Jazyk jazyk.okhelp.cz
  Stránky
» Index
Fráze zdvořilostní
Přídavná jména
Číslovky
Lidské tělo
Zájmena já,ty,on
Časování sloves
Rodina
Budoucí čas
Kuchyně jídlo
Zvířata
Stromy ovoce
Dům bydlení
Barvy
Čas, počasí
Měsíce názvy
Dny názvy
Oblečení
Zeměpis
Předložky

Rómština online úvodní stránka

home »  romstina  »  index

Romština je aglutinační jazyk, má 8 pádů (nominativ, vokativ, akuzativ, dativ, lokativ, instrumentál, ablativ, genitiv), dva rody (mužský, ženský), tři slovesné třídy, které ovlivňují koncovky v časech. Sloveso má tvary pro: infinitiv, osoby, číslo (jedn., množ.), slovesné časy, způsoby, rody.

Slovesné časy: Přítomný, budoucí, minulý nedokonavý, minulý dokonavý
Způsoby: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný, podmiňovací minulý
Rody: činný, trpný
Další prvky: opětovnost, slovesa mají kauzativní a pasivní tvary
Mnoho slov je přejatých z jazyků národů, jejichž územími Romové ve své historii putovali. Základem jsou slova indického původu, mezi nejstarší zápůjčky patří slova z perštiny a řečtiny. Jednotlivé dialekty používané v různých zemích se odlišují množstvím těchto přejatých slov, celkovou slovní zásobou, fonetikou ale i gramatikou.

Zdroj citace wikipedia
phpIndex
phpFráze zdvořilostní
phpPřídavná jména
phpČíslovky
phpLidské tělo
phpZájmena já,ty,on
phpČasování sloves
phpRodina
phpBudoucí čas
phpKuchyně jídlo
phpZvířata
phpStromy ovoce
phpDům bydlení
phpBarvy
phpČas, počasí
phpMěsíce názvy
phpDny názvy
phpOblečení
phpZeměpis
phpPředložky


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  romstina  »  index

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 jazyk.okhelp.cz All right reserved