Slovenčina vybrané slová po P TEST


Popis stránky

Slovenčina vybrané slová po P TEST
Slovenčina gramatika test. Vyberte správnu odpoveď


Test

;

more;

ľudské ústa, pery, ;

;

líce;

, znášať trest;

čertovo ;

, vziať do ruky;

sa ako ;

, chytiť;

, druh poľnej buriny;

mlieko;

je nápadník;

polostrov;

, to čo je príliš nákladné;

;

namyslenosť ;

chleb ;

planéta;

;

, ostrý, zahrotený;

zemiakové ;

veliteľ lode;

kloniť, skláňať, ;

;

dávať niekomu otázku, ;

;

bez povolenia poľuje;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY