Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny


Popis stránky

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Časování modálních sloves v přítomném čase - test z němčiny - němčina online - vyberte data německého testu. dürfen (smět) können (moci, umět) mögen (mít rád) müssen (muset) sollen (mít povinnost) wollen (chtít) wissen (vědě).
Chyba
 
1)
sie
wisst
wissen
weißt
 
2)
du
dürfen
darf
darfst
 
3)
er
wisst
weiß
wissen
 
4)
ihr
mögen
mag
mögt
 
5)
ihr
kann
könnt
können
 
6)
er
sollen
soll
sollt
 
7)
ich
wissen
weißt
weiß
 
8)
sie
sollen
sollt
sollst
 
9)
ihr
sollst
sollt
sollen
 
10)
er
dürfen
darf
dürft
 
11)
wir
mögt
mögen
mag
 
12)
er
wollen
will
wollt
 
13)
ihr
dürft
darf
dürfen
 
14)
er
mag
mögen
mögt
 
15)
wir
dürft
darf
dürfen
 
16)
ihr
wollt
willst
wollen
 
17)
du
müssen
musst
muss
 
18)
er
können
kann
könnt
 
19)
wir
müssen
muss
müsst
 
20)
du
kannst
kann
können
 
21)
ich
darfst
dürfen
darf
 
22)
du
will
willst
wollen
 
23)
wir
willst
wollen
wollt
 
24)
sie
mag
mögt
mögen
 
25)
sie
muss
müsst
müssen
 
26)
ich
mögen
magst
mag
 
27)
du
mögen
mag
magst
 
28)
wir
sollst
sollen
sollt
 
29)
sie
wollen
wollt
willst
 
30)
wir
könnt
kann
können
 
31)
ich
kannst
kann
können
 
32)
er
müsst
muss
müssen
 
33)
ich
will
wollen
willst
 
34)
sie
können
könnt
kann
 
35)
du
soll
sollen
sollst
 
36)
ich
müssen
muss
musst
 
37)
ihr
weißt
wissen
wisst
 
38)
ich
soll
sollst
sollen
 
39)
du
weißt
weiß
wissen
 
40)
ihr
muss
müssen
müsst
 
41)
wir
wisst
weißt
wissen
 
42)
sie
darf
dürfen
dürft

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 18,8299 sekundy
Dat:
2019-11-01 10:30:22 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet