Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
kecivar
kolikrát; kdykoli
málokdo
někdo; kdosi
 
2)
tu
ty
ona
on
 
3)
khančí
čí
vše
nic
 
4)
kaj na kaj; kajkam
kdekoli; kamkoli
málokterý
některý; někteří
 
5)
makarsavo
máloco
leckterý; kterýkoli
který; co
 
6)
leskero
její
náš
jeho
 
7)
ňikoro
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
 
8)
me
ty
on
 
9)
makarko; mijel ko
nikdo víc
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
10)
ňiko aver
vůbec nikdo
nikdo víc
kde; kam; který
 
11)
amaro
náš
váš
jejich
 
12)
ko
kdo
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
13)
dajekh; jekh
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
který; co
 
14)
dareso
něco; cosi
nic
vše
 
15)
kaj
kde; kam; který
málokterý
kdekoli; kamkoli
 
16)
lakero
váš
náš
její
 
17)
činosavo; malosavo
leckterý; kterýkoli
málokterý
některý; někteří
 
18)
kana
odkdy; od té doby co
kdy
kolikrát; kdykoli
 
19)
tumen
můj
oni, ony
vy
 
20)
tiro
její
tvůj
jeho
 
21)
tumaro
jejich
váš
náš
 
22)
lengero
jejich
náš
jeho
 
23)
dareko
kdo
někdo; kdosi
ledakdo; kdokoli
 
24)
jon
oni, ony
tvůj
můj
 
25)
činoso
máloco
vše
něco; cosi
 
26)
miro
můj
jeho
tvůj
 
27)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo víc
nikdo
 
28)
jov
my
ona
on
 
29)
so
máloco
který; co
něco; cosi
 
30)
amen
oni, ony
my
vy
 
31)
činoko; maloko
kdo
někdo; kdosi
málokdo
 
32)
kanastar
málokdo
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
 
33)
joj
ona
my
vy

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY