Zkratky latina


Popis stránky

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zkratky latina - význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
P.S. (post scriptum)
nový text
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
konec textu
 
2)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
 
3)
s.o.s. ("si opus sit")
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
"proti"
 
4)
REG (regina)
král
království
královna
 
5)
N.B. (nota bene)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
6)
etc. (et cetera)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
atd. a tak dále
 
7)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
každý den
po tom, co bylo
 
8)
Re (in re)
který byl
odpočívej v pokoji
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
 
9)
p.m.a. (post mortem auctoris)
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
 
10)
ibid. (ibidem)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
11)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
pomocí čeho
posmrtně, po smrti
 
12)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
13)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
lékař
 
14)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
za rok, a je používán ve smyslu ročně
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
15)
PRN (pro re nata)
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
po tom, co bylo
 
16)
M.O. (modus operandi)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
 
17)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
atd. a tak dále
a další
 
18)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
životopis
přibližně, asi , zhruba
 
19)
lb. (libra)
Mistr svobodných umění
způsob činnosti
označení libra (hmotnost)
 
20)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
podepsáno v míru
mír
 
21)
id. (idem)
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
mimo jiné
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
22)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
Mistr svobodných umění
 
23)
i.e. (id est)
označení
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
 
24)
e.g. (exempli gratia)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
např. například
 
25)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
odpočívej v pokoji
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o
 
26)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
 
27)
C.V. or CV (curriculum vitae)
dá-li Bůh
z milosti Boží
životopis
 
28)
p.p. and per pro. (per procurationem)
podle potřeby
pomocí čeho
v současné době
 
29)
et al. (et alii)
atd. a tak dále
např. například
a další
 
30)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
učitel filozofie
filuta
právník
 
31)
A.D. (anno Domini)
léta Páně (od narození Krista)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
 
32)
per cent. (per centum)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
desátek
tisíc
 
33)
Cap. (capitulus)
kapitola
dá-li Bůh
životopis
 
34)
i.a. ("inter alia")
mimo jiné
proti vůli
doslovně
 
35)
D.V. (Deo volente)
z milosti Boží
dá-li Bůh
a další
 
36)
vs nebo v. (versus)
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
konec
proto
 
37)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
kapitola
přibližně, asi , zhruba
 
38)
viz. (videlicet)
hledej
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet