Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
ko
kdo
ledakdo; kdokoli
nikdo
 
2)
miro
můj
jeho
tvůj
 
3)
joj
ona
my
vy
 
4)
amen
vy
my
oni, ony
 
5)
činoso
něco; cosi
máloco
vše
 
6)
dajekh; jekh
který; co
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
7)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo
nikdo víc
 
8)
leskero
náš
jeho
její
 
9)
kecivar
málokdo
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
 
10)
činosavo; malosavo
málokterý
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
11)
činoko; maloko
někdo; kdosi
kdo
málokdo
 
12)
lengero
jeho
jejich
náš
 
13)
makarsavo
který; co
máloco
leckterý; kterýkoli
 
14)
so
něco; cosi
který; co
máloco
 
15)
tiro
její
jeho
tvůj
 
16)
me
on
ty
 
17)
tumen
vy
můj
oni, ony
 
18)
lakero
náš
její
váš
 
19)
dareso
něco; cosi
nic
vše
 
20)
jov
on
ona
my
 
21)
amaro
jejich
váš
náš
 
22)
kana
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co
kdy
 
23)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
 
24)
ňiko aver
vůbec nikdo
nikdo víc
kde; kam; který
 
25)
khančí
vše
čí
nic
 
26)
tu
ty
on
ona
 
27)
tumaro
váš
náš
jejich
 
28)
kaj
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
málokterý
 
29)
dareko
kdo
ledakdo; kdokoli
někdo; kdosi
 
30)
jon
můj
oni, ony
tvůj
 
31)
makarko; mijel ko
ledakdo; kdokoli
nikdo
nikdo víc
 
32)
ňikoro
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
kde; kam; který
 
33)
kanastar
málokdo
kolikrát; kdykoli
odkdy; od té doby co

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share