Abeceda a výslovnost - latina online

Popis stránky *
• Abeceda a výslovnost - latina online
• - tabulka z abecedou, vyslovnost slov, text to speech.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- tabulka z abecedou, vyslovnost slov, text to speech.

Výslovnost latiny - zdroj wikipedia

A DEO VOCATUS RITE PARATUS - Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum

V dlouhé historii, kdy latina již nebyla národním jazykem, ale mezinárodním, církevním a odborným, se výslovnost latiny v jednotlivých zemích odlišila. Kromě toho, že výslovnost některých hlásek se přibližuje výslovnosti nejbližší podobné hlásky vyskytující se v jazyce mluvčího (např. české, německé a anglické „r“, otevřenost samohlásek atd.), se liší například výslovnost c před e, i, y, ae, oe nebo eu (v české latině se c v těchto případech čte tradičně jako c, v jiných verzích latiny častěji jako č), obdobně g před uvedenými samohláskami se v některých verzích latiny čte jako , zatímco v české latině se g čte vždy jako g. V některých verzích latiny se s v některých pozicích čte jako z.

O výslovnosti v jednotlivých historických fázích se vedou odborné spory, předpokládá se však, že původně bylo písmo důsledněji hláskové (tedy například Cicero mohl být původně čten jako Kikero).

Jinak se latinský zápis hlásek velmi podobá českému s těmito odlišnostmi:

  • I označuje někdy samohlásku i a někdy souhlásku j.
  • Dvojhlásky ae i oe se čtou jako české é.
  • Jinak se délka samohlásek běžně nevyznačuje, v učebnicích se značí vodorovnou čárkou nad písmenem.
  • Slabiky di, ti, ni se obvykle vyslovují tvrdě, ti před samohláskou se však vyslovuje zpravidla jako ci.
  • Písmena odpovídající českým písmenům se změkčovacím háčkem latina nemá.
  • Písmeno q se vyskytuje pouze před písmenem u, seskupení qu se čte kv.
  • Seskupení gu se zpravidla čte jako gv.
Písmeno Příklad klasická latina italská španělská portugalská francouzská slovanská německá dánská anglická
a canis /a/ /a(ː)/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a(ː)/ /æ(ː)/ (/a(ː)/) /ɑ(ː)/ nebo /eɪ/
ā cāsus /aː/
ae (æ) saepe, bonae /aɪ, ae, ɛː/ /e(ː)/ nebo /ɛ(ː)/ /e/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ /eː/ nebo /ɛː/ /ɛː/ /eɪ/ nebo /iː/
oe (œ) foetus /ɔɪ, oe, eː/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ nebo /ʲo/ /øː/ /øː/ /iː/
ce,i benedīcimus /k/ /tʃ/ /θ/ /tʃ/ /s/ /ts/ /ts/ /s/ /s/
ch pulcher /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /x/ /x/ nebo /ç/ /kʰ/ /k/
ge,i agimus /g/ /dʒ/ /x/ /ʒ/ /ʒ/ /g/ /g/ /g/ /dʒ/
gn magnum /ŋn/ /ɲɲ/ /ɣn/ /ɲ/ nebo /gn/ /ɲ/ /gn/ /gn/ nebo /ŋn/ /ŋn/ /gn/
h hominibus /h, -/ /-/ /-/ /-/ /-/ /x/ nebo /h/ /h/ /h/ /h/ nebo /-/
o solum /ɔ/ /o/ /o/ /ɔ/ /o(ː)/ /ɔ/ /ɔ/ nebo /oː/ /ʌ/ nebo /oː/ /ɔ/ nebo /əʊ/
ō sōlus /oː/
qu quis /kʷ/ /kw/ /kw/ nebo /k/ /kw/ /k/ /kv/ nebo /kf/ /kv/ /kʰv/ /kw/
tiV nātiō /tɪ/ /tsi/ /θi/ /si/ /si/ /tsi/ nebo /tsɨ/ /tsɪ/ /tsi/ /ʃɪ/
u ut, sumus /ʊ/ /u/ /u/ /u/ /y(ː)/ /u/ /ʊ/ nebo /uː/ /u(ː)/ (/ɔ/) /ʌ/ nebo /juː/
ū lūna /uː/
xce,i excelsis /ksk/ /kstʃ/ /sθ/ /tʃ/ /ks/ /ksts/ /ksts/ /gs/ /ks/


Dvojslabičná slova mají přízvuk na první slabice. Víceslabičná slova mají přízvuk na předposlední slabice, pokud je tato slabika dlouhá přirozeně nebo polohou, jinak na třetí slabice od konce. Přirozeně dlouhá slabika je taková, která obsahuje dlouhou samohlásku nebo dvojhlásku. Slabika je dlouhá polohou, jestliže po krátké samohlásce následuje skupina nejméně dvou souhlásek. Přízvuk se běžně v textu neoznačuje, v učebnicích se obvykle značí šikmou čárkou (stejnou, jaká se používá v českých dlouhých samohláskách).

Vzorový text

Všeobecná deklarace lidských práv

latinsky

Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.


V tomto článku je použit překlad textu z článku Latin regional pronunciation na anglické Wikipedii.

Zdroj a licence: wikipedia.orgPřevod textu na mluvené slovo

Latina abaceda výslovnost videoLatina výslovnost vyslovnost slov s písmenem abecedy - videoAve Maria latinsky i s textem - videoO Fortuna - latinská píseň s textem - videoLatina výslovnost ale je tam anglický přízvukletter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet