Číslovky

Popis stránky *
• Číslovky - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
13
duj
dešutrin
efta
 
2)
19
dešueňa
dešuochto
dešujekh
 
3)
8
ochto
pandž
saranda
 
4)
25
bišuštar
bišušov
bišupandž
 
5)
5
šov
pandž
saranda
 
6)
17
dešuefta
dešueňa
dešujekh
 
7)
14
duj
dešuštar
dešutrin
 
8)
7
eňa
jekh
efta
 
9)
21
bišujekh
bišuochto
bišupandž
 
10)
10
dešuefta
deš
dešuduj
 
11)
200
dújšov
dújštar
dújšel
 
12)
4
štar
trin
tranda
 
13)
27
bišujekh
bišueňa
bišuefta
 
14)
22
bišuduj
bišuefta
bišueňa
 
15)
30
saranda
tranda
trin
 
16)
1
pandž
jekh
ochto
 
17)
40
šov
štar
saranda
 
18)
23
dešuduj
bišutrin
deš
 
19)
11
dešuochto
dešupandž
dešujekh
 
20)
6
tranda
šov
štar
 
21)
3
trin
tranda
saranda
 
22)
28
bišupandž
bišušov
bišuochto
 
23)
18
dešuochto
dešupandž
dešušov
 
24)
15
dešuštar
dešušov
dešupandž
 
25)
20
bišuduj
bišuefta
biš
 
26)
16
dešutrin
dešušov
dešuštar
 
27)
500
dújšel
eftašel
pandžšel
 
28)
1000
jekh
ezer
efta
 
29)
26
bišuštar
bišušov
bišutrin
 
30)
24
deš
bišuštar
bišutrin
 
31)
2
duj
efta
eňa
 
32)
9
eňa
ochto
jekh
 
33)
29
bišujekh
bišueňa
bišuochto
 
34)
100
šov
šel
štar
 
35)
12
dešueňa
dešuduj
dešuefta

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 15,2340 sekundy
Dat:
2019-12-06 19:34:36 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet