Sponzorované odkazy

Slovenčina vybrané slová po M TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po M TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď
Sponzorované odkazy


Test

vojnového loďstva;

horský ;

jeho je zaujatá;

sa o to postaráme;

je meno;

je mesto;

mesto Liptovský ;

mesto ;

pasca na ;

štátu;

, prudkým pohybom poťahovať;

krátky pohyb je ;

božie melú pomaly, ale isto;

, trápna situácia;

, vypúšťať dym;

na vodu;

bezkrídly ;

prírodná veda;

okom;

obsahujú zvyšky jedál;

poplatok, ktorý sa vyberá za používanie ciest;

stláčať, skrúcať, ;

bylina lekárska;

, hemžiť sa, mrviť sa;

hvezdárstvo je ;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY