Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
A.D. (anno Domini)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
 
2)
J.D. (Juris Doctor)
Mistr svobodných umění
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
lékař
 
3)
c., ca., ca or cca. (circa)
životopis
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
4)
e.g. (exempli gratia)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
 
5)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
kapitola
 
6)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
který byl
odpočívej v pokoji
 
7)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
za století
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
8)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
filuta
učitel filozofie
právník
 
9)
C.V. or CV (curriculum vitae)
životopis
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
10)
i.e. (id est)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
a nakonec
označení
 
11)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
kapitola
životopis
 
12)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
13)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
každý den
po tom, co bylo
 
14)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
pomocí čeho
posmrtně, po smrti
 
15)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
atd. a tak dále
a další
z milosti Boží
 
16)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
17)
nem. con. (nemine contradicente)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
18)
D.V. (Deo volente)
dá-li Bůh
a další
z milosti Boží
 
19)
viz. (videlicet)
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
 
20)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
21)
et al. (et alii)
např. například
a další
atd. a tak dále
 
22)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
23)
lb. (libra)
označení libra (hmotnost)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
 
24)
PRN (pro re nata)
po tom, co bylo
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
v současné době
 
25)
p.p. and per pro. (per procurationem)
v současné době
podle potřeby
pomocí čeho
 
26)
REG (regina)
královna
král
království
 
27)
Q.D. (quaque die)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
každý den, ( užívání léku)
 
28)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
mír
 
29)
vs nebo v. (versus)
proto
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
konec
 
30)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
tisíc
 
31)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
32)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
33)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
34)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
 
35)
etc. (et cetera)
atd. a tak dále
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
 
36)
P.S. (post scriptum)
nový text
konec textu
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
37)
i.a. ("inter alia")
doslovně
proti vůli
mimo jiné
 
38)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet