Zájmena - osoby - rodina s IPA výslovností

Popis stránky *
• Nemčina zájmena, osoby, rodina
• němčina online - fráze základní s výslovností českou i IPA .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Můžete kliknout na text v cizím jazyce a uslyšíte výslovnost - pokud jí Váš prohlížeč podporuje, pokud ne stáhněte si Google Chrome

Vysvětlivky

s. = singular / jednotné.č.; pl. = plural / množné.č.; inf. = informal / neformální-hovorový; form. = formal / uctivý, zdrovřilý, onikání, vykání; m. = mužksý; ž. = ženský; stř. = střední;

Nominativ 1.pád (kdo, co)


ich
ich
ich
ty (tykání jednotné č.)
du
du
du
on
er
er
er
ona
sie
ziː

to;ono
es
ez
ez
my
wir
wir
wir
Vy - Oni;Ony;Ona;(odpovídá českému, uctivému Vy - v jednotném i množném č. v němčině je onikání místo vykání)
Sie
ziː

oni;ony;ona; (mn.číslo označující např. skupinu více osob bez vyjádření úcty)
sie
ziː


tvůj, váš, jejich (tykání mn.č.)
ihr
i:r
ír

/////////////////////////////////////////////////////////

Dativ 3.pád (Wem oder was – Komu? Co?)

mně
mir
mir
mir
tobě (s., inf.)
dir
dir
dir
jemu / jí / jemu (dítěti)
ihm / ihr / ihm
ihm / ihr / ihm
ihm / ihr / ihm
nám
uns
unz
unz
vám (pl., inf.)
euch
oɪch
ojch
Jim (s. nebo pl., form. Vykání/Onikání)
Ihnen
ihnən̩
ihnən
jim
ihnen
ihnən̩
ihnən
/////////////////////////////////////////////////////////

Akuzativ (přechodník) 4.pád ( Wen oder was – Koho? Co?)

mě, mne (já)
mich
mich
mich
tebe(s., inf.)
dich
dich
dich
ho, jeho, jej, něho, něj (on, m.singl.)
ihn
i:n
ín
ji,ni (ž.singl.)
sie
ziː

ho, je, jej, ně, něj (ono stř.singl.)
es
ez
ez
nás
uns
unz
unz
vás (pl., inf.)
euch
oɪch
ojch
Je, Jich(s. / pl., form. onikání)
Sie
ziː

je, jich (pl., inf. tykání)
sie
ziː


////////////////////////////////////////
muž / manžel
der Mann
der man
der man

žena / manželka
die Frau
diː frau
dí frau

hoch / mladík
der Junge
der juŋe
der junge

dívka / slečna
das Mädchen
daz mɛdchən̩
daz medchən

rodina
die Familie
diː familiː
dí familí

dítě
das Kind
daz kint
daz kint

otec
der Vater
der fatər
der fatr

matka
die Mutter
diː muttər
dí mutr

syn
der Sohn
der zon
der zon

dcera
die Tochter
diː tochtə
dí tochtə

bratr
der Bruder
der brudə
der brudə

sestra
die Schwester
diː ʃweʃtə
dí šweštə

přítel
der Freund
der froɪnt
der frojnt

přítelkyně
die Freundin
diː froɪdn
dí frojdn

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet