Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
p.m.a. (post mortem auctoris)
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
2)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
proti vůli
doslovně
 
3)
p.a. (per annum)
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
4)
C.V. or CV (curriculum vitae)
dá-li Bůh
z milosti Boží
životopis
 
5)
e.g. (exempli gratia)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
6)
vs nebo v. (versus)
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
proto
konec
 
7)
c., ca., ca or cca. (circa)
přibližně, asi , zhruba
životopis
kapitola
 
8)
P.S. (post scriptum)
nový text
konec textu
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
 
9)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
hledej
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
 
10)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
tisíc
 
11)
Q.D. (quaque die)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
každý den, ( užívání léku)
 
12)
p.m. (Post Meridiem)
posmrtně, po smrti
odpoledne
pomocí čeho
 
13)
N.B. (nota bene)
znamená ve stejném článku, knize atd.
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
14)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
 
15)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
16)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
každý den
po tom, co bylo
 
17)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
 
18)
a.m. (Ante Meridiem)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
kapitola
 
19)
J.D. (Juris Doctor)
lékař
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
 
20)
i.e. (id est)
označení
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
a nakonec
 
21)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
filuta
právník
 
22)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
odpočívej v pokoji
který byl
 
23)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
24)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
pokud jde o
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
 
25)
R.I.P. (requiescat in pace)
podepsáno v míru
mír
odpočívej v pokoji
 
26)
PRN (pro re nata)
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
 
27)
id. (idem)
mimo jiné
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
28)
ibid. (ibidem)
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
mimo jiné
 
29)
Cap. (capitulus)
dá-li Bůh
kapitola
životopis
 
30)
M.A. (Magister Artium)
Mistr svobodných umění
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
 
31)
D.V. (Deo volente)
a další
dá-li Bůh
z milosti Boží
 
32)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
a další
atd. a tak dále
z milosti Boží
 
33)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
způsob činnosti
 
34)
etc. (et cetera)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
atd. a tak dále
 
35)
REG (regina)
královna
král
království
 
36)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
a další
např. například
 
37)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
 
38)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
pomocí čeho
v současné době

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet