Zkratky latina

Popis stránky *
• Zkratky latina
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah
Info
Zkratky latina •
• - význam latinských zkratek - Test.
Posunout na obsah



Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- význam latinských zkratek - Test.
Chyba
 
1)
lb. (libra)
způsob činnosti
Mistr svobodných umění
označení libra (hmotnost)
 
2)
id. (idem)
mimo jiné
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
znamená ˝stejný (muž)˝. To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
3)
vs nebo v. (versus)
proto
konec
˝proti˝ (někdy se používá v plném tvaru).
 
4)
J.D. (Juris Doctor)
doslovně znamená ˝učitel práva / práv˝.
Mistr svobodných umění
lékař
 
5)
etc. (et cetera)
atd. a tak dále
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
 
6)
e.g. (exempli gratia)
např. například
na stejném místě (kniha, apod.)
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
 
7)
D.V. (Deo volente)
a další
dá-li Bůh
z milosti Boží
 
8)
Re (in re)
pokud jde o, nebo ˝vztahující se k˝
odpočívej v pokoji
který byl
 
9)
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
odpočívej v pokoji
pokud jde o
 
10)
P.S. (post scriptum)
konec textu
po tom, co bylo napsáno (dodatek k textu)
nový text
 
11)
M.O. (modus operandi)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
způsob činnosti
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
 
12)
per cent. (per centum)
desátek
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
tisíc
 
13)
DG, D.G. or DEI GRA (Dei gratia)
z milosti Boží
a další
atd. a tak dále
 
14)
Ph.D. (Philosophia Doctor)
filuta
právník
učitel filozofie
 
15)
p.m.a. (post mortem auctoris)
posmrtně, po smrti autora
pomocí čeho
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
16)
M.A. (Magister Artium)
způsob činnosti
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
Mistr svobodných umění
 
17)
A.D. (anno Domini)
přibližně, asi , zhruba
dopoledne
léta Páně (od narození Krista)
 
18)
i.e. (id est)
a nakonec
„to jest“, „tedy“, „jinými slovy“
označení
 
19)
viz. (videlicet)
používá se k označení podrobného popisu něčeho, co bylo uvedeno výše
"proti" (někdy se používá v plném tvaru).
hledej
 
20)
C.V. or CV (curriculum vitae)
dá-li Bůh
životopis
z milosti Boží
 
21)
R.I.P. (requiescat in pace)
odpočívej v pokoji
mír
podepsáno v míru
 
22)
REG (regina)
královna
království
král
 
23)
c., ca., ca or cca. (circa)
kapitola
životopis
přibližně, asi , zhruba
 
24)
p.p. and per pro. (per procurationem)
pomocí čeho
v současné době
podle potřeby
 
25)
p.m. (Post Meridiem)
odpoledne
pomocí čeho
posmrtně, po smrti
 
26)
a.m. (Ante Meridiem)
dopoledne
přibližně, asi , zhruba
kapitola
 
27)
ibid. (ibidem)
mimo jiné
znamená "stejný (muž)". To je používáno, aby se zabránilo opakování jména mužského autora (v citacích, poznámkách pod čarou, bibliografie, apod.) Při citování autorky, použijte odpovídající ženskou formu, tj. ead. (Eadem)
na stejném místě (kniha, apod.)
 
28)
N.B. (nota bene)
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
„dobře si poznamenej“, „všimni si“, „nepřehlédni
znamená ve stejném článku, knize atd.
 
29)
Cap. (capitulus)
životopis
kapitola
dá-li Bůh
 
30)
Q.D. (quaque die)
každý den, ( užívání léku)
který byl demonstrován ( v textech na konci matematického důkazu)
pokud jde o, nebo "vztahující se k"
 
31)
PRN (pro re nata)
po tom, co bylo
v současné době
podle potřeby - ve vztahu k medikaci
 
32)
p.a. (per annum)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
že za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za století
 
33)
pro tem. (pro tempore)
v současné době
po tom, co bylo
každý den
 
34)
op. cit. (opere citato)
za každou stovku ( nejčastěji procenta)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
ve stejném článku, knize atd.
 
35)
s.o.s. ("si opus sit")
"proti"
je-li potřeba, ˝jestliže okolnosti vyžadují˝, ˝v případě potřeby˝
co bylo uvedeno výše
 
36)
nem. con. (nemine contradicente)
znamená ve stejném článku, knize atd.
nikdo nehlasoval proti (mohli se však někteří zdržet hlasování)
za rok, a je používán ve smyslu ročně
 
37)
i.a. ("inter alia")
doslovně
mimo jiné
proti vůli
 
38)
et al. (et alii)
a další
např. například
atd. a tak dále





Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí






KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet