Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník


Popis stránky

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zájmena já, ty, on, kdy, který - test z rómštiny - rómský slovník rómština online - vyberte data česko-rómského testu.
Chyba
 
1)
dareso
nic
vše
něco; cosi
 
2)
jon
můj
tvůj
oni, ony
 
3)
kaj
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
málokterý
 
4)
miro
tvůj
jeho
můj
 
5)
kanastar
kolikrát; kdykoli
málokdo
odkdy; od té doby co
 
6)
lengero
jejich
náš
jeho
 
7)
ňikoro
kde; kam; který
kdekoli; kamkoli
vůbec nikdo
 
8)
joj
ona
vy
my
 
9)
so
který; co
máloco
něco; cosi
 
10)
činosavo; malosavo
leckterý; kterýkoli
některý; někteří
málokterý
 
11)
dajekh; jekh
některý; někteří
který; co
leckterý; kterýkoli
 
12)
tiro
její
jeho
tvůj
 
13)
tumen
můj
vy
oni, ony
 
14)
amen
my
oni, ony
vy
 
15)
činoso
vše
máloco
něco; cosi
 
16)
kana
kolikrát; kdykoli
kdy
odkdy; od té doby co
 
17)
tumaro
náš
jejich
váš
 
18)
dareko
někdo; kdosi
kdo
ledakdo; kdokoli
 
19)
makarsavo
který; co
leckterý; kterýkoli
máloco
 
20)
kecivar
kolikrát; kdykoli
někdo; kdosi
málokdo
 
21)
amaro
jejich
váš
náš
 
22)
jov
my
on
ona
 
23)
khančí
čí
vše
nic
 
24)
makarko; mijel ko
nikdo
nikdo víc
ledakdo; kdokoli
 
25)
lakero
její
váš
náš
 
26)
ňiko
nikdo
vůbec nikdo
nikdo víc
 
27)
ko
nikdo
ledakdo; kdokoli
kdo
 
28)
kaj na kaj; kajkam
málokterý
kdekoli; kamkoli
některý; někteří
 
29)
tu
ty
on
ona
 
30)
ňiko aver
vůbec nikdo
kde; kam; který
nikdo víc
 
31)
činoko; maloko
kdo
málokdo
někdo; kdosi
 
32)
me
on
ty
 
33)
leskero
její
náš
jeho

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet