Zájmena já,ty,on

Popis stránky *
• Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
činoko; maloko
málokdo
kdo
někdo; kdosi
 
2)
miro
tvůj
jeho
můj
 
3)
lengero
jeho
jejich
náš
 
4)
kaj
kdekoli; kamkoli
málokterý
kde; kam; který
 
5)
činosavo; malosavo
některý; někteří
málokterý
leckterý; kterýkoli
 
6)
ňiko
nikdo
vůbec nikdo
nikdo víc
 
7)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
8)
dareko
kdo
ledakdo; kdokoli
někdo; kdosi
 
9)
me
ty
on
 
10)
so
něco; cosi
který; co
máloco
 
11)
dajekh; jekh
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
který; co
 
12)
kana
kdy
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
 
13)
tumen
oni, ony
vy
můj
 
14)
kecivar
někdo; kdosi
málokdo
kolikrát; kdykoli
 
15)
joj
ona
vy
my
 
16)
lakero
náš
váš
její
 
17)
makarsavo
který; co
leckterý; kterýkoli
máloco
 
18)
jov
ona
on
my
 
19)
ňikoro
kde; kam; který
vůbec nikdo
kdekoli; kamkoli
 
20)
činoso
máloco
vše
něco; cosi
 
21)
makarko; mijel ko
nikdo
nikdo víc
ledakdo; kdokoli
 
22)
ňiko aver
nikdo víc
kde; kam; který
vůbec nikdo
 
23)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
 
24)
amen
vy
oni, ony
my
 
25)
tiro
tvůj
její
jeho
 
26)
tumaro
jejich
náš
váš
 
27)
dareso
něco; cosi
nic
vše
 
28)
kanastar
málokdo
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
 
29)
khančí
nic
vše
čí
 
30)
tu
on
ty
ona
 
31)
amaro
váš
jejich
náš
 
32)
leskero
její
jeho
náš
 
33)
ko
ledakdo; kdokoli
kdo
nikdo

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet