Číslovky

Popis stránky *
• Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
100
štar
šov
šel
 
2)
3
saranda
trin
tranda
 
3)
26
bišuštar
bišušov
bišutrin
 
4)
17
dešueňa
dešuefta
dešujekh
 
5)
7
jekh
eňa
efta
 
6)
30
trin
saranda
tranda
 
7)
19
dešuochto
dešueňa
dešujekh
 
8)
4
trin
tranda
štar
 
9)
6
tranda
štar
šov
 
10)
2
efta
duj
eňa
 
11)
15
dešupandž
dešuštar
dešušov
 
12)
500
eftašel
dújšel
pandžšel
 
13)
1
pandž
ochto
jekh
 
14)
12
dešuefta
dešueňa
dešuduj
 
15)
8
saranda
ochto
pandž
 
16)
16
dešutrin
dešušov
dešuštar
 
17)
27
bišuefta
bišueňa
bišujekh
 
18)
28
bišušov
bišupandž
bišuochto
 
19)
25
bišupandž
bišušov
bišuštar
 
20)
5
pandž
šov
saranda
 
21)
9
jekh
ochto
eňa
 
22)
14
duj
dešuštar
dešutrin
 
23)
20
bišuefta
bišuduj
biš
 
24)
10
dešuefta
dešuduj
deš
 
25)
29
bišueňa
bišuochto
bišujekh
 
26)
24
deš
bišutrin
bišuštar
 
27)
23
bišutrin
dešuduj
deš
 
28)
40
saranda
šov
štar
 
29)
21
bišuochto
bišupandž
bišujekh
 
30)
22
bišueňa
bišuefta
bišuduj
 
31)
18
dešuochto
dešupandž
dešušov
 
32)
13
dešutrin
duj
efta
 
33)
200
dújšov
dújštar
dújšel
 
34)
11
dešupandž
dešuochto
dešujekh
 
35)
1000
jekh
ezer
efta

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 15,2340 sekundy
Dat:
2019-12-06 19:34:36 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet