Slovenčina vybrané slová po M TESTSponzorované odkazySlovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď

Test

sa o to postaráme;

mesto ;

bezkrídly ;

horský ;

pasca na ;

mesto Liptovský ;

jeho je zaujatá;

štátu;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

obsahujú zvyšky jedál;

vojnového loďstva;

prírodná veda;

božie melú pomaly, ale isto;

je meno;

na vodu;

, trápna situácia;

hvezdárstvo je ;

, prudkým pohybom poťahovať;

stláčať, skrúcať, ;

krátky pohyb je ;

je mesto;

bylina lekárska;

, vypúšťať dym;

okom;

, hemžiť sa, mrviť sa;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letterPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY