Zájmena já,ty,on

Popis stránky *
• Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
tumen
můj
oni, ony
vy
 
2)
dareso
vše
něco; cosi
nic
 
3)
tu
ty
on
ona
 
4)
dareko
kdo
ledakdo; kdokoli
někdo; kdosi
 
5)
ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
kdo
 
6)
makarsavo
který; co
máloco
leckterý; kterýkoli
 
7)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
 
8)
so
něco; cosi
který; co
máloco
 
9)
kana
kolikrát; kdykoli
kdy
odkdy; od té doby co
 
10)
lakero
její
náš
váš
 
11)
amaro
váš
jejich
náš
 
12)
činoso
máloco
něco; cosi
vše
 
13)
lengero
náš
jejich
jeho
 
14)
ňikoro
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
 
15)
tiro
její
tvůj
jeho
 
16)
kaj
málokterý
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
 
17)
khančí
nic
čí
vše
 
18)
makarko; mijel ko
ledakdo; kdokoli
nikdo
nikdo víc
 
19)
činoko; maloko
kdo
někdo; kdosi
málokdo
 
20)
me
on
ty
 
21)
dajekh; jekh
který; co
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
22)
činosavo; malosavo
málokterý
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
23)
miro
můj
tvůj
jeho
 
24)
jov
on
my
ona
 
25)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
26)
leskero
její
jeho
náš
 
27)
ňiko aver
kde; kam; který
vůbec nikdo
nikdo víc
 
28)
tumaro
náš
váš
jejich
 
29)
amen
oni, ony
my
vy
 
30)
ňiko
nikdo
vůbec nikdo
nikdo víc
 
31)
joj
my
vy
ona
 
32)
kecivar
málokdo
někdo; kdosi
kolikrát; kdykoli
 
33)
kanastar
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
málokdo

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet