Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Chyba
 
1)
diez
12
2
10
 
2)
doce
2
12
20
 
3)
treinta
3
30
13
 
4)
setenta
7
70
17
 
5)
sesenta
7
16
60
 
6)
cuatro
14
4
40
 
7)
dieciocho
108
18
16
 
8)
veinticuatro
25
24
26
 
9)
veintisiete
29
27
28
 
10)
veintiséis
27
26
28
 
11)
treinta y cinco
36
35
37
 
12)
un millón
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
 
13)
nueve
8
9
5
 
14)
treinta y uno
31
32
33
 
15)
treinta y tres
34
35
33
 
16)
veintinueve
29
19
99
 
17)
veintitrés
24
25
23
 
18)
veintiocho
29
28
18
 
19)
treinta y seis
37
36
38
 
20)
catorce
14
40
4
 
21)
treinta y nueve
39
48
29
 
22)
ocho
9
11
8
 
23)
quince
60
15
50
 
24)
treinta y cuatro
34
35
36
 
25)
cuarenta
40
14
4
 
26)
treinta y siete
37
39
38
 
27)
diecinueve
190
29
19
 
28)
diecisiete
19
27
17
 
29)
mil
1 000 000
1000
1 000 000 000
 
30)
veinte
30
40
20
 
31)
veinticinco
25
26
27
 
32)
cinco
12
5
7
 
33)
dieciséis
17
106
16
 
34)
noventa
9
19
90
 
35)
veintiuno
23
22
21
 
36)
cien
10
1000
100
 
37)
cincuenta
50
15
6
 
38)
tres
30
13
3
 
39)
once
1
10
11
 
40)
treinta y dos
33
34
32
 
41)
trece
33
30
13
 
42)
uno - una
11
100
1
 
43)
seis
8
7
6
 
44)
ochenta
88
80
8
 
45)
doscientos
100
1 000
200
 
46)
quinientos
50
500
55
 
47)
veintidós
24
22
23
 
48)
siete
7
8
9
 
49)
cero
100
1 000
0

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY