Setkání, pozdravy, otázky - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině


Popis stránky

Setkání, pozdravy, otázky - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině
Zdravím Vás.
Szervusz.
sɛrvus
servusAhoj.
Szia.
siɒ
sioJak se máš?
Hogy vagy?
hoɟ vɒɟ?
hoď voď?Děkuji, dobře. (Mám se fajn.)
Köszönöm, jól.
køsønøm, joːl.
kesenem, jól.Jak se jmenuješ?
Hogy hívnak?
hoɟ hiːvnɒk?
hoď hívnok?Jmenuji se Jan.
János vagyok.
jaːnoʃ vɒɟok.
jánoš voďok.Rád Vás potkávám.
Örvendek.
ørvɛndɛk.
eurvendek.Prosím.
Kérem.
keːrɛm.
kírem.Děkuji.
Köszönöm.
køsønøm.
kesenem.Jste vítán. (Vítejte.)
Szívesen.
siːvɛʃɛn.
sívešen.Ano.
Igen.
igɛn.
igen.Ne.
Nem.
nɛm.
nem.Promiňte. (upozornit na sebe)
Elnézést.
ɛlneːzeːʃt.
elnízíšt.Promiňte. (pardon)
Bocsánatot kérek.
bot͡ʃaːnɒtot keːrɛk.
bočánotot kírek.Je mi to líto.
Bocsánat.
bot͡ʃaːnɒt.
bočánot.Na shledanou.
Viszontlátásra.
visontlaːtaːʃrɒ.
visontlátášro.Ahoj. (neformálně - při odchodu)
Viszlát/Szia.
vislaːt/siɒ.
vislát/sio.Nemluvím dobře maďarsky.
Nem tudok jól magyarul.
nɛm tudok joːl mɒɟɒrul.
nem tudok jól moďorul.Mluvíte anglicky?
Beszél angolul?
bɛseːl ɒngolul?
besíl ongolul?Je zde někdo hovořící anglicky?
Beszél itt valaki angolul?
bɛseːl itt vɒlɒki ɒngolul?
besíl itt voloki ongolul?Pomoc!
Segítség!
ʃɛgiːt͡ʃt͡ʃeːg!
šegíččíg!Pozor! (bacha)
Vigyázz!
viɟaːzz!
viďázz!Dobré ráno! (do 9. hodiny)
Jó reggelt!
joː rɛggɛlt!
jó reggelt!Dobrý den. (po 9. hodině až do 18. hodin)
Jó napot!
joː nɒpot!
jó nopot!Dobrý večer.
Jó estét!
joː ɛʃteːt!
jó eštít!Dobrou noc.
Jó éjt! / Jó éjszakát!
joː eːjt! / joː eːjsɒkaːt!
jó íjt! / jó íjsokát!Nerozumím. (nerozumím Vám, nechápu)
Nem értem.
nɛm eːrtɛm.
nem írtem.Kde jsou toalety?
Hol van a mosdó?
hol vɒn ɒ moʃdoː?
hol von o mošdó?
Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY