Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


Virová onemocnění - prevence
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
Cap. (capitulus)
životopis
kapitola
dá-li Bůh
 
2)
C.V. or CV (curriculum vitae)
životopis
z milosti Boží
dá-li Bůh
 
3)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
v současné době
pomocí čeho
 
4)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
"proti"
 
5)
i.e. (id est)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
a nakonec
označení
 
6)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
 
7)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
a další
např. například
 
8)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
9)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
odpoledne
pomocí čeho
 
10)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
a další
atd. a tak dále
z milosti Boží
 
11)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
12)
M.A. (Magister Artium)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
 
13)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
po tom, co bylo
každý den
 
14)
Q.D. (quaque die)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
každý den, ( užívání léku)
 
15)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
životopis
přibližně, asi , zhruba
 
16)
etc. (et cetera)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
 
17)
vs nebo v. (versus)
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
konec
proto
 
18)
REG (regina)
král
království
královna
 
19)
D.V. (Deo volente)
z milosti Boží
a další
dá-li Bůh
 
20)
N.B. (nota bene)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
21)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
hledej
 
22)
PRN (pro re nata)
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
 
23)
lb. (libra)
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
Mistr svobodných umění
 
24)
i.a. ("inter alia")
doslovně
mimo jiné
proti vůli
 
25)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
26)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
Mistr svobodných umění
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
 
27)
A.D. (anno Domini)
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
 
28)
R.I.P. (requiescat in pace)
podepsáno v míru
odpočívej v pokoji
mír
 
29)
P.S. (post scriptum)
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
 
30)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
odpočívej v pokoji
který byl
 
31)
per cent. (per centum)
desátek
tisíc
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
 
32)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
kapitola
 
33)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
právník
učitel filozofie
filuta
 
34)
id. (idem)
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
 
35)
p.m.a. (post mortem auctoris)
pomocí čeho
posmrtně, po smrti autora
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
36)
p.a. (per annum)
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
37)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
38)
e.g. (exempli gratia)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet