Sponzorované odkazy

Slovenčina vybrané slová po M TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po M TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď
Sponzorované odkazy


Test

, prudkým pohybom poťahovať;

je meno;

bezkrídly ;

obsahujú zvyšky jedál;

mesto Liptovský ;

krátky pohyb je ;

horský ;

hvezdárstvo je ;

okom;

je mesto;

, trápna situácia;

prírodná veda;

mesto ;

stláčať, skrúcať, ;

, hemžiť sa, mrviť sa;

bylina lekárska;

sa o to postaráme;

vojnového loďstva;

na vodu;

pasca na ;

jeho je zaujatá;

, vypúšťať dym;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

božie melú pomaly, ale isto;

štátu;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY