Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
moji (pl.m.)
il nostro
i miei
il mio
 
2)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.f.)
jeho (pl.m.)
 
3)
la mia
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
 
4)
moje/má (s.f.)
la mia
il mio
i miei
 
5)
tvoji (pl.m.)
il vostro
il tuo
i tuoi
 
6)
jeho (pl.m.)
la sua
il suo
i suoi
 
7)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua
 
8)
tvoje/tvá (s.f.)
la tua
i tuoi
il tuo
 
9)
váš (s.m.)
il vostro
le vostre
la vostra
 
10)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
11)
il tuo
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
12)
la sua
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
13)
jejich (pl.f.)
la loro
i loro
le loro
 
14)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)
 
15)
vaši (pl.m.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
16)
i vostri
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
17)
vaše (s.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
18)
il vostro
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
 
19)
jeho (s.m.)
il suo
le loro
la sua
 
20)
la nostra
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
 
21)
la vostra
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
22)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
23)
naše (s.f.)
le tue
i nostri
la nostra
 
24)
le vostre
vaši (pl.m.)
vaše (pl.f.)
vaše (s.f.)
 
25)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
26)
naši (pl.m.)
la tua
i nostri
le tue
 
27)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
28)
jejich (s.m.)
il loro
la mia
le mie
 
29)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro
 
30)
la loro
jejich (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
31)
i loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.m.)
 
32)
tvé (pl.f.)
la tua
i tuoi
le tue
 
33)
il loro
moje/má (s.f.)
jejich (s.m.)
mé (pl.f.)
 
34)
jejich (s.f.)
il loro
la loro
le mie
 
35)
le mie
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
 
36)
náš (s.m.)
le nostre
la nostra
il nostro
 
37)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
38)
i nostri
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
39)
naše (pl.f.)
le nostre
i nostri
la nostra
 
40)
la tua
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvůj (s.m.)
 
41)
jejich (pl.m.)
la loro
i loro
il loro
 
42)
il nostro
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
naše (s.f.)
 
43)
i miei
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
náš (s.m.)
 
44)
le nostre
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
45)
jeho (pl.f.)
i suoi
le sue
il suo
 
46)
il mio
náš (s.m.)
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
 
47)
tvůj (s.m.)
le vostre
il vostro
il tuo
 
48)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet