Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Chyba
 
1)
once
11
10
1
 
2)
cien
1000
10
100
 
3)
veinte
40
20
30
 
4)
treinta y dos
32
33
34
 
5)
uno - una
11
100
1
 
6)
cincuenta
6
50
15
 
7)
treinta y cinco
37
36
35
 
8)
treinta y tres
33
35
34
 
9)
sesenta
60
16
7
 
10)
veintiuno
22
21
23
 
11)
tres
30
13
3
 
12)
mil
1 000 000 000
1 000 000
1000
 
13)
siete
9
7
8
 
14)
diecinueve
29
190
19
 
15)
veintinueve
99
29
19
 
16)
cuatro
40
4
14
 
17)
cero
100
1 000
0
 
18)
diecisiete
17
19
27
 
19)
treinta y seis
37
36
38
 
20)
doscientos
1 000
100
200
 
21)
dieciséis
16
17
106
 
22)
noventa
19
90
9
 
23)
cinco
5
12
7
 
24)
ochenta
80
8
88
 
25)
catorce
40
4
14
 
26)
veinticinco
25
27
26
 
27)
treinta y cuatro
36
34
35
 
28)
diez
12
2
10
 
29)
cuarenta
40
4
14
 
30)
veintisiete
28
29
27
 
31)
veintitrés
25
23
24
 
32)
veinticuatro
25
26
24
 
33)
ocho
11
9
8
 
34)
quinientos
55
500
50
 
35)
seis
7
8
6
 
36)
un millón
1 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
 
37)
veintidós
24
22
23
 
38)
veintiocho
29
18
28
 
39)
dos
2
100
10
 
40)
treinta y uno
32
33
31
 
41)
treinta y siete
38
37
39
 
42)
veintiséis
28
27
26
 
43)
treinta y nueve
39
29
48
 
44)
treinta y ocho
28
38
39
 
45)
treinta
13
3
30
 
46)
doce
20
2
12
 
47)
setenta
17
70
7
 
48)
quince
50
15
60
 
49)
nueve
8
5
9

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 12,9689 sekundy
Dat:
2019-10-14 17:38:16 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet