Slovenčina vybrané slová po S TESTSponzorované odkazySlovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď

Test

, menší hlodavec;

, energia;

vták (Parus major);

, nemoc;

na pole;

EU;

;

, najedený;

, dieťa;

;

, požiarnik;

zprávu;

, chladný;

, nesúdržný;

batožín;

, vydávať zvuk;

, chemia;

, ovčí;

, kvetina;

, pomocník;

, daň;

, báť sa;

si popol na hlavu;

, umelá látka na výrobu vláken;

je drevená rúčka kosy;

, druh kunitovej šelmy;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letterPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY