Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
la sua
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
2)
le nostre
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
naše (pl.f.)
 
3)
jeho (pl.m.)
la sua
il suo
i suoi
 
4)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
5)
moji (pl.m.)
il mio
i miei
il nostro
 
6)
jejich (s.m.)
le mie
la mia
il loro
 
7)
la nostra
tvé (pl.f.)
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
 
8)
moje/má (s.f.)
la mia
i miei
il mio
 
9)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
 
10)
jeho (pl.f.)
il suo
i suoi
le sue
 
11)
le loro
jejich (pl.f.)
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
12)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
13)
le mie
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
14)
la mia
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
moje/má (s.f.)
 
15)
jejich (s.f.)
la loro
il loro
le mie
 
16)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
17)
tvoji (pl.m.)
il vostro
il tuo
i tuoi
 
18)
tvé (pl.f.)
i tuoi
le tue
la tua
 
19)
vaše (s.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
20)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
21)
i vostri
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
 
22)
její (s.f.)
la sua
i loro
le loro
 
23)
i nostri
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
24)
jejich (pl.m.)
la loro
i loro
il loro
 
25)
il tuo
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
26)
váš (s.m.)
la vostra
il vostro
le vostre
 
27)
vaši (pl.m.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
28)
naši (pl.m.)
la tua
i nostri
le tue
 
29)
mé (pl.f.)
i miei
le mie
la mia
 
30)
naše (pl.f.)
i nostri
la nostra
le nostre
 
31)
il vostro
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
32)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
 
33)
le vostre
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
vaši (pl.m.)
 
34)
il mio
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
můj (s.m.)
 
35)
il nostro
naše (s.f.)
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
 
36)
můj (s.m.)
le nostre
il nostro
il mio
 
37)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
38)
i miei
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
náš (s.m.)
 
39)
náš (s.m.)
il nostro
le nostre
la nostra
 
40)
jejich (pl.f.)
i loro
la loro
le loro
 
41)
vaše (pl.f.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
42)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
43)
il loro
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
 
44)
naše (s.f.)
la nostra
le tue
i nostri
 
45)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
46)
le sue
jeho (pl.f.)
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
 
47)
la vostra
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
 
48)
tvoje/tvá (s.f.)
la tua
il tuo
i tuoi

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY