Abeceda a výslovnost - němčina online

Popis stránky *
• Abeceda a výslovnost - němčina online
• - němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka.

Němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka.
Používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß - pouze malé, při psaní kapitálkami přepisováno
jako SS) bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno,
ve Švýcarsku se ß dokonce jako zastaralé důsledně nahrazuje za ss.

Poslechněte si výslovnost a čtěte německý článek

Německá abeceda obsahuje písmena v následujícím pořadí:

velké: A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
malé: a ä b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z
výslovnost: a mezi a a e b c/k d e f g h i j k l m n o mezi o a e p kv r z/s t u mezi u a i f v x i/ü ts


ÄU (a EU) se čte OY.
CH se po A, O a U čte přibližně jako české CH, ale v jiných případech je
měkčené – proud vzduchu při vyslovování se otírá o tvrdé patro, nikoliv o měkké
jako u českého CH

EI, AI, AY, EY se čte AI.(Eis, Rain, Rayon, Speyer)
EU (a ÄU), OY, se čte OY. (Europa)
SCH se čte Š. (Schlange)
SP se na severu čte SP, na jihu ŠP. Na začátku slov nebo kořenů se
čte jako ŠP (sparen - šp)
SS se čte S. (dass)
ST se na severu čte ST, na jihu ŠT. Stejně jako SP - na začátku slov nebo
slovích kořenů jako ŠT (stellen - št, bestellen - bešte…)
TSCH se čte Č. (Tschechisch)
DSCH se čte DŽ (Dschungel)
S se v Německu čte skoro jako Z, v Rakousku jako S (Seite)
Z se čte skoro jako TS (Zeit)
TZ se čte jako C (Katze)
cK, kde c zkracuje předchozí samohlásku (Rock)
IE se čte í (Bier)Zdroj: wikipedia.org

Převod textu na mluvené slovo

Německá gramatika online na wikipedii

letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet