Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
dareko
někdo; kdosi
ledakdo; kdokoli
kdo
 
2)
ňiko
nikdo
vůbec nikdo
nikdo víc
 
3)
činoso
máloco
něco; cosi
vše
 
4)
joj
vy
my
ona
 
5)
tumen
oni, ony
můj
vy
 
6)
makarsavo
máloco
který; co
leckterý; kterýkoli
 
7)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
8)
dareso
vše
něco; cosi
nic
 
9)
me
on
ty
 
10)
makarko; mijel ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
 
11)
amaro
váš
náš
jejich
 
12)
kecivar
někdo; kdosi
kolikrát; kdykoli
málokdo
 
13)
činoko; maloko
někdo; kdosi
málokdo
kdo
 
14)
lengero
jeho
náš
jejich
 
15)
jov
my
ona
on
 
16)
leskero
jeho
náš
její
 
17)
kanastar
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
málokdo
 
18)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
 
19)
ňiko aver
kde; kam; který
nikdo víc
vůbec nikdo
 
20)
ko
ledakdo; kdokoli
kdo
nikdo
 
21)
amen
oni, ony
my
vy
 
22)
miro
můj
jeho
tvůj
 
23)
khančí
nic
čí
vše
 
24)
lakero
náš
její
váš
 
25)
ňikoro
kde; kam; který
vůbec nikdo
kdekoli; kamkoli
 
26)
so
něco; cosi
máloco
který; co
 
27)
dajekh; jekh
který; co
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
28)
tiro
její
jeho
tvůj
 
29)
kana
kdy
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
 
30)
činosavo; malosavo
leckterý; kterýkoli
málokterý
některý; někteří
 
31)
kaj
málokterý
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
 
32)
tu
on
ty
ona
 
33)
tumaro
váš
náš
jejich

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet