Zájmena já,ty,on

Popis stránky *
• Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
miro
můj
jeho
tvůj
 
2)
kaj
málokterý
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
 
3)
dareso
nic
něco; cosi
vše
 
4)
ko
kdo
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
5)
jov
ona
my
on
 
6)
dareko
někdo; kdosi
kdo
ledakdo; kdokoli
 
7)
tiro
jeho
tvůj
její
 
8)
ňiko
nikdo víc
vůbec nikdo
nikdo
 
9)
dajekh; jekh
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
který; co
 
10)
činoso
vše
máloco
něco; cosi
 
11)
kana
kdy
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
 
12)
amen
my
oni, ony
vy
 
13)
kanastar
odkdy; od té doby co
málokdo
kolikrát; kdykoli
 
14)
makarko; mijel ko
nikdo
nikdo víc
ledakdo; kdokoli
 
15)
jon
tvůj
můj
oni, ony
 
16)
tumen
můj
vy
oni, ony
 
17)
ňikoro
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
vůbec nikdo
 
18)
so
který; co
něco; cosi
máloco
 
19)
činosavo; malosavo
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
málokterý
 
20)
tu
ty
on
ona
 
21)
činoko; maloko
někdo; kdosi
málokdo
kdo
 
22)
kecivar
málokdo
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
 
23)
makarsavo
leckterý; kterýkoli
máloco
který; co
 
24)
tumaro
váš
jejich
náš
 
25)
kaj na kaj; kajkam
některý; někteří
málokterý
kdekoli; kamkoli
 
26)
lengero
náš
jejich
jeho
 
27)
amaro
váš
náš
jejich
 
28)
lakero
její
náš
váš
 
29)
ňiko aver
nikdo víc
vůbec nikdo
kde; kam; který
 
30)
me
on
ty
 
31)
leskero
její
náš
jeho
 
32)
joj
ona
vy
my
 
33)
khančí
vše
nic
čí

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet