Zájmena přivlastňovací - italština


Popis stránky

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena přivlastňovací - italština - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
il mio
můj (s.m.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
2)
i miei
náš (s.m.)
můj (s.m.)
moji (pl.m.)
 
3)
il loro
moje/má (s.f.)
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
 
4)
le tue
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
5)
vaši (pl.m.)
la vostra
le vostre
i vostri
 
6)
i tuoi
váš (s.m.)
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
 
7)
jeho (pl.m.)
i suoi
il suo
la sua
 
8)
jejich (s.f.)
le mie
il loro
la loro
 
9)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.f.)
jejich (s.m.)
 
10)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei
 
11)
jejich (pl.f.)
le loro
i loro
la loro
 
12)
la mia
moje/má (s.f.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
13)
il tuo
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
14)
la vostra
váš (s.m.)
vaši (pl.m.)
vaše (s.f.)
 
15)
naši (pl.m.)
le tue
la tua
i nostri
 
16)
la nostra
naše (s.f.)
tvé (pl.f.)
naši (pl.m.)
 
17)
váš (s.m.)
il vostro
le vostre
la vostra
 
18)
moji (pl.m.)
il nostro
i miei
il mio
 
19)
naše (pl.f.)
i nostri
la nostra
le nostre
 
20)
tvoji (pl.m.)
il vostro
i tuoi
il tuo
 
21)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
 
22)
la sua
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
jejich (pl.m.)
 
23)
jejich (s.m.)
il loro
le mie
la mia
 
24)
tvůj (s.m.)
il vostro
il tuo
le vostre
 
25)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
26)
vaše (s.f.)
i vostri
la vostra
le vostre
 
27)
il nostro
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
naše (s.f.)
 
28)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
la tua
i tuoi
 
29)
le loro
jejich (pl.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
 
30)
le mie
mé (pl.f.)
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
 
31)
le nostre
naše (s.f.)
naši (pl.m.)
naše (pl.f.)
 
32)
vaše (pl.f.)
le vostre
la vostra
i vostri
 
33)
i suoi
její (s.f.)
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
 
34)
jeho (pl.f.)
i suoi
le sue
il suo
 
35)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
36)
naše (s.f.)
la nostra
le tue
i nostri
 
37)
jeho (s.m.)
il suo
le loro
la sua
 
38)
le vostre
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
vaši (pl.m.)
 
39)
náš (s.m.)
la nostra
le nostre
il nostro
 
40)
i nostri
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
tvoje/tvá (s.f.)
 
41)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
 
42)
její (s.f.)
i loro
le loro
la sua
 
43)
il vostro
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
44)
tvé (pl.f.)
i tuoi
le tue
la tua
 
45)
moje/má (s.f.)
la mia
il mio
i miei
 
46)
i vostri
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
47)
jejich (pl.m.)
la loro
il loro
i loro
 
48)
můj (s.m.)
le nostre
il mio
il nostro

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 9 min : 8,6689 sekundy
Dat:
2019-08-29 13:57:51 Nick: evík

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet