Slovenčina vybrané slová po M TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po M TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď


Test

mesto Liptovský ;

, prudkým pohybom poťahovať;

bylina lekárska;

štátu;

je mesto;

mesto ;

vojnového loďstva;

sa o to postaráme;

bezkrídly ;

horský ;

božie melú pomaly, ale isto;

obsahujú zvyšky jedál;

okom;

hvezdárstvo je ;

, vypúšťať dym;

jeho je zaujatá;

stláčať, skrúcať, ;

je meno;

pasca na ;

, trápna situácia;

, hemžiť sa, mrviť sa;

na vodu;

krátky pohyb je ;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

prírodná veda;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY