Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Chyba
 
1)
quince
60
50
15
 
2)
treinta
3
30
13
 
3)
treinta y tres
35
34
33
 
4)
quinientos
500
50
55
 
5)
veinticinco
27
26
25
 
6)
once
1
10
11
 
7)
cuatro
14
4
40
 
8)
cinco
5
7
12
 
9)
veintidós
23
22
24
 
10)
dos
10
100
2
 
11)
veinticuatro
25
24
26
 
12)
dieciocho
18
16
108
 
13)
cero
1 000
100
0
 
14)
veintinueve
19
29
99
 
15)
siete
9
8
7
 
16)
seis
6
8
7
 
17)
uno - una
100
1
11
 
18)
tres
3
30
13
 
19)
veinte
20
40
30
 
20)
treinta y siete
39
38
37
 
21)
diez
10
12
2
 
22)
veintiocho
29
18
28
 
23)
veintisiete
28
27
29
 
24)
noventa
90
9
19
 
25)
veintiuno
23
21
22
 
26)
un millón
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
 
27)
treinta y uno
32
33
31
 
28)
treinta y ocho
39
28
38
 
29)
dieciséis
16
106
17
 
30)
veintitrés
23
25
24
 
31)
treinta y cuatro
35
36
34
 
32)
treinta y cinco
37
35
36
 
33)
treinta y dos
32
34
33
 
34)
cien
100
10
1000
 
35)
cuarenta
14
40
4
 
36)
ochenta
88
80
8
 
37)
sesenta
16
60
7
 
38)
diecisiete
27
19
17
 
39)
veintiséis
26
28
27
 
40)
setenta
17
7
70
 
41)
cincuenta
15
50
6
 
42)
treinta y seis
37
38
36
 
43)
doscientos
100
200
1 000
 
44)
doce
12
2
20
 
45)
treinta y nueve
29
39
48
 
46)
trece
33
30
13
 
47)
mil
1 000 000 000
1 000 000
1000
 
48)
diecinueve
19
29
190
 
49)
catorce
4
40
14

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 12,9689 sekundy
Dat:
2019-10-14 17:38:16 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share