Číslovky test - španělština


Popis stránky

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky test - španělština - španělština online - vyberte data španělsko-českého testu.
Chyba
 
1)
treinta y tres
34
35
33
 
2)
cinco
7
5
12
 
3)
veinte
40
20
30
 
4)
dieciocho
16
18
108
 
5)
dieciséis
106
16
17
 
6)
cincuenta
50
6
15
 
7)
tres
3
30
13
 
8)
treinta
13
30
3
 
9)
treinta y nueve
39
48
29
 
10)
dos
10
2
100
 
11)
cero
100
1 000
0
 
12)
veinticuatro
26
24
25
 
13)
once
11
1
10
 
14)
cuatro
14
40
4
 
15)
uno - una
11
1
100
 
16)
veintitrés
25
24
23
 
17)
treinta y dos
33
32
34
 
18)
treinta y cuatro
35
34
36
 
19)
seis
6
7
8
 
20)
setenta
17
7
70
 
21)
trece
30
33
13
 
22)
diecisiete
17
27
19
 
23)
treinta y seis
37
36
38
 
24)
nueve
9
5
8
 
25)
ochenta
8
80
88
 
26)
diecinueve
19
190
29
 
27)
veintisiete
27
28
29
 
28)
treinta y ocho
28
39
38
 
29)
cuarenta
40
14
4
 
30)
quinientos
500
55
50
 
31)
siete
8
7
9
 
32)
sesenta
7
16
60
 
33)
veinticinco
25
27
26
 
34)
veintiséis
28
26
27
 
35)
mil
1 000 000
1000
1 000 000 000
 
36)
un millón
1 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000
 
37)
catorce
40
14
4
 
38)
ocho
11
8
9
 
39)
veintiocho
29
18
28
 
40)
treinta y uno
31
32
33
 
41)
veintinueve
29
99
19
 
42)
diez
10
12
2
 
43)
veintiuno
22
23
21
 
44)
treinta y cinco
37
36
35
 
45)
cien
1000
100
10
 
46)
quince
50
15
60
 
47)
treinta y siete
37
38
39
 
48)
veintidós
22
23
24
 
49)
doce
2
12
20

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 12,9689 sekundy
Dat:
2019-10-14 17:38:16 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet