Sponzorované odkazy

Slovenčina vybrané slová po S TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po S TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď
Sponzorované odkazy


Test

, ovčí;

, pomocník;

, báť sa;

batožín;

zprávu;

si popol na hlavu;

EU;

;

, chemia;

, nemoc;

vták (Parus major);

na pole;

, kvetina;

je drevená rúčka kosy;

, dieťa;

, vydávať zvuk;

, chladný;

;

, druh kunitovej šelmy;

, najedený;

, umelá látka na výrobu vláken;

, nesúdržný;

, energia;

, daň;

, menší hlodavec;

, požiarnik;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY