rok(roky)
_____ év
_____ eːv
_____ ív

dnes
ma

mo

včera
tegnap
tɛgnɒp
tegnop

zítra
holnap
holnɒp
holnop

tento týden
ezen a héten
ɛzɛn ɒ heːtɛn
ezen o híten

minulý týden
múlt héten
muːlt heːtɛn
múlt híten

příští týden
jövő héten
jøvøː heːtɛn
jevů híten

pondělí
hétfő
heːtføː
hítfů

úterý
kedd
kɛdd
kedd

středa
szerda
sɛrdɒ
serdo

čtvrtek
csütörtök
t͡ʃytørtøk
čytertek

patek
péntek
peːntɛk
píntek

sobota
szombat
sombɒt
sombot

neděle
vasárnap
vɒʃaːrnɒp
vošárnop

leden
január
jɒnuaːr
jonuár

únor
február
fɛbruaːr
február

březen
március
maːrt͡ʃiuʃ
márciuš

duben
április
aːpriliʃ
ápriliš

květen
május
maːjuʃ
májuš

červen
júniu
juːniu
júniu

červenec
július
juːliuʃ
júliuš

srpen
augusztus
ɒugustuʃ
ougustuš

září
szeptember
sɛptɛmbɛr
september

říjen
október
oktoːbɛr
október

listopad
november
novɛmbɛr
november

prosinec
december
dɛt͡ʃɛmbɛr
december

24.12.2018
2018. 12. 24.
2018. 12. 24.
2018. 12. 24.

24 prosinec 2018
2018. december 24.
2018. dɛt͡ʃɛmbɛr 24.
2018. december 24.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet