Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
il suo
jeho (s.m.)
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
 
2)
le mie
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
3)
náš (s.m.)
il nostro
la nostra
le nostre
 
4)
il nostro
naše (s.f.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
5)
le nostre
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
 
6)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
i tuoi
la tua
 
7)
vaši (pl.m.)
le vostre
i vostri
la vostra
 
8)
tvoji (pl.m.)
i tuoi
il tuo
il vostro
 
9)
la sua
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
10)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
11)
le loro
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
 
12)
jejich (pl.f.)
le loro
la loro
i loro
 
13)
le vostre
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
 
14)
i suoi
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
15)
tvé (pl.f.)
i tuoi
le tue
la tua
 
16)
jeho (pl.f.)
il suo
i suoi
le sue
 
17)
il vostro
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
18)
jejich (pl.m.)
la loro
il loro
i loro
 
19)
il mio
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
20)
váš (s.m.)
il vostro
le vostre
la vostra
 
21)
i tuoi
váš (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
 
22)
naše (pl.f.)
la nostra
i nostri
le nostre
 
23)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
24)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro
 
25)
il loro
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
26)
moji (pl.m.)
i miei
il nostro
il mio
 
27)
vaše (s.f.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
28)
la mia
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
29)
la nostra
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
30)
jeho (s.m.)
le loro
il suo
la sua
 
31)
jejich (s.m.)
la mia
le mie
il loro
 
32)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
33)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
34)
jejich (s.f.)
le mie
la loro
il loro
 
35)
i miei
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
36)
tvůj (s.m.)
il vostro
il tuo
le vostre
 
37)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
38)
i loro
jejich (pl.m.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
39)
mé (pl.f.)
i miei
le mie
la mia
 
40)
naše (s.f.)
i nostri
la nostra
le tue
 
41)
la vostra
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
 
42)
i vostri
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
43)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
44)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
 
45)
i nostri
naši (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
46)
la loro
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
 
47)
moje/má (s.f.)
il mio
i miei
la mia
 
48)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet