Zájmena já,ty,on

Popis stránky *
• Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
kanastar
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
málokdo
 
2)
dajekh; jekh
který; co
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
3)
khančí
vše
nic
čí
 
4)
lengero
náš
jeho
jejich
 
5)
tumen
vy
můj
oni, ony
 
6)
tiro
tvůj
její
jeho
 
7)
činoko; maloko
někdo; kdosi
málokdo
kdo
 
8)
dareko
kdo
někdo; kdosi
ledakdo; kdokoli
 
9)
ko
ledakdo; kdokoli
kdo
nikdo
 
10)
miro
jeho
tvůj
můj
 
11)
amaro
váš
jejich
náš
 
12)
kaj
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
málokterý
 
13)
kecivar
někdo; kdosi
kolikrát; kdykoli
málokdo
 
14)
amen
my
vy
oni, ony
 
15)
tu
on
ona
ty
 
16)
joj
my
ona
vy
 
17)
me
on
ty
 
18)
makarko; mijel ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
 
19)
činoso
něco; cosi
máloco
vše
 
20)
makarsavo
leckterý; kterýkoli
máloco
který; co
 
21)
dareso
nic
něco; cosi
vše
 
22)
tumaro
jejich
náš
váš
 
23)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
kdekoli; kamkoli
některý; někteří
 
24)
činosavo; malosavo
málokterý
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
25)
leskero
náš
její
jeho
 
26)
kana
kdy
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
 
27)
so
který; co
něco; cosi
máloco
 
28)
ňikoro
vůbec nikdo
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
 
29)
jon
tvůj
oni, ony
můj
 
30)
lakero
náš
její
váš
 
31)
ňiko
nikdo
vůbec nikdo
nikdo víc
 
32)
jov
ona
on
my
 
33)
ňiko aver
kde; kam; který
vůbec nikdo
nikdo víc

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet