Transkriptor azbuky

Popis stránky *
• Online free Azbuka transkriptor - transcriptor
• Převod českých znaků na azbuku.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Pište česky, nebo slovensky do horního editoru v dolním bude převedený text.

Používám slovenskou klávesnici.


České znaky na ruské

["A"]="А"; ["B"]="Б"; ["Ú"]="Э"; ["V"]="В"; ["G"]="Г"; ["D"]="Д"; ["E"]="Е"; ["Z"]="З"; ["I"]="И"; ["J"]="Й"; ["K"]="К"; ["L"]="Л"; ["M"]="М"; ["N"]="Н"; ["O"]="О"; ["P"]="П"; ["R"]="Р"; ["S"]="С"; ["T"]="Т"; ["U"]="У"; ["F"]="Ф"; ["C"]="Ц"; ["Y"]="Ы"; ["H"]="Х"; ["h"]="х"; ["a"]="а"; ["b"]="б"; ["ú"]="э"; ["v"]="в"; ["g"]="г"; ["d"]="д"; ["e"]="е"; ["z"]="з"; ["i"]="и"; ["j"]="й"; ["k"]="к"; ["l"]="л"; ["m"]="м"; ["n"]="н"; ["o"]="о"; ["p"]="п"; ["r"]="р"; ["s"]="с"; ["t"]="т"; ["u"]="у"; ["f"]="ф"; ["c"]="ц"; ["y"]="ы"; ["ů"]="ь"; ["Ě"]="ъ"; ["ě"]="ъ"; ["X"]="Я"; ["x"]="я"; ["Š"]="Ш"; ["š"]="ш"; ["Č"]="Ч"; ["č"]="ч"; ["Ř"]="Щ"; ["ř"]="щ"; ["Ž"]="Ж"; ["ž"]="ж"; ["Á"]="Ё"; ["á"]="ё"; ["W"]="Ю"; ["w"]="ю";Slovenské na ruské

["A"]="А"; ["B"]="Б"; ["Ú"]="Э"; ["V"]="В"; ["G"]="Г"; ["D"]="Д"; ["E"]="Е"; ["Z"]="З"; ["I"]="И"; ["J"]="Й"; ["K"]="К"; ["L"]="Л"; ["M"]="М"; ["N"]="Н"; ["O"]="О"; ["P"]="П"; ["R"]="Р"; ["S"]="С"; ["T"]="Т"; ["U"]="У"; ["F"]="Ф"; ["C"]="Ц"; ["Y"]="Ы"; ["H"]="Х"; ["h"]="х"; ["a"]="а"; ["b"]="б"; ["ú"]="э"; ["v"]="в"; ["g"]="г"; ["d"]="д"; ["e"]="е"; ["z"]="з"; ["i"]="и"; ["j"]="й"; ["k"]="к"; ["l"]="л"; ["m"]="м"; ["n"]="н"; ["o"]="о"; ["p"]="п"; ["r"]="р"; ["s"]="с"; ["t"]="т"; ["u"]="у"; ["f"]="ф"; ["c"]="ц"; ["y"]="ы"; ["ô"]="ь"; ["Ľ"]="ъ"; ["ľ"]="ъ"; ["X"]="Я"; ["x"]="я"; ["Š"]="Ш"; ["š"]="ш"; ["Č"]="Ч"; ["č"]="ч"; ["Ť"]="Щ"; ["ť"]="щ"; ["Ž"]="Ж"; ["ž"]="ж"; ["Á"]="Ё"; ["á"]="ё"; ["W"]="Ю"; ["w"]="ю";
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet