Slovenčina vybrané slová po M TESTSponzorované odkazySlovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď

Test

jeho je zaujatá;

štátu;

okom;

, trápna situácia;

božie melú pomaly, ale isto;

, hemžiť sa, mrviť sa;

pasca na ;

je meno;

na vodu;

krátky pohyb je ;

hvezdárstvo je ;

stláčať, skrúcať, ;

, prudkým pohybom poťahovať;

prírodná veda;

mesto ;

bezkrídly ;

, vypúšťať dym;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

je mesto;

vojnového loďstva;

mesto Liptovský ;

sa o to postaráme;

horský ;

obsahujú zvyšky jedál;

bylina lekárska;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letterPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY