Odkaz na latinské citáty


Popis stránky

Odkaz na latinské citáty - stránky s latinskými citáty.


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
citaty-img Na této stránce byly použity citáty z knihy, kterou napsala paní Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc, Dr. Jana Zachová, CSc. a Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Kniha obsahuje i přesné určení odkud citát (pokud nejde o stručné ustálené obraty) pochází a můžete jí zakoupiti zde.Citáty začínající písmeny:
A - B | C - D | E - F | G - H | I - L | M - N | O - P | Q - R - S | T - U - V

M

MAGNA PROMISISTI, EXIGUA VIDEO - Sliboval jsi velké věci, vidím však jen nepatrné (Seneca ml.)

MALA MENS, MALUS ANIMUS - Zlá mysl, zlý duch

MEDICUS CURAT, NATURA SANAT - lékař léčí, příroda uzdravuje.

MENS AGITAT MOLEM - Duch vládne hmotou (Vergilius)

MODUS OMNIBUS IN REBUS - OPTIMUM EST HABITU - Nejlépe je ve všem zachovávat míru (Plautus)

MORTEM CONFUGERE - Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti

MULIER, QUAE MULTIS NUBIT, MULTIS NON PLACET - Žena, která se oddává mnohým, se mnohým nelíbí (Publilius Syrus)

MURILEGO MURES FIUNT ABSENTE REBELLES - Když kocour není doma, mají myši pré


N

NATURA DUCE ERRARE NULLO MODO POSSUMUS. -Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit )

NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET. -Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí. ) Lucretius

NE CREDAS AURUM, QUIDQUID RESPLENDET UT AURUM - Nevěř, že je všechno zlato, co po zlatě třpytivě září (Není všechno zlato, co se třpytí)

NEQUE LAUS IN COPIA NEQUE CULPA IN PENURIA CONSISTIT - Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu (Apuleius)

NIHIL NOVI SUB SOLE - Nic nového pod sluncem

NON EST MAGNUS PUMILIO, LICET IN MONTE CONSTITERIT. -Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil. nebo Trpaslík zůstane trpaslíkem, i kdyby se na horu postavil. )

NON FACILE SOLUS SERVES, QUOD MULTIS PLACET - Není snadné si pro sebe uchovat, co se líbí mnohým (Publilius Syrus)

NON PLUS ULTRA - Nic (lepšího) nad to

NOSTI MORES MULIERUM; DUM MOLIUNTUR, DUM COMANTUR, ANNUS EST - Znáš způsoby žen; než se pohnou, než se upraví, uplyne rok (Terentius)

NOX ET AMOR VINUMQUE NIHIL MODERABILE SUADENT. -Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit. nebo Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit. ) Seneca ml.

NULLA VIRO IURANTI FEMINA CREDAT - Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám (Catullus, Básně)

NUPTIAS ENIM NON CONCUBITUS, SED CONSENSUS FACIT - Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad (Ulpianus)


facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet