Slovenčina vybrané slová po S TESTSponzorované odkazySlovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď

Test

, pomocník;

je drevená rúčka kosy;

;

, požiarnik;

, ovčí;

, energia;

, menší hlodavec;

, nemoc;

, dieťa;

, druh kunitovej šelmy;

vták (Parus major);

EU;

, chladný;

, najedený;

si popol na hlavu;

, kvetina;

, nesúdržný;

, daň;

, báť sa;

, chemia;

batožín;

, umelá látka na výrobu vláken;

na pole;

zprávu;

;

, vydávať zvuk;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letterPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY