Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
13
efta
dešutrin
duj
 
2)
14
dešuštar
dešutrin
duj
 
3)
500
dújšel
eftašel
pandžšel
 
4)
21
bišupandž
bišuochto
bišujekh
 
5)
19
dešueňa
dešujekh
dešuochto
 
6)
4
tranda
štar
trin
 
7)
28
bišušov
bišuochto
bišupandž
 
8)
1000
jekh
efta
ezer
 
9)
3
tranda
saranda
trin
 
10)
11
dešujekh
dešuochto
dešupandž
 
11)
100
šov
šel
štar
 
12)
16
dešušov
dešutrin
dešuštar
 
13)
8
pandž
ochto
saranda
 
14)
17
dešuefta
dešueňa
dešujekh
 
15)
6
tranda
šov
štar
 
16)
12
dešuefta
dešuduj
dešueňa
 
17)
40
štar
saranda
šov
 
18)
5
šov
saranda
pandž
 
19)
2
duj
efta
eňa
 
20)
24
deš
bišuštar
bišutrin
 
21)
22
bišuefta
bišueňa
bišuduj
 
22)
26
bišutrin
bišuštar
bišušov
 
23)
9
eňa
jekh
ochto
 
24)
29
bišueňa
bišujekh
bišuochto
 
25)
30
tranda
saranda
trin
 
26)
23
dešuduj
bišutrin
deš
 
27)
15
dešupandž
dešušov
dešuštar
 
28)
27
bišueňa
bišujekh
bišuefta
 
29)
1
ochto
jekh
pandž
 
30)
200
dújštar
dújšel
dújšov
 
31)
18
dešušov
dešupandž
dešuochto
 
32)
25
bišušov
bišuštar
bišupandž
 
33)
10
dešuduj
dešuefta
deš
 
34)
7
efta
eňa
jekh
 
35)
20
biš
bišuduj
bišuefta

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 15,2340 sekundy
Dat:
2019-12-06 19:34:36 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet