Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
lakero
náš
její
váš
 
2)
ňiko aver
vůbec nikdo
nikdo víc
kde; kam; který
 
3)
tiro
tvůj
její
jeho
 
4)
khančí
nic
vše
čí
 
5)
joj
ona
my
vy
 
6)
tu
ty
on
ona
 
7)
kanastar
kolikrát; kdykoli
málokdo
odkdy; od té doby co
 
8)
činosavo; malosavo
málokterý
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
9)
me
ty
on
 
10)
miro
můj
tvůj
jeho
 
11)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo víc
nikdo
 
12)
amen
vy
oni, ony
my
 
13)
činoko; maloko
někdo; kdosi
málokdo
kdo
 
14)
tumen
oni, ony
můj
vy
 
15)
kana
kolikrát; kdykoli
kdy
odkdy; od té doby co
 
16)
kaj
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
málokterý
 
17)
dajekh; jekh
některý; někteří
který; co
leckterý; kterýkoli
 
18)
makarko; mijel ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
 
19)
jon
můj
oni, ony
tvůj
 
20)
tumaro
váš
náš
jejich
 
21)
kecivar
málokdo
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
 
22)
kaj na kaj; kajkam
kdekoli; kamkoli
některý; někteří
málokterý
 
23)
leskero
náš
její
jeho
 
24)
lengero
jeho
jejich
náš
 
25)
ko
nikdo
kdo
ledakdo; kdokoli
 
26)
ňikoro
kde; kam; který
vůbec nikdo
kdekoli; kamkoli
 
27)
amaro
náš
váš
jejich
 
28)
so
něco; cosi
který; co
máloco
 
29)
činoso
něco; cosi
máloco
vše
 
30)
dareso
nic
vše
něco; cosi
 
31)
jov
my
ona
on
 
32)
makarsavo
leckterý; kterýkoli
máloco
který; co
 
33)
dareko
kdo
ledakdo; kdokoli
někdo; kdosi

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY