Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
tumaro
náš
jejich
váš
 
2)
dareso
vše
něco; cosi
nic
 
3)
jov
on
ona
my
 
4)
ňiko aver
vůbec nikdo
kde; kam; který
nikdo víc
 
5)
leskero
jeho
její
náš
 
6)
amen
oni, ony
vy
my
 
7)
lengero
jejich
jeho
náš
 
8)
činoko; maloko
kdo
někdo; kdosi
málokdo
 
9)
me
ty
on
 
10)
kanastar
málokdo
odkdy; od té doby co
kolikrát; kdykoli
 
11)
činosavo; malosavo
málokterý
některý; někteří
leckterý; kterýkoli
 
12)
makarsavo
který; co
leckterý; kterýkoli
máloco
 
13)
kecivar
málokdo
někdo; kdosi
kolikrát; kdykoli
 
14)
tu
ona
on
ty
 
15)
khančí
nic
vše
čí
 
16)
kana
kolikrát; kdykoli
kdy
odkdy; od té doby co
 
17)
joj
ona
vy
my
 
18)
makarko; mijel ko
ledakdo; kdokoli
nikdo víc
nikdo
 
19)
jon
tvůj
můj
oni, ony
 
20)
dajekh; jekh
některý; někteří
který; co
leckterý; kterýkoli
 
21)
ko
nikdo
kdo
ledakdo; kdokoli
 
22)
kaj
málokterý
kdekoli; kamkoli
kde; kam; který
 
23)
so
který; co
něco; cosi
máloco
 
24)
dareko
někdo; kdosi
ledakdo; kdokoli
kdo
 
25)
tiro
jeho
její
tvůj
 
26)
tumen
můj
oni, ony
vy
 
27)
lakero
náš
její
váš
 
28)
ňiko
nikdo
nikdo víc
vůbec nikdo
 
29)
miro
jeho
můj
tvůj
 
30)
amaro
náš
váš
jejich
 
31)
ňikoro
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
kde; kam; který
 
32)
činoso
něco; cosi
vše
máloco
 
33)
kaj na kaj; kajkam
některý; někteří
kdekoli; kamkoli
málokterý

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY