Zájmena já,ty,on

Popis stránky *
• Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník
• rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
tumen
oni, ony
můj
vy
 
2)
kaj
málokterý
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
 
3)
leskero
její
jeho
náš
 
4)
amen
oni, ony
vy
my
 
5)
ňiko
vůbec nikdo
nikdo
nikdo víc
 
6)
makarko; mijel ko
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
nikdo
 
7)
so
který; co
něco; cosi
máloco
 
8)
ko
ledakdo; kdokoli
nikdo
kdo
 
9)
ňikoro
vůbec nikdo
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
 
10)
ňiko aver
kde; kam; který
nikdo víc
vůbec nikdo
 
11)
kana
kolikrát; kdykoli
kdy
odkdy; od té doby co
 
12)
makarsavo
leckterý; kterýkoli
který; co
máloco
 
13)
dajekh; jekh
který; co
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
 
14)
činoko; maloko
někdo; kdosi
kdo
málokdo
 
15)
khančí
vše
nic
čí
 
16)
dareso
něco; cosi
nic
vše
 
17)
tiro
jeho
její
tvůj
 
18)
miro
jeho
tvůj
můj
 
19)
joj
my
ona
vy
 
20)
tumaro
jejich
váš
náš
 
21)
amaro
náš
jejich
váš
 
22)
kaj na kaj; kajkam
kdekoli; kamkoli
málokterý
některý; někteří
 
23)
tu
ty
ona
on
 
24)
lakero
její
váš
náš
 
25)
činoso
máloco
vše
něco; cosi
 
26)
kanastar
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
málokdo
 
27)
kecivar
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
málokdo
 
28)
dareko
někdo; kdosi
kdo
ledakdo; kdokoli
 
29)
jov
ona
on
my
 
30)
lengero
jejich
náš
jeho
 
31)
me
on
ty
 
32)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
33)
činosavo; malosavo
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
málokterý

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet