Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny


Popis stránky

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
du
will
wollen
willst
 
2)
er
kann
können
könnt
 
3)
er
müsst
müssen
muss
 
4)
er
wollen
wollt
will
 
5)
wir
mögt
mögen
mag
 
6)
er
mögen
mag
mögt
 
7)
ich
weißt
wissen
weiß
 
8)
ich
soll
sollen
sollst
 
9)
du
darfst
dürfen
darf
 
10)
ihr
willst
wollt
wollen
 
11)
du
weiß
weißt
wissen
 
12)
wir
wollen
wollt
willst
 
13)
wir
sollt
sollen
sollst
 
14)
ihr
wissen
weißt
wisst
 
15)
ich
willst
wollen
will
 
16)
du
sollst
sollen
soll
 
17)
du
magst
mag
mögen
 
18)
er
dürft
dürfen
darf
 
19)
sie
müssen
muss
müsst
 
20)
sie
wissen
wisst
weißt
 
21)
ich
mögen
mag
magst
 
22)
sie
könnt
kann
können
 
23)
wir
müssen
müsst
muss
 
24)
du
musst
müssen
muss
 
25)
er
wissen
wisst
weiß
 
26)
sie
dürfen
darf
dürft
 
27)
sie
willst
wollt
wollen
 
28)
er
sollt
sollen
soll
 
29)
ich
müssen
musst
muss
 
30)
ihr
müssen
muss
müsst
 
31)
sie
mag
mögt
mögen
 
32)
ihr
dürfen
darf
dürft
 
33)
ich
dürfen
darfst
darf
 
34)
sie
sollst
sollen
sollt
 
35)
ich
kannst
können
kann
 
36)
wir
weißt
wissen
wisst
 
37)
wir
kann
könnt
können
 
38)
ihr
kann
könnt
können
 
39)
ihr
mögen
mag
mögt
 
40)
du
kann
können
kannst
 
41)
wir
darf
dürfen
dürft
 
42)
ihr
sollst
sollen
sollt

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY