Spojky souřadící, podřací, podvojné

Popis stránky *
• Němčina spojky gramatika
• Němčina online - spojky v němčině aber beziehungsweise denn oder sondern und a další s možností přehrát výslovnost.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Můžete kliknout na text v cizím jazyce a uslyšíte výslovnost - pokud jí Váš prohlížeč podporuje, pokud ne stáhněte si Google Chrome

Spojky

Spojky souřadící
VH+VH
Spojky podřadící VH+VV / VV+VH Podvojné souřadící spojky
aber | ale
beziehungsweise | respektive; popřípadě; nebo; anebo; lépe řečeno;
denn | protože; neboť;
oder | nebo
sondern | ale; ale i; nýbrž; ale také;
und | a; i; a že;
als | než(něco); když;
bevor | před(tím); než; dříve než;
bis | do doby; až; než; až do;
dass | že
damit | aby (za účelem)
nachdem | po (něčem)
ob | zda; zdali; jestli;
obwohl | ačkoli; i když; třebaže;
seit | od té doby; od doby, co;
seitdem | od té doby; od doby, co;
sobald | když; co nejdříve jak; jakmile; až (čas)
sofern | za předpokladu; jak dlouho (to půjde) (čas)
soviel | pokud (pokud vím ....); tolik (vím);
soweit | pokud (např. pokud si vzpomínám ....)
sowie | jakmile; (co nejrychleji)
während | zatímco; během; po dobu; mezitím co;
weil | protože (příčina)
wenn | když(podmínka)
wie | jak (co); než(co);
wo | kde(místo)
weder .. noch | ani(to) .. ani(to)
anstatt..zu | místo..toho (namísto)
entweder...oder | buď... nebo (buď ... anebo)
sowohl ... als (auch) | stejně ... jako (stejně jako (i to))
sowohl ... wie (auch) | stejně ... jako (také i; to i to)
je ... desto | čím ... tím (čím ..., tím ...)
zwar ... aber | ano ... ale

Test

za předpokladu; jak dlouho (to půjde) (čas)

když; co nejdříve jak; jakmile; až (čas)

nebo

jak (co); než(co);

než(něco); když;

když(podmínka)

po (něčem)

že

jakmile (to půjde - co nejrychleji);

od té doby; od doby, co;

čím ... tím (čím ..., tím ...)

stejně ... jako (stejně jako (i to))

kde(místo)

ale

pokud (pokud vím ....); tolik (vím);

protože (příčina)

od té doby; od doby, co;

stejně ... jako (také i; to i to)

zda; zdali; jestli;

zatímco; během; po dobu; mezitím co;

buď... nebo (buď ... anebo)

do doby; až; než; až do;

pokud (např. pokud si vzpomínám ....)

a; i; a že;

ani(to) .. ani(to)

respektive; popřípadě; nebo; anebo; lépe řečeno;

ale; ale i; nýbrž; ale také;

protože; neboť;

před(tím); než; dříve než;

aby (za účelem)

ano ... ale

ačkoli; i když; třebaže;

místo..toho (namísto)

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet