Zájmena přivlastňovací - italština

Popis stránky *
• Zájmena přivlastňovací - italština
• - gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- gramatika - italština online - vyberte data italsko-českého testu. V závorce je (s.m.) jednotný mužský, (s.f.)singular femine jednotný ženský, (pl.m.)(pl.f.) plural masculine/ femine - množný mužský / ženský. .
Chyba
 
1)
il vostro
vaše (s.f.)
váš (s.m.)
vaše (pl.f.)
 
2)
jejich (pl.m.)
i loro
il loro
la loro
 
3)
naše (pl.f.)
le nostre
la nostra
i nostri
 
4)
jeho (s.m.)
il suo
la sua
le loro
 
5)
i nostri
tvoje/tvá (s.f.)
naši (pl.m.)
tvé (pl.f.)
 
6)
la loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
jejich (s.f.)
 
7)
la nostra
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
8)
le mie
moji (pl.m.)
mé (pl.f.)
moje/má (s.f.)
 
9)
il mio
náš (s.m.)
naše (pl.f.)
můj (s.m.)
 
10)
tvoje/tvá (s.f.)
il tuo
la tua
i tuoi
 
11)
il tuo
tvůj (s.m.)
vaše (pl.f.)
váš (s.m.)
 
12)
i loro
jejich (s.m.)
jejich (pl.m.)
jejich (s.f.)
 
13)
mé (pl.f.)
la mia
le mie
i miei
 
14)
la sua
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
její (s.f.)
 
15)
moje/má (s.f.)
i miei
il mio
la mia
 
16)
naše (s.f.)
i nostri
le tue
la nostra
 
17)
moji (pl.m.)
i miei
il mio
il nostro
 
18)
jejich (pl.f.)
le loro
i loro
la loro
 
19)
vaše (pl.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
20)
le sue
jeho (s.m.)
jeho (pl.m.)
jeho (pl.f.)
 
21)
můj (s.m.)
il mio
le nostre
il nostro
 
22)
la tua
tvůj (s.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvoji (pl.m.)
 
23)
jeho (pl.m.)
il suo
la sua
i suoi
 
24)
le loro
jejich (s.f.)
jejich (pl.m.)
jejich (pl.f.)
 
25)
la mia
moji (pl.m.)
moje/má (s.f.)
můj (s.m.)
 
26)
il suo
její (s.f.)
jeho (s.m.)
jejich (pl.f.)
 
27)
její (s.f.)
le loro
i loro
la sua
 
28)
jejich (s.f.)
la loro
il loro
le mie
 
29)
jeho (pl.f.)
le sue
i suoi
il suo
 
30)
vaše (s.f.)
la vostra
i vostri
le vostre
 
31)
náš (s.m.)
le nostre
il nostro
la nostra
 
32)
i suoi
jeho (pl.m.)
jeho (s.m.)
její (s.f.)
 
33)
váš (s.m.)
la vostra
il vostro
le vostre
 
34)
naši (pl.m.)
la tua
i nostri
le tue
 
35)
le vostre
vaše (s.f.)
vaše (pl.f.)
vaši (pl.m.)
 
36)
la vostra
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
váš (s.m.)
 
37)
jejich (s.m.)
le mie
il loro
la mia
 
38)
vaši (pl.m.)
i vostri
le vostre
la vostra
 
39)
le tue
tvoji (pl.m.)
tvoje/tvá (s.f.)
tvé (pl.f.)
 
40)
tvé (pl.f.)
i tuoi
le tue
la tua
 
41)
i miei
náš (s.m.)
moji (pl.m.)
můj (s.m.)
 
42)
le nostre
naši (pl.m.)
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
 
43)
tvůj (s.m.)
il tuo
le vostre
il vostro
 
44)
il loro
mé (pl.f.)
jejich (s.m.)
moje/má (s.f.)
 
45)
il nostro
naše (s.f.)
naše (pl.f.)
náš (s.m.)
 
46)
tvoji (pl.m.)
il tuo
i tuoi
il vostro
 
47)
i vostri
váš (s.m.)
vaše (s.f.)
vaši (pl.m.)
 
48)
i tuoi
tvoji (pl.m.)
tvůj (s.m.)
váš (s.m.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 54,6089 sekundy
Dat:
2020-12-24 14:19:34 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet