Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
lakero
její
váš
náš
 
2)
činosavo; malosavo
málokterý
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
3)
kaj
málokterý
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
 
4)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo víc
nikdo
 
5)
amen
my
oni, ony
vy
 
6)
joj
vy
my
ona
 
7)
ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
kdo
 
8)
kana
odkdy; od té doby co
kdy
kolikrát; kdykoli
 
9)
kecivar
málokdo
někdo; kdosi
kolikrát; kdykoli
 
10)
tiro
tvůj
jeho
její
 
11)
amaro
váš
jejich
náš
 
12)
me
ty
on
 
13)
miro
jeho
můj
tvůj
 
14)
činoso
vše
máloco
něco; cosi
 
15)
jov
on
my
ona
 
16)
kaj na kaj; kajkam
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
málokterý
 
17)
tumen
oni, ony
vy
můj
 
18)
makarko; mijel ko
nikdo víc
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
19)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
20)
tumaro
jejich
náš
váš
 
21)
lengero
náš
jejich
jeho
 
22)
dareko
kdo
někdo; kdosi
ledakdo; kdokoli
 
23)
dajekh; jekh
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
který; co
 
24)
kanastar
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
málokdo
 
25)
khančí
nic
čí
vše
 
26)
činoko; maloko
někdo; kdosi
málokdo
kdo
 
27)
ňiko aver
nikdo víc
kde; kam; který
vůbec nikdo
 
28)
dareso
něco; cosi
vše
nic
 
29)
leskero
jeho
její
náš
 
30)
ňikoro
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
 
31)
makarsavo
máloco
který; co
leckterý; kterýkoli
 
32)
so
který; co
máloco
něco; cosi
 
33)
tu
ona
on
ty

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet