Bible v ruštině online

Popis stránky *
• Bible v ruštině online
• - úryvek z Bible v ruštině i s překladem. Odkaz na Bibli online v ruském jazyce. Pro výuku určitého jazyka můžeme využít i překlady Bible. Zde je ukázka textu v ruštině a vždy na dalším řádku stejný text v češtině.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- úryvek z Bible v ruštině i s překladem. Odkaz na Bibli online v ruském jazyce. Pro výuku určitého jazyka můžeme využít i překlady Bible. Zde je ukázka textu v ruštině a vždy na dalším řádku stejný text v češtině.

Zdroj: Екклесиаст, глава 3 Kazatel, kapitola 3 rusky
Zdroj: Bible Kazatel, kapitola 3 česky

1. Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
1. Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

2. время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
2. Je čas rodit se a čas umírat,čas sázet a čas sadbu vytrhat,

3. время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
3. čas zabíjet a čas uzdravovat,čas bořit a čas budovat,

4. время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
4. čas plakat a čas se smát,čas rmoutit se a čas tancovat,

5. время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
5. čas házet kamení a čas kamení sbírat,čas objímat a čas objímání zanechat,

6. время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
6. čas hledat a čas pozbývat,čas chovat a čas odmítat,

7. время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
7. čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat,

8. время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
8. čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.

9. Что пользы работающему от того, над чем он трудится?
9. Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění?

10. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том.
10. Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali.

11. Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.
11. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.

12. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей.
12. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života.

13. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это — дар Божий.
13. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!

14. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, — и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его.
14. Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň.

15. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, — и Бог воззовет прошедшее.
15. Co je, už bylo. Co bude, už je. Co minulo, Bůh vyhledá. Z prachu do prachu

16. Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.
16. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo.

17. И сказал я в сердце своем: «праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там».
17. Pomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl.

18. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные;
18. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř.

19. потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета!
19. Lidi i zvířata čeká stejný osud – jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost!

20. Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах.
20. Všichni směřují k témuž místu – všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí.

21. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?
21. Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí?

22. Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
22. Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu dá nahlédnout, co chystá budoucnost?
letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet