Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Chyba
 
1)
treinta y nueve
29
39
48
 
2)
ochenta
8
88
80
 
3)
cero
1 000
100
0
 
4)
nueve
8
9
5
 
5)
un millón
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
 
6)
once
10
11
1
 
7)
veinticuatro
25
24
26
 
8)
cuatro
4
14
40
 
9)
veintitrés
23
24
25
 
10)
doscientos
100
200
1 000
 
11)
veintiocho
29
28
18
 
12)
treinta y seis
37
36
38
 
13)
treinta y cinco
35
36
37
 
14)
cinco
12
7
5
 
15)
tres
13
3
30
 
16)
veinte
20
40
30
 
17)
ocho
9
8
11
 
18)
siete
7
9
8
 
19)
treinta y uno
32
31
33
 
20)
dos
2
100
10
 
21)
cien
10
100
1000
 
22)
veinticinco
27
25
26
 
23)
treinta y ocho
28
39
38
 
24)
treinta y dos
34
33
32
 
25)
uno - una
11
1
100
 
26)
setenta
70
7
17
 
27)
veintiuno
21
22
23
 
28)
sesenta
16
7
60
 
29)
quince
60
50
15
 
30)
noventa
90
19
9
 
31)
diez
10
2
12
 
32)
mil
1 000 000 000
1000
1 000 000
 
33)
dieciocho
16
18
108
 
34)
cuarenta
14
4
40
 
35)
veintidós
24
23
22
 
36)
doce
2
20
12
 
37)
treinta y tres
35
34
33
 
38)
veintinueve
29
19
99
 
39)
quinientos
500
55
50
 
40)
seis
8
7
6
 
41)
treinta
3
30
13
 
42)
trece
33
13
30
 
43)
diecisiete
17
27
19
 
44)
treinta y cuatro
36
34
35
 
45)
treinta y siete
38
39
37
 
46)
veintiséis
26
27
28
 
47)
catorce
40
14
4
 
48)
diecinueve
19
29
190
 
49)
veintisiete
27
29
28

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 12,9689 sekundy
Dat:
2019-10-14 17:38:16 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet