Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (wessen - čí) - test z němčiny


Popis stránky

Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (wessen - čí) - test z němčiny2. pád – ČÍ?(WESSEN?)
Němčina online - vyberte data česko-německého testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Gramatika němčina - předložky pojí se s druhým pádem (wessen - čí) - test z němčiny2. pád – ČÍ?(WESSEN?)
Němčina online - vyberte data česko-německého testu.
Chyba
 
1)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
außerhalb
na této straně
mimo; vně; nad rámec;
ohledně, vzhledem k
 
2)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
exklusive
včetně
kvůli, v důsledku
vyjma
 
3)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
ungeachtet
poblíž, nedaleko
pod
nedbaje, nehledě k
 
4)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
kraft
z moci, podle
včetně
podél
 
5)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
unweit (Das Hotel liegt unweit des Nationalparks.)
poblíž, nedaleko
kvůli, pro
během
 
6)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
statt
navzdory
nedbaje, nehledě k
místo (něčeho...)
 
7)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
infolge
uprostřed
včetně
kvůli, v důsledku
 
8)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
längs
podél
nad
skrze, prostřednictvím
 
9)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
jenseits
z moci, podle
podél
na druhé straně
 
10)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
seitens
(na)místo
od, ze strany
navzdory
 
11)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
oberhalb
od, ze strany
(na)místo
nad
 
12)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
inklusive
uvnitř, během, v rámci
včetně
uprostřed
 
13)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
aufgrund
u; blízko;
na základě (čeho)
mimo; vně; nad rámec;
 
14)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
diesseits
na této straně
včetně
podél
 
15)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
mittels
nad
skrze, prostřednictvím
od, ze strany
 
16)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
unterhalb
poblíž, nedaleko
během
pod
 
17)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
bezüglich
ohledně, vzhledem k
na této straně
včetně
 
18)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
zugunsten
během
poblíž
ve prospěch, pro
 
19)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
angesichts
na základě(čeho)
(na)místo
vzhledem k; tváří v tvář; ohledně;
 
20)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
während
během
kvůli, pro
ve prospěch
 
21)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
innerhalb
na druhé straně
z moci, podle
uvnitř, během, v rámci
 
22)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
anstatt
mimo; vně; nad rámec;
na základě(čeho)
místo (čeho)
 
23)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
entlang
kvůli, v důsledku
podél
vyjma
 
24)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
einschließlich
podél
vyjma
včetně
 
25)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
trotz
navzdory
pod
ze strany
 
26)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
abzüglich
vzhledem k, tváří v tvář
bez (po odečtení něčeho)
(na)místo
 
27)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
inmitten
na druhé straně
uvnitř, během, v rámci
uprostřed
 
28)Předložky pojí se s 2. pádem – ČÍ?(WESSEN?) týkající se koho/čeho?
wegen
poblíž
kvůli, pro
nedaleko

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY