Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
 
2)
i miei
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
můj (s.m.)
 
3)
il suo
její (s.f.)
jejich (pl.f.)
jeho (s.m.)
 
4)
moje/má (s.f.)
la mia
il mio
i miei
 
5)
jejich (pl.f.)
la loro
i loro
le loro
 
6)
tvoji (pl.m.)
il tuo
il vostro
i tuoi
 
7)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
 
8)
i tuoi
váš (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
 
9)
jeho (s.m.)
le loro
la sua
il suo
 
10)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
11)
il mio
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
můj (s.m.)
 
12)
la vostra
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
13)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
14)
náš (s.m.)
le nostre
il nostro
la nostra
 
15)
vaši (pl.m.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
16)
mé (pl.f.)
le mie
i miei
la mia
 
17)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvůj (s.m.)
 
18)
jeho (pl.f.)
i suoi
il suo
le sue
 
19)
vaše (s.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
20)
la mia
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
21)
la sua
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
22)
naše (s.f.)
la nostra
i nostri
le tue
 
23)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
24)
jejich (s.f.)
la loro
le mie
il loro
 
25)
jeho (pl.m.)
i suoi
la sua
il suo
 
26)
váš (s.m.)
la vostra
le vostre
il vostro
 
27)
vaše (pl.f.)
le vostre
i vostri
la vostra
 
28)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
29)
moji (pl.m.)
i miei
il nostro
il mio
 
30)
il nostro
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
náš (s.m.)
 
31)
il loro
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
jejich (s.m.)
 
32)
jejich (pl.m.)
la loro
il loro
i loro
 
33)
její (s.f.)
la sua
i loro
le loro
 
34)
jejich (s.m.)
la mia
le mie
il loro
 
35)
tvůj (s.m.)
il tuo
il vostro
le vostre
 
36)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro
 
37)
le mie
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
38)
naše (pl.f.)
i nostri
la nostra
le nostre
 
39)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
40)
la nostra
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
 
41)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
42)
tvé (pl.f.)
la tua
le tue
i tuoi
 
43)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
44)
le nostre
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
45)
le tue
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
 
46)
tvoje/tvá (s.f.)
i tuoi
il tuo
la tua
 
47)
i vostri
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
 
48)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY