Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
doce
12
20
2
 
2)
mil
1000
1 000 000 000
1 000 000
 
3)
treinta y dos
32
34
33
 
4)
ocho
11
9
8
 
5)
un millón
1 000 000 000 000
1 000 000
1 000 000 000
 
6)
cuatro
4
14
40
 
7)
cero
1 000
100
0
 
8)
dieciocho
18
16
108
 
9)
seis
7
8
6
 
10)
diez
12
2
10
 
11)
veintinueve
19
99
29
 
12)
treinta y cinco
37
35
36
 
13)
diecinueve
19
190
29
 
14)
nueve
9
8
5
 
15)
treinta y ocho
39
38
28
 
16)
ochenta
80
8
88
 
17)
cien
1000
10
100
 
18)
cincuenta
50
6
15
 
19)
treinta y siete
39
38
37
 
20)
once
11
10
1
 
21)
veintidós
23
24
22
 
22)
cuarenta
40
14
4
 
23)
treinta y cuatro
35
34
36
 
24)
dos
100
2
10
 
25)
quince
60
15
50
 
26)
veintisiete
28
27
29
 
27)
treinta y nueve
39
29
48
 
28)
trece
33
13
30
 
29)
veinte
40
20
30
 
30)
diecisiete
27
19
17
 
31)
cinco
5
7
12
 
32)
treinta y tres
34
33
35
 
33)
veinticinco
25
27
26
 
34)
veintitrés
24
23
25
 
35)
noventa
90
9
19
 
36)
doscientos
100
1 000
200
 
37)
veintiuno
23
21
22
 
38)
uno - una
1
11
100
 
39)
dieciséis
16
106
17
 
40)
tres
3
30
13
 
41)
siete
8
9
7
 
42)
catorce
40
4
14
 
43)
veintiocho
18
29
28
 
44)
sesenta
16
7
60
 
45)
quinientos
500
55
50
 
46)
veintiséis
26
27
28
 
47)
treinta y seis
38
36
37
 
48)
treinta
3
30
13
 
49)
setenta
17
70
7

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,2120 sekundy
Dat:
2013-07-15 22:44:43 Nick: Maculinka91

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY